24.01.2018

Рішення №30дп-18


Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховського І.П.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№30дп-18

24 січня 2018

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховського І.П.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховського І.П.,


В С Т А Н О В И Л А :


Мараховський Іван Петрович, (Конфіденційна інформація) року народження, в органах прокуратури працює з квітня 2005 року по теперішній час. Наказом прокурора Одеської області № 3152к від 14.12.2015 призначений на посаду заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області.

Зі змісту службової характеристики, наданої керівником Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА-1, вбачається, що за час роботи Мараховський І.П. зарекомендував себе в цілому з позитивної сторони.

Мараховський І.П. прийняв Присягу працівника прокуратури 03.02.2011. З положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, який затверджений всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, ознайомлений 06.09.2017. Заохочувався подякою Генерального прокурора України в 2014 році.

Має незняте дисциплінарне стягнення. Наказом прокурора Одеської області № 644к від 14.04.2017 Мараховському І.П. за неналежне виконання службових обов’язків, яке виявилося в грубому порушенні вимог КПК України та наказу Генерального прокурора України від 19.12.2012 № 4гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», оголошено догану.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 20 листопада 2017 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора Одеської області ОСОБА-2 про вчинення Мараховським І.П. дисциплінарного проступку. В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики (п.п 1, 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 20.11.2017 розподілено за членом Комісії Костенком С.К.

Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 21.11.2017 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-877дс-257дп-17 щодо заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховського І.П.

Рішенням Комісії № 301дп-17 від 06.12.2017 Мараховського І.П. відсторонено від посади заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області до завершення дисциплінарного провадження № 11/2/4-877дс-257дп-17 щодо нього

21 листопада 2017 року до Комісії надійшла дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-3 про вчинення Мараховським І.П. дисциплінарного проступку. В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики (п.п 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 21.11.2017 розподілено за членом Комісії Костенком С.К.

Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 23.11.2017 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-886дс-268дп-17 щодо заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховського І.П.

Рішенням Комісії № 302дп-17 від 06.12.2017 дисциплінарні провадження № 11/2/4-877дс-257дп-17 та № 11/2/4-886дс-268дп-17 щодо заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховського І.П. об’єднані в одне дисциплінарне провадження № 11/2/4-877дс-257дп-17.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Згідно ст. 44 вказаного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Мараховський І.П. та представник Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-4 на засідання Комісії з’явились.

Прокурор Одеської області листом № 11-61-18вих. від 19.01.2018 повідомив, що в повному обсязі підтримує дисциплінарну скаргу щодо Мараховського І.П. та про відсутність можливості бути присутнім на засіданні Комісії.

Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення прокурора Мараховського І.П., пояснення представника скаржника - ОСОБИ-4, дослідивши матеріали дисциплінарного провадження та вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, а також матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.

В дисциплінарній скарзі прокурор Одеської області зазначає, що Мараховський І.П., працюючи на посаді заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури, вступив у позаслужбові стосунки з депутатом Одеської обласної ради ОСОБОЮ-5 з метою одержання від директора ТОВ (Конфіденційна інформація) ОСОБИ-6 неправомірної вигоди в сумі 40000 доларів США, з яких Мараховський І.П. мав отримати 10000 доларів США, а ОСОБА-5 – 30000 доларів США.

У подальшому Мараховський І.І. неодноразово зустрічався з директором ТОВ (Конфіденційна інформація) ОСОБОЮ-6 та у ході розмов з останнім вимагав неправомірну вигоду у розмірі 40000 доларів США за безперешкодне здійснення товариством господарської діяльності, не порушення щодо нього та інших службових осіб товариства кримінальних проваджень та не ініціювання проведення перевірок контролюючими органами.

Надалі, 08.10.2017 о 10 год. 35 хв. ОСОБА-6, перебуваючи у приміщенні кафе «Зейтун» у м. Ізмаїл передав ОСОБІ-5 та Мараховському І.П. неправомірну вигоду в сумі 40000 доларів США.

Одразу після одержання неправомірної вигоди Мараховський І.П. та ОСОБА-5 були затримані слідчим Генеральної прокуратури України і співробітниками Служби безпеки України.

Готівкові кошти в сумі 40 тис. доларів США вилучено слідчим під час проведення огляду місця події.

З аналогічних фактичних обставин подана дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

Крім того, у дисциплінарній скарзі прокурора Одеської області зазначається, що 25.09.2017 о 13 год. 49 хв. до Ізмаїльського ВП надійшло повідомлення ОСОБИ-7 про те, що на полі по вул. (конфіденційна інформація) невідомі особи вбирають та вивозять врожай. На місце події відправлено слідчо-оперативну групу.

Проведеним 25.09.2017 оглядом місця події (поля № 12) встановлено наявність слідів збору врожаю (соняшника), транспортні засоби не встановлено, з місяця події нічого не вилучалося.

За вказаним фактом 26.09.2017 розпочато кримінальне провадження № (конфіденційна інформація) за ст. 356 КК України.

Надалі, 27.09.2017 о 15 год. 32 хв. до Ізмаїльського ВП надійшло повідомлення ОСОБИ-8 про те, що за адресою: (конфіденційна інформація) група невідомих осіб у кількості 8 чоловіків напали на співробітників ТОВ (Конфіденційна інформація) з предметами схожими на зброю.

За вказаним фактом 28.09.2017 розпочато кримінальне провадження № (конфіденційна інформація) за ч. 1 ст. 129 КК України.

Окрім цього, 29.09.2017 о 09 год. 36 хв. до чергової частини Ізмаїльського ВП звернувся ОСОБА-8, який повідомив, що 29.09.2017 о 09 год. 35 хв. на поле прибули невстановлені особи та збирають врожай. На місце події відправлено слідчо-оперативну групу.

Проведеним 29.09.2017 (у період часу з 12 год. 10 хв. по 12 год. 45 хв.) оглядом місця події (конфіденційна інформація) встановлено транспортні засоби: комбайн, два вантажних автомобіля, з місяця події нічого не вилучалося.

За вказаними фактами 30.09.2017 розпочато кримінальне провадження № (конфіденційна інформація) за ст. 356 КК України.

Як встановлено у ході службового розслідування, до матеріалів вказаного кримінального провадження безпідставно долучено матеріли ЄО за зверненням ОСОБИ-9, яке надійшло до чергової частини Ізмаїльського ВП 29.09.2017 о 22 год. 27 хв. за фактом спричинення йому тілесних ушкоджень.

Вказаному факту належної правової оцінки не надано та рішення у порядку ст. 214 КПК України за зверненням ОСОБИ-9 не прийнято.

У зв’язку з чим прокуратурою області ініційовано питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 КК України.

Також 29.09.2017 о 15 год. 04 хв. до чергової частини Ізмаїльського ВП звернулась ОСОБА-7, яка повідомила про проведення незаконного збору врожаю в (конфіденційна інформація) (ЄО 11292).

Надалі 29.09.2017 о 16 год. 59 хв. до чергової частини Ізмаїльського ВП знову звернувся ОСОБА-7, який повідомив про проведення незаконного збору врожаю в (конфіденційна інформація) (ЄО 11297).

За вказаними фактами 30.09.2017 розпочато кримінальне провадження № (конфіденційна інформація) за ст. 356 КК України.

Однак встановлено, що до звернення ОСОБИ-7, яке внесено до журналу єдиного обліку за № 11297, безпідставно приєднано повідомлення ОСОБИ-8, яке надійшло до Ізмаїльського ВП о 17 год. 14 хв. 29.09.2017 щодо його конфлікту з ОСОБОЮ-7 та повідомлення ОСОБА-10, яке надійшло до Ізмаїльського ВП о 17 год. 28 хв. 29.09.2017 про те, що ОСОБА-7 на автомобілі перекрив виїзд та 7 осіб з бітами б’ють людей, заважають працювати комбайнам.

У матеріалах кримінального провадження наявна заява та пояснення ОСОБИ-8 від 29.09.2017 щодо спричинення йому групою осіб у кількості шести чоловік за вказівкою ОСОБИ-7 тілесних ушкоджень.

У зв’язку з чим прокуратурою області ініційовано питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 КК України.

У подальшому вищезазначені кримінальні провадження постановою заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Мараховським І.П. від 04.10.2017 безпідставно, в порушення вимог ст. 217 КПК України, об’єднано в одне кримінальне провадження за № (конфіденційна інформація), незважаючи на те, що заявники вказують на неправомірні дії один одного.

З матеріалів об’єднаного кримінального провадження встановлено, що 29.09.2017 на місце події (конфіденційна інформація) виїжджала слідчо-оперативна група, яка в період з 20 год. 00 хв. 29.09.2017 до 05 год. 00 хв. 30.09.2017 зафіксувала факт збору технікою на полі урожаю та маршруту його перевезення до місця подальшого зберігання.

Вказану подію оформлено протоколом огляду місця події, при цьому фіксація маршруту та вивантаження врожаю шляхом спостереження за транспортними засобами виходить за межі такої слідчої дії як огляд місця події.

Заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховським І.П., який 29.09.2017 виїжджав на місце події, у порушення вимог п. 2.9 наказу Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 не забезпечено належне проведення огляду та першочергових слідчих (розшукових) дій.

До Ізмаїльського ВП 29.09.2017 о 20 год. 34 хв. надійшло повідомлення від ОСОБИ-8 щодо неправомірних дій заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Мараховського І.П. та співробітників поліції.

Незважаючи на те, що заявник скаржиться на працівників правоохоронних органів, рішення щодо направлення вказаного звернення за належністю не прийнято.

Крім того, Мараховським І.П. не забезпечено належної перевірки за матеріалами ЄО № 4406 від 28.04.2017 за зверненням ОСОБИ-10, за результатами вивчення яких прокуратурою області розпочато кримінальне провадження.

До дисциплінарних скарг додані висновок та копії матеріалів службової перевірки, проведеної на підставі наказів прокурора Одеської області № 279 від 06.10.2017 та № 280 від 09.10.2017, якою з’ясовано, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № (конфіденційна інформація) від 15.09.2017 працівниками Генеральної прокуратури України спільно з співробітниками Служби безпеки України 08.10.2017 виявлено факт отримання неправомірної вигоди заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховським І.П., який, за попередньою змовою з депутатом Одеської обласної ради ОСОБОЮ-5, упродовж червня-вересня 2017 року вимагав у директора ТОВ (Конфіденційна інформація) ОСОБА-6 грошові кошти за безперешкодне здійснення підприємством господарської діяльності, пов’язаної із вирощуванням сільськогосподарських культур.

Слідчими Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, після передачі підприємцем неправомірної вигоди, Мараховського І.П. та ОСОБУ-5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Мараховському І.П. 09.10.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Опитаний під час службового розслідування директор ТОВ (Конфіденційна інформація) ОСОБА-6 пояснив, що з Мараховським І.П. познайомився коли він обіймав посаду прокурора Ренійського району Одеської області. Весь час підтримував з ним робочі стосунки. Зустрічався з ним виключно з робочих питань, оскільки ТОВ (Конфіденційна інформація) є одним з самих крупних підприємств району, яке завжди сплачувало значні податки. На початку червня поточного року зустрівся з Мараховським І.П. за ініціативою останнього. У ході зустрічі Мараховський І.П. пояснив, що ситуація у районі змінилася та ТОВ (Конфіденційна інформація) необхідно сплачувати кошти по 10 доларів США з кожного га землі, які обробляються підприємством. Спочатку Мараховський І.П. назвав суму 45 тис. доларів США, з яких 35 тис. доларів США необхідно передати депутату Одеської міської ради ОСОБІ-5, а 10 тис. доларів США – Мараховському І.П., а у разі відмови останній погрожував численними перевірками підприємства, відкриттям кримінальних проваджень. У подальшому ОСОБА-6 неодноразово зустрічався з Мараховським І.П. та ОСОБОЮ-5 (з яким ОСОБУ-6 познайомив Мараховський І.П.), та ОСОБА-5 знизив суму коштів, які товариству необхідно було їм передати до 40 тис. доларів США. Долі вони розподілили наступним чином: ОСОБІ-5 – 30 тис. доларів США та Мараховському І.П. – 10 тис. доларів США. Окрім цього, Мараховський І.П. та ОСОБА-5 наполягали на передачі їм через підставних осіб (прізвищ не називали) долі у підприємстві для отримання у подальшому постійних доходів. Зустрічі проходили у м. Ізмаїл, до приміщення Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА-6 не приходив. На початку жовтня 2017 року, впевнившись у реальності намірів Мараховського І.П. та ОСОБИ-5, ОСОБА-6 звернулась до СБУ та Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України. 08.10.2017 десь о 10 год. у приміщенні кафе «Зейтун» ОСОБА-6 зустрівся з Мараховським І.П. та ОСОБОЮ-5, яким передав два пакета, де знаходилися грошові кошти у сумах 30 тис. доларів США та 10 тис. доларів США. Мараховський І.П. та ОСОБА-5 одразу були затримані слідчими Генеральної прокуратури України.

Опитати під час службового розслідування ОСОБУ-5 не надалося можливим.

Подальше досудове розслідування кримінального провадження у відношенні підозрюваного Мараховського І.П. здійснюється Національним антикорупційним бюро України, процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України (далі – САП).

Комісія при наданні оцінки обставинам дисциплінарного провадження повинна діяти виключно в рамках встановленої Законом компетенції, а саме надавати оцінку тільки фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та про ступінь його вини. Встановлені в ході дисциплінарного провадження Комісією факти та обставини мають значення тільки для прийняття рішень Комісією в рамках своєї компетенції та жодним чином не свідчать про доведеність вини особи у вчиненні адміністративних або кримінальних правопорушень.

Комісія не надає оцінки доказам, отриманим іншими органами та їх посадовими особами, зокрема, в ході кримінального та інших видів проваджень, обґрунтованості підозр у вчиненні кримінальних та інших правопорушень. В той же час, відомості, необхідні Комісії для здійснення своїх повноважень, можуть бути отримані з будь-яких джерел в порядку встановленому законодавством.

На підставі викладеного, Комісією отримані копії матеріалів кримінального провадження щодо Мараховського І.П.

Відповідно до пункту 2 Порядку організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України № 111 від 13.04.2017 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.05.2017 за № 623/30491, до дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, належать вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень, протиправні позаслужбові стосунки – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Однак, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на її користь.

З наявних у Комісії матеріалів вбачається, що факт вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень не встановлений вироком суду. Мараховський І.П. має статус підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином, Комісія не може вирішити питання про дисциплінарну відповідальність на підставі п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», в частині вчинення дій, що містять ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших кримінальних правопорушень, до того часу, доки вина Мараховського І.П. не буде встановлена обвинувальним вироком суду.

В той же час, з матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, що Мараховським І.П. вчинено дисциплінарний проступок, а саме дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, в частині щодо протиправних позаслужбових стосунків – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; одноразове грубе порушення правил прокурорської етики, що є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності згідно п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».

Так, відповідно до Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнської конференцією прокурорів 27.04.2017, до поведінки Мараховського І.П. висувались наступні вимоги. Згідно ст.ст. 19, 21 вказаного Кодексу, прокурор має не допускати будь-яких проявів, які можуть створити враження корупційних, у тому числі, вступати у позаслужбові стосунки з метою використання службових повноважень або службового становища; прокурору слід уникати особистих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання професійних обов’язків, скомпрометувати звання прокурора, не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс.

Відповідно до Модельного кодексу поведінки державних службовців (Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 року), державний службовець здійснювати свої повноваження відповідно до закону, і тих законних вимог і етичних стандартів, що стосуються його чи її функцій, завжди поводитись таким чином, щоб була забезпечена віра громадськості у чесність, безсторонність і ефективність публічної влади.

Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною Асоціацією прокурорів 23.04.1999, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правилами та етикою їх професії, в будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності.

Відповідно до п.п. 1, 3 Керівних принципів, що стосуються державних обвинувачів, які прийняті восьмим конгресом Організації об’єднаних націй з попередження злочинності та поводженню з правопорушниками (Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року) особи, відібрані для здійснення судового переслідування, повинні мати високі моральні якості та здібності, а також відповідну підготовку та кваліфікацію. Особи, які здійснюють судове переслідування, будучи найважливішими представниками системи відправлення кримінального правосуддя, завжди зберігають честь та гідність своєї професії.

Мараховський І.П. грубо порушив вищевказані вимоги до професійної етики та поведінки прокурора, допустив протиправні позаслужбові стосунки – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, та вчинив дисциплінарний проступок за обставин, вказаних у дисциплінарних скаргах, що підтверджується наступним.

Так, з наданих САП матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що 20.09.2017 відбулася телефонна розмова між ОСОБОЮ-6 та Мараховським І.П. (дзвонила ОСОБА-6). Вони домовились про зустріч у найближчі дні. Зі змісту розмови вбачається, що співрозмовники раніше обговорювали питання, щодо яких має відбутись зустріч.

22 вересня 2017 року Мараховський І.П. подзвонив ОСОБІ-6 та вони домовились про зустріч 23.09.2017. В цей день вказані особи знов засобами телефонного зв’язку домовились про зустріч в ресторані «Зейтун».

25 вересня 2017 року між Мараховським І.П. та ОСОБА-6 відбувається ряд телефонних розмов, в ході яких перший запевняє, що він вирішив всі питання зі своїм керівництвом та ОСОБІ-6 в подальшому слід спілкуватись тільки в з ним. Вони знов домовляються про зустріч в ресторані «Зейтун».

04 жовтня 2017 року Мараховський І.П. підійшов до ОСОБИ-6, який перебував у приміщенні ресторану «Зейтун» в м. Ізмаїлі Одеської області, вул. Транспортників, 35А, привітався та присів за стіл, після чого між Мараховським І.П. та ОСОБА-6 відбулася розмова, зі змісту якої вбачається, що ОСОБА-6 звернулась до Мараховського І.М. з питання щодо зменшення суми грошей, яку ОСОБА-6 має передати депутату обласної ради ОСОБІ-5 та Мараховському І.П. за те, щоб вони не чинили перешкод ОСОБІ-6 в обробленні сільськогосподарських земель на території Ренійського району Одеської області та зборі з них врожаю. Вбачається, що розмова щодо передачі грошей та їх обсягу між ОСОБА-6 та Мараховським І.П. відбувалася і до цього, оскільки співрозмовники посилаються на попередні домовленості щодо суми грошей, яка має передаватись, проте ОСОБА-6 пояснює, що не зможе виконати домовленість щодо суми грошей в попередньо узгодженому обсязі, оскільки врожай поганий. Мараховський І.П. приймає активну участь у розмові, з якої вбачається що він гарантує зі свого боку відсутність проблем у ОСОБА-6 з правоохоронними органами, а ОСОБА-5 з іншими органами влади та засобами масової інформації, у разі передачі грошей. Озвучуються неодноразово різні суми грошей в доларах США (в середньому біля 40 тисяч), які мають отримати Мараховський І.П. та ОСОБА-5 При цьому, також обговорюється розподіл вказаних коштів, з яких Мараховському І.П. має дістатись 10 тисяч доларів США. На питання ОСОБИ-6 щодо призначення цієї суми Мараховський І.П. запевняє, що вона не в повному обсязі має дістатись йому, проте його «інтерес» вона враховує. В подальшому співрозмовники узгоджують дату передачі грошей та Мараховський І.П. торопить ОСОБУ-6, щоб той не затягував вирішення вказаного питання.

08 жовтня 2017 року Мараховський І.П. та ОСОБА-6 згідно попередніх домовленостей знову зустрілись в приміщенні ресторану «Зейтун» та присіли за один столик. В ході розмови ОСОБА-6 повідомляє Мараховському І.П. що привіз гроші в повному обсязі. Потім ОСОБА-6 передає Мараховському І.П. білий конверт. Через деякий час до столику, де перебувають ОСОБА-6 та Мараховський І.П., підійшов ОСОБА-5 та розмова тривала. Мараховський І.П. звертається до ОСОБИ-5 щодо вирішення питання з протоколом, який складений районною державною адміністрацією щодо порушень, допущених ОСОБА-6, та про скасування якого останній неодноразово запитував Мараховського І.П. в ході передніх розмов (як з’ясовано з пізніших показів ОСОБИ-6 мається на увазі протокол про нецільове використання земель на території Ренійського району одним з підконтрольних йому підприємств), на що ОСОБА-5 запевняє, що він вирішить всі питання з цим протоколом. Після цього, ОСОБА-6 протягнула білий конверт ОСОБІ-5, проте останній вказав передати конверт «дяді Вані», кивнувши в сторону Мараховського І.П., в зв’язку з чим ОСОБА-6 протягнув конверт Мараховському І.П., який останній взяв.

Згідно протоколу огляду місця події від 08.10.2017, проведеного слідчим Генеральної прокуратури України в приміщенні ресторану «Зейтун» одразу після отримання Мараховським І.П. останнього конверту від ОСОБА-6, після входу до приміщення ресторану ним за одним столиком зафіксовано Мараховського І.П., ОСОБИ-5 та ОСОБИ-6 Під час огляду диванчиків, на яких вони сидять, виявлено грошові кошти, які знаходились в двох паперових конвертах білого кольору, в одному з яких містились долари США на суму 10 тисяч, а іншому - також долари США на суму 30 тисяч.

Викладені обставини підтверджуються:

  • наданими САП згідно ст. 222 КПК України на запит члена Комісії копіями розсекречених протоколів негласних слідчих (розшукових) дій від 24.10.2017 та від 25.10.2017 стосовно Мараховського І.П.;
  • копією протоколу огляду місця події від 08.10.2017 – приміщення ресторану «Зейтун», розташованого за адресою: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Транспортна, 35А.

Крім того, обставини вчинення Мараховським І.П. дисциплінарного проступку, передбаченого п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», підтверджуються:

  • копією заяви про кримінальне правопорушення від 15.09.2017 до СБУ України ОСОБИ-6, в якій останній повідомляє про протиправні дії щодо нього з боку заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Мараховського І.П., який вимагає у нього грошові кошти за безперешкодне проведення належним ОСОБІ-6 ТОВ (Конфіденційна інформація) фінансово-господарської діяльності та припинення тиску на вказане підприємство;
  • копією протоколу прийняття усної заяви від 15.09.2017 про вчинене кримінальне правопорушення, складеного слідчим Генеральної прокуратури України, згідно якого ОСОБА-6 повідомила органи прокуратури про протиправні дії Мараховського І.П.;
  • протоколом допиту свідка ОСОБА-6, складеного 15.09.2017, в якому останній підтверджує відомості, викладені ним в заяві та протоколі прийняття усної заяви;
  • копією протоколу огляду та вручення грошових коштів від 08.10.2017, відповідно до якого зафіксовано номінал, серії та номери грошових купюр, які вручені ОСОБІ-6 з метою контролю за вчиненням злочину з боку Мараховського І.П., та які були в той же день вилучені в ході огляду місця події та затримання Мараховського І.П. в приміщенні ресторану «Зейтун». Після копіювання та маркування вказаних купюр їх було поміщено у два паперових конверти в сумах по 10000 та 30000 доларів США відповідно;
  • копією протоколу затримання підозрюваного Мараховського І.П. в порядку ст. 208 КПК України, згідно якого в ході затримання останнього вилучено грошові купюри, раніше помічені;
  • копією протоколу допиту свідка ОСОБА-6, складеного 28.09.2017, в якому останній докладно повідомляє про вчинені Мараховським І.П. дії, направлені на отримання неправомірної вигоди, та копією протоколу допиту свідка ОСОБА-6 від 08.10.2017, в якому він повідомляє про події, які відбулися 08.10.2017 та які відповідають обставинам, які зафіксовані у вищевказаному протоколі негласної слідчої (розшукової) дій, яка проводилась 08.10.2017. До протоколу долучено скріншот екрану мобільного телефону ОСОБА-6, який підтверджує домовленості між ним та Мараховським І.П. про зустріч 08.10.2017 за допомогою месенджеру WhatsApp;
  • копією протоколу допиту свідка ОСОБА-6, складеного 22.11.2017, в якому останній підтвердив всі раніше надані покази та докладено ще раз повідомив про обставини протиправних дій Мараховського І.П. щодо нього;
  • копією протоколів допиту від 08.10.2017 в якості свідків понятих, які були присутні при огляді і врученні грошових коштів ОСОБІ-6, огляді місця події в ресторані «Зейтун», та які підтвердили в повному обсязі відомості, зазначені у вказаних протоколах; - матеріалами службової перевірки, проведеної на підставі наказу прокурора Одеської області № 280 від 09.10.2017, та складеним за її результатами висновком від 06.11.2017.

В частині вчинення Мараховським І.П. дисциплінарного проступку, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» - неналежне виконання службових обов’язків, Комісія вважає, що відомості, викладені у дисциплінарній скарзі прокурора Одеської області, частково підтвердились, проте через малозначність вчинених порушень Комісія не вбачає підстав для притягнення Мараховського І.П. до дисциплінарної відповідальності за цим фактом.

Так, Комісія вважає недоведеною провину прокурора у незаконному долучені поліцією матеріалів звернень учасників господарського конфлікту між ТОВ (Конфіденційна інформація) та ТОВ (Конфіденційна інформація) до кримінальних проваджень без реєстрації в ЄРДР. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру», КПК України та інших законів у прокурорів відсутні повноваження щодо перевірки виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасного внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наявність відповідних положень в наказі Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» (який прийнятий відповідно до Закону України «Про прокуратуру» 1991 року) не наділяє прокурорів відповідними повноваженнями, оскільки не є законом, а відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також Комісією не встановлено будь-яких даних про порушення в діях Мараховського І.П. при виїзді на місце події на о. Кислицький 29.09.2017.

В ході перевірки підтвердились обставини порушення Мараховським І.П. положень ст. 217 КПК України при об’єднані 04.10.2017 кримінальних проваджень № (конфіденційна інформація) за ст. 356 КК України, № (конфіденційна інформація) за ч. 1 ст. 129 КК України, № (конфіденційна інформація) за ст. 356 КК України, № (конфіденційна інформація) за ст. 356 КК України.

Постанова заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Мараховського І.П. про об’єднання кримінальних проваджень від 04.10.2017 скасована заступником прокурора Одеської області 09.01.2018 як незаконна. Проте, Комісія вважає сам по собі даний факт порушення Мараховським І.П. службових обов’язків малозначним та таким, за який не може бути накладено дисциплінарне стягнення. Опитаний під час перевірки членом Комісії Мараховський І.П. підтвердив свої пояснення, які надавав в ході службової перевірки, та в яких він заперечував вчинення будь-яких протиправних дій. Аналогічні пояснення Мараховський І.П. надав в ході засідання Комісії.

Представник скаржника ОСОБА-4 повідомив Комісії, що в повному обсязі підтримує доводи дисциплінарної скарги керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

При ухваленні рішення Комісія виходить з наступних мотивів.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом.

В ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарні скарги прокурора Одеської області та керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України про вчинення Мараховським І.П. дисциплінарного проступку обґрунтовані. Останній підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, та одноразове грубе порушення правил прокурорської етики (п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

Грубе порушення правил прокурорської етики має місце, оскільки проігноровані Мараховським І.П. етичні норми є основоположними нормами поведінки прокурора. Допущення подібної поведінки підриває авторитет самого прокурора, органів прокуратури, так і держави в цілому, тому що прокурори при здійсненні своїх повноважень представляють державу. Такі дії мають своїм наслідком зростання обурення в суспільстві діями органів влади, провокують соціальні конфлікти.

Із дня вчинення Мараховським І.П. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув.

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.

Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, який вчинений Мараховським І.П. носить характер грубого порушення, що являється підставою для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. Комісія має право застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури, у разі встановлення факту, що дисциплінарний проступок носить характер грубого порушення. Застосування до прокурора такого дисциплінарного стягнення, яке є найбільш суворим видом дисциплінарного стягнення, можливе лише якщо Комісія не знайде підстав для застосування більш м’яких видів дисциплінарних стягнень, передбачених ч. 1 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру».

Порушення, вчинене Мараховським І.П., носить грубий характер оскільки дотримання вимог щодо недопущення протиправних позаслужбових стосунків – використання прокурором своїх службових повноважень або службового статусу та пов’язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, недопущення порушення правил прокурорської етики є очевидним та обов’язковим. Таке порушення не може бути виправдано ніякими обставинами. Крім того, дисциплінарний проступок викликав негативний громадський резонанс та завдав суттєвої шкоди шкоду авторитету прокуратури. З цього приводу мали місце негативні публікації в ЗМІ, зокрема, в мережі Інтернет під назвами: «На Одещині затримали з хабаром прокурора та депутата облради» (http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/9/7157744/), «Правоохоронці затримали заступника прокурора Ізмаїла і депутата Одеської облради на хабарі в 40 тис. дол.» (http://ua.interfax.com.ua/news/general/453696), «На Одещині прокурор і депутат облради вимагали хабар понад 1 млн. грн. у місцевого підприємця» (https://espreso.tv/na_odeschyni_prokuror_i_deputat), «В Ізмаїлі прокурор та депутат попалися на хабарі в 40 тис. доларів» (ua.korrespondent.net/3894527), «ГПУ та СБУ в Ізмаїлі затримали прокурора і депутата Одеської облради на хабарі в 40 тисяч доларів», (https://ua.censor.net.ua/458531).

При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Мараховського І.П. Комісія виходить з відсутності підстав для накладення більш м’якого стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, оскільки вважає, що вчинений ним дисциплінарний проступок не сумісний з подальшим заняттям ним будь-якої посади в органах прокуратури.

При виборі виду дисциплінарного стягнення Комісією врахована службова характеристика Мараховського І.П., а також та обставина, що він знов вчинив дисциплінарний проступок, перебуваючи у статусі прокурора, який притягувався до дисциплінарної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись статтею 11, п.п. 5, 6 ч. 1 статті 43, статтями 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія,


В И Р І Ш И Л А:


Притягнути заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховського Івана Петровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.

Рішення направити прокурору Одеської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення.

Копію рішення направити заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Мараховському І.П., керівнику Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області та керівнику Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий                                                                                                В. Грушковський


Члени комісії:

В. Архіпов
А. Коваленко
О. Ковальчук
С. Костенко
С. Нечепоренко

Ю. Піцик
С. Погребняк
С. Сергійчук
В. Шемчук
В. Юсип