22.11.2018

Рішення №520дп-18


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорова В.О.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№520дп-18

22 листопада 2018

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорова В.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорова В.О.,  

В С Т А Н О В И Л А :

Єгоров Валерій Олександрович в органах прокуратури працює з жовтня 2013 року. Наказом прокурора Донецької області від 15.12.2015 № 2269 к призначений на посаду прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області. 
Зі змісту службової характеристики, наданої керівником Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області (особа - 1), вбачається, що Єгоров В.О. за період роботи в органах прокуратури зарекомендував себе негативно. Дисциплінарних стягнень не має.       
Єгоров В.О. прийняв Присягу працівника прокуратури 03.12.2014, ознайомлений з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів 15.05.2017. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 23.06.2018 надійшла дисциплінарна скарга керівника Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області (особа – 1) про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгоровим В.О. Дисциплінарна скарга подана з підстав, передбачених п.п. 1, 7 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру». 
Автоматизованою системою для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження скаргу 23.09.2018 розподілено члену Комісії Нечепоренку С.О. 
Рішенням члена Комісії Нечепоренка С.О. від 02.07.2018 відкрито дисциплінарне провадження щодо прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорова В.О.
Рішенням Комісії від 18.07.2018 № 305дп-18 строк проведення перевірки за дисциплінарною скаргою керівника Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області щодо прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорова Валерія Олександровича продовжено на один місяць.   
За результатами перевірки членом Комісії Нечепоренком С.О. 17.09.2018 складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Єгорова В.О.    
Єгоров В.О. на засідання Комісії не з’явився, разом з  тим направив до Комісії два листа. У першому листі Єгоров В.О. просив розгляд висновку про наявність дисциплінарного проступку перенести на іншу дату, у другому – розгляд висновку 22.11.2018 проводити за його відсутності та прийняти рішення про закриття дисциплінарного провадження через закінчення строків давності притягнення до дисциплінарної відповідальності. 
Комісією прийнято рішення про можливість розглядати висновок члена Комісії за відсутності Єгорова В.О. 
На засідання Комісії з’явився представник скаржника – (особа – 2), який скаргу підтримав та надав пояснення по суті скарги. 
Заслухавши доповідача, представника скаржника, обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку та матеріали перевірки, Комісія дійшла згоди про наявність підстав для накладення на прокурора Єгорова В.О. дисциплінарного стягнення з огляду на таке. 
У дисциплінарній скарзі зазначено, що прокурор Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгоров В.О. без поважних причин не з’явився на роботу 16.05.2018, 19.06.2018, 21.06.2018. Крім того, Єгоров В.О. недбало ставиться до виконання службових обов’язків.            
Під час перевірки фактів зазначених у дисциплінарній скарзі керівника Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області (особа – 1) про вчинення дисциплінарного проступку Єгоровим В.О. встановлені наступні обставини.
Так, 16.05.2018 щодо прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорова В.О. складено акт про відсутність на робочому місці в період часу з 09 год. 00 хв. до 17 год 00 хв. При цьому Єгоров В.О. на телефонні дзвінки не відповідав, про своє місцезнаходження керівництву місцевої прокуратури не повідомив.
Наступного дня 17.05.2018 Єгоровим В.О. надано довідку з КЛПЗ «Стоматологічна поліклініка» про те, що він перебував у вказаному закладі 16.05.2018 з 14 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв.
Проте, під час проведення перевірки встановлено, що довідка про перебування Єгорова В.О. 16.05.2018 у стоматологічній поліклініці видана помилково, фактично він відвідував лікаря-стоматолога 17.05.2018, що підтверджується інформацією КЛПЗ «Стоматологічна поліклініка» від 17.05.2018 № 02-27/88.
Крім того, відвідування Єгоровим В.О. лікаря-стоматолога 17.05.2018 підтверджується й листком щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (особа – 3) та наданими поясненнями вказаного лікаря на ім’я керівника Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області (особа – 1). 
Відповідно до табелю обліку використання робочого часу в Слов’янській місцевій прокуратурі Донецької області за травень 2018 року встановлено, що за 16.05.2018 у працівника прокуратури Єгорова В.О. значиться прогул.
Згідно з інформацією прокуратури Донецької області від 25.07.2018 № 11/938-605вих-18 прокурору Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорову В.О. заробітна плата за 16.05.2018 не нараховувалася.         
Пунктом 6.1 розділу VI Правил внутрішнього службового розпорядку для прокурорсько-слідчих працівників та службовців прокуратури Донецької області, затверджених загальними зборами працівників органів прокуратури Донецької області 17.11.2016, із змінами, затвердженими загальними зборами працівників органів прокуратури Донецької області 20.10.2017, тривалість робочого часу прокурорсько-слідчих працівників місцевих прокуратур Донецької області становить 40 годин на тиждень. Діючим режимом роботи місцевої прокуратури встановлено таку тривалість робочого часу: початок роботи з 09.00 год. – упродовж робочого тижня; перерва на обід з 13.00 год. до 13.45 год. – упродовж робочого тижня; кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу, четвер –  о 18.00 год., у п’ятницю –  о 16.45 год. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочено на одну годину.
З вищевказаними правилами внутрішнього трудового розпорядку Єгоров В.О. був ознайомлений 18.01.2017. 
 Відповідно до п. 4 ст. 40 КЗпП України та п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України ”Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.12.1992 за № 9 прогулом визнається відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. При цьому для звільнення працівника на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП України обов’язково, щоб він був відсутнім на роботі більше трьох годин підряд (не має значення безперервно або сумарно) і лише без поважної причини. Наявність останньої визнається у разі доведення непрацездатності працівника, яка може підтверджуватися не лише лікарняним листком чи довідкою медичної установи, а й показаннями свідків та іншими доказами. Іншими словами, звільнити працівника за прогул можливо лише за наявності двох обов’язкових умов: по-перше, якщо працівник був відсутній на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, по-друге, якщо він вчинив це без поважної причини.
Таким чином, в процесі проведення перевірки факт відсутності на робочому місці Єгорова В.О. 16.05.2018 з 09 год. 00 хв. про 17 год 00 хв. без поважних причин, тобто прогулу знайшов своє підтвердження.   
 Крім того, перевіркою встановлено, що 19.06.2018 щодо прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорова В.О. було складено акт про відсутність на робочому місці, у зв’язку з тим, що 19.06.2018 останній прибув на робоче місце о 09.30 год, де перебував з явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, у результаті чого, керуючись ст. 46 Кодексу законів про працю України, керівником місцевої прокуратури йому було запропоновано проїхати до наркологічного диспансеру для освідування. На вказану вимогу Єгоров В.О. відмовився та покинув приміщення місцевої прокуратури. У подальшому 19.06.2018 з 10.00 год. по 18.00 год. Єгоров В.О. був відсутній на робочому місці, на телефонні дзвінки не відповідав, про своє місцезнаходження керівництву прокуратури не повідомив.
Наступного дня, 20.06.2018 Єгоров В.О. з’явився на робоче місце із запізненням, а саме о 10 год. 30 хв., де в службовому кабінеті керівника місцевої прокуратури надав довідку від 19.06.2018 № 004713 з КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» про те, що 19.06.2018 він був донором крові.
Відповідно до інформації КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» від 20.07.2018 № 01.05-09/412, наданої до Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області, встановлено, що Єгоров В.О. здав кров в Краматорській станції переливання крові один раз безоплатно 19.06.2018.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» в день давання крові та (або) її компонентів, а також в  день медичного обстеження працівник, який є або  виявив  бажання  стати донором, звільняється від  роботи  на  підприємстві,  в  установі, організації незалежно від форм власності  із  збереженням  за  ним середнього заробітку.
Проте статтею 14 вищевказаного Закону передбачено, що особа, яка виявила бажання здати кров та (або) її компоненти, зобов'язана не пізніше ніж за три дні до дня медичного обстеження, що проводиться перед  даванням  крові  та  (або)  її  компонентів, повідомити письмовою заявою  адміністрацію  за  місцем  роботи  чи навчання або командування військової частини,  де  вона  проходить службу, про свій намір пройти таке  обстеження  і  здати  кров  та (або) її компоненти. У такій заяві зазначена особа  має  визначити додатковий день  відпочинку,  передбачений  частинами  другою  та  третьою статті 9 або частинами третьою та четвертою статті 11 цього Закону. Зазначена заява не подається у випадках, коли особа, яка виявила бажання здати кров  або  її  компоненти,  перебуває у відпустці, відрядженні, або у разі, коли її кров терміново необхідна для надання невідкладної медичної допомоги хворому, та у випадках, передбачених частиною першою статті 19 цього Закону.
Таким чином, у ході проведення перевірки встановлено, що в порушення вимог ст. 14 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»             Єгоров В.О. не повідомив свого керівника за три дні про намір здати кров 19.06.2018, а самовільно без попередження не з’явився на роботу.
Для надання пояснень Єгоров В.О. до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не з’явився, проте відповідно до інформації Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області від 30.08.2018 № 01-71-9535 вих-18 Єгоров В.О. ознайомлений з відкриттям щодо нього дисциплінарного провадження, що підтверджується його особистою розпискою.  
Відповідно до п. п. 3, 4 ч. 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Згідно зі ст. 15 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, прокурор повинен здійснювати службові повноваження сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально. Постійно підвищувати свій загальноосвітній та професійний рівень, культуру спілкування, виявляти ініціативу, відповідальне ставлення та творчий підхід до виконання службових обов’язків, фахово орієнтуватися у чинному законодавстві.    
Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною Асоціацією прокурорів 23.04.1999, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правилами та етикою їх професії, в будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності. 
Таким чином, Коміся вважає, що порушення прокурором вимог трудової та виконавської дисципліни свідчить про те, що прокурором не виконуються вимоги щодо професійної відповідності, загальновизнані світовою спільнотою прокурорів обов’язки прокурора, ігноруються вимоги закону, що для прокурора є неприпустимим.
Встановлені під час перевірки відомості щодо дій Єгорова В.О. підтверджуються такими документами:  
- актом про відсутність прокурора на робочому місці від 16.05.2018;
- довідкою КЛПЗ «Стоматологічна поліклініка» Слов’янської міської ради від 17.05.2018;
- довідкою КМУ «Станція переливання крові» від 19.06.2018;
- поясненнями головного лікаря КЛПЗ «Стоматологічна поліклініка» Слов’янської міської ради (особа – 3);
- копією листка щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (особа – 3);
- довідкою КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» від 20.07.2018.
Такі дії Єгорова В.О. є несумісними з його подальшим перебуванням на посаді прокурора та зашкоджують авторитету органів прокуратури.
Разом з тим, у ході проведення перевірки не знайшли свого підтвердження факти нез’явлення на роботу прокурора Єгорова В.О. 20.06.2018, у зв’язку з тим, що у вказаний день він перебував у відпустці (наказ прокурора Донецької області від 20.06.2018 № 953) та 21.06.2018, у зв’язку з перебуванням його на лікарняному (листок непрацездатності від 21.06.2018 № 915111).
Крім того, під час перевірки не підтвердилися факти неявки Єгорова В.О. до суду під час розгляду кримінальних проваджень № № 12017050510002578, 12017050510001541, 12017050510002215, у зв’язку з тим, що судом відповідно до вимог ст. 324 КПК України не порушувалося питання про відповідальність прокурора щодо неповажності неприбуття до суду.          
  Таким чином, у ході дисциплінарного провадження встановлено, що дисциплінарна скарга керівника Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області (особа – 1) про вчинення Єгоровим В.О. дисциплінарного проступку частково знайшла своє підтвердження. Єгоров В.О. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики; порушення правил внутрішнього службового розпорядку (п. 6, 7 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні Комісія виходить з наступних мотивів. 
Із дня вчинення проступку Єгоровим В.О., без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.             
Таким чином Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, який вчинив Єгоров В.О. носить характер грубого порушення та щодо нього можливо застосувати дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури. 
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 120 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А :

Притягнути прокурора Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області Єгорова Валерія Олександровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури. 
Копію рішення направити прокурору Донецької області для застосування накладеного дисциплінарного стягнення,  Єгорову В.О. та керівнику Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області для відома. 
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий                                       В. Грушковський


Члени комісії:

                                                                В. Архіпов
                                                                А. Коваленко
                                                                О. Ковальчук
                                                                С. Нечепоренко
                                                                Ю. Піцик
                                                                С. Погребняк 
                                                                С. Сергійчук
                                                                В. Шемчук
                                                                В. Юсип