21.11.2018

Рішення №265пп-18


Про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№265пп-18

21 листопада 2018

Київ

Про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В. та Юсипа В.В. вивчивши дані про вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів в органах прокуратури вищого рівня,


В С Т А Н О В И Л А :


У відповідності з вимогами пункту 6 частини 1 статті 9, пункту 5 частини 1 статті 11, пункту 3 частини 1 статті 13 Закону України «Про прокуратуру» та на виконання листів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 09.11.2018 № 11/2/3-11345вих-18 і № 11/2/3-11346вих-18 Генеральним прокурором України, керівниками регіональних та місцевих прокуратур повідомлено Комісію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів і слідчих станом на 16.11.2018, а також надано обґрунтовані пропозиції щодо оголошення конкурсу в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня на запропоновані вакансії.

На підставі викладеного, з метою забезпечення рівних умов участі у конкурсі на зайняття посади прокурора у прокуратурі вищого рівня, керуючись статтею 38 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61, 63 розділу ІІІ, пунктом 95 глави 3 розділу ІV Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія


В И Р І Ш И Л А:


1. Оголосити конкурс для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (список вакансій додається).

2. Розмістити на веб-сайті Комісії передбачені Законом України «Про прокуратуру» вимоги до кандидата, який бажає взяти участь у конкурсі, а також перелік документів, що надаються кандидатами до Комісії (додається)

3. Визначити 9 год. 00 хв. 26.11.2018 початком, а 18 год. 00 хв. 06.12.2018 кінцевим терміном подання документів кандидатами для участі у конкурсі.

4. Затвердити форму оголошення про проведення конкурсу для зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня ( додається).


Головуючий                                                                                                В. Грушковський


Члени комісії:

В. Архіпов
А. Коваленко
О. Ковальчук
С. Нечепоренко
Ю. Піцик
С. Погребняк
С. Сергійчук
В. Шемчук
В. Юсип