17.01.2018

Рішення №11дп-18


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Возняковського Тараса Петровича

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№11дп-18

17 січня 2018

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Возняковського Тараса Петровича


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Ковальчука О.М., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Возняковського Тараса Петровича у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-848дс-252дп-17,


В С Т А Н О В И Л А :


Наказом прокурора Київської області від 24 грудня 2015 року Возняковський Т.П. призначений на посаду прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

Возняковський Т.П. присягу працівника прокуратури прийняв, з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» та Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури ознайомлений, анкету доброчесності прокурора здав 23 січня 2017 року.

Відповідно до довідки від 8 лютого 2017 року № 25/2-8557ра-17, складеної прокурором відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-1, Возняковський Т.П. пройшов таємну перевірку доброчесності.

За інформацією прокуратури області за час роботи Возняковський Т.П. зарекомендував себе позитивно, дисциплінарних стягнень не має.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 15 листопада 2017 року надійшла заява (дисциплінарна скарга) керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-2 про вчинення прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Возняковським Т.П. дисциплінарного проступку за результатами проведеної перевірки доброчесності.

Згідно з частиною 3 статті 46 Закону України «Про прокуратуру» заява за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора.

У дисциплінарній скарзі зазначено, що Возняковський Т.П. 7 вересня 2016 року у Республіці Польща купив автомобіль вартістю 164 103 грн., який поставив на облік у територіальному сервісному центрі МВС України та отримав державний номерний знак.

Однак повідомлення про суттєві зміни в майновому стані щодо купівлі зазначеного автомобіля до Національного агентства з питань запобігання корупції в установленому законом порядку ним подано 15 червня 2017 року, тобто з порушенням встановленого частиною 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» десятиденного строку.

Автоматизованою системою розподілу для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 15 листопада 2017 року протоколом розподілено за членом Комісії Архіповим В.І., яким 20 листопада 2017 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-848дс-252дп-17.

За результатами перевірки членом Комісії Архіповим В.І. 18 грудня 2017 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора Возняковського Т.П.

Керівник Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та Возняковський Т.П. своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.

На засідання прибули представники Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та Возняковський Т.П.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача – члена Комісії Архіпова В.І., представників Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та Возняковського Т.П., обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку та матеріали перевірки, дійшла до висновку про наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Возняковського Т.П. з огляду на таке.

Возняковський Т.П. 7 вересня 2016 року у Республіці Польща купив автомобіль «Volkswagen Passat», 2011 року випуску, вартістю 164 103 грн., який 22 вересня 2016 року поставив на облік у територіальному сервісному центрі МВС України № 3246 та отримав державний номерний знак.

Частиною 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Згідно рішення НАЗК від 10 червня 2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною 2 статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 1 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, розпочинається з 1 вересня 2016 року.

Станом на 01 січня 2016 року такий прожитковий мінімум був встановлений у розмірі 1378 грн., тобто підставою для подання Возняковським Т.П. повідомлення про суттєві зміни в майновому стані було придбання ним майна на суму, що перевищує 68 900 грн.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані до НАЗК Возняковський Т.П. повинен був подати до 16 вересня 2016 року, однак воно ним подано 15 червня 2017 року, що підтверджується, витягом з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Тобто повідомлення про суттєві зміни в майновому стані щодо цього факту до НАЗК в установленому законом порядку Возняковським Т.П. подано з порушенням встановленого цією нормою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» строку.

Це підтверджується також листом НАЗК від 8 грудня 2017 року № 51-09/45175/17 у якому зазначено, що оскільки Возняковський Т.П. це повідомлення надіслав 15 червня 2017 року, то він порушив вимоги частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України 30 жовтня 2017 року складено та направлено до суду протокол щодо вчинення Возняковським Т.П. адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого статтею 172-6 КУпАП.

Возняковський Т.П. пояснив, що погоджується з інформацією щодо обставин несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані ним НАЗК та складення/направлення до суду працівниками ДЗЕ НПУ протоколу щодо можливого вчинення ним адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого статтею 172-6 КУпАП, та зазначив, що вказані дії вчинив з необережності, без умислу, що підтверджується також тим, що факт купівлі зазначеного автомобіля ним було задекларовано в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік, поданій 29 березня 2017 року.

До початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (1 вересня 2016 року) повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подавались, тому про необхідність подання такого роду документу йому не було відомо, і він був впевнений, що відображати купівлю автомобіля йому було необхідно лише в щорічній декларації, що він і зробив.

Відповідно до вимог частини 4 статті 48 Закону України «Про прокуратуру» рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора може бути прийнято Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без врахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці.

З моменту несвоєчасного подання Возняковським Т.П. повідомлення про суттєві зміни в майновому стані щодо купівлі зазначеного автомобіля до НАЗК (16 вересня 2016 року) пройшло більше року.

Однак встановлений частиною 4 статті 48 Закону України «Про прокуратуру» термін щодо прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішення про дисциплінарну відповідальність не сплинув, оскільки з 17 жовтня 2016 року до 13 серпня 2017 року Возняковський Т.П. перебував у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Згідно з частиною 2 статті 16 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури від 28 листопада 2012 року прокурор має неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, не допускати будь-яких проявів корупції.

Частиною 4 статті 19 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Cлужбовим обов’язком кожного прокурора (слідчого) є дотримання встановленого законом порядку подання декларації та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а порушення вказаного порядку є невиконанням або неналежним виконанням службових обов’язків.

Відповідно до чачтсини 2 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом.

Несвоєчасність подання Возняковським Т.П. до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані підтверджуються його поясненнями, копіями протоколу від 30 жовтня 2017 року про вчинення ним адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого статтею 172-6 КУпАП, реєстраційноою карткою транспортного засобу, витягом з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування про час повідомлення Возняковським Т.П. НАЗК про суттєві зміни у майновому стані та самим повідомленням, інформацією НАЗК.

У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, Возняковським Т.П. 29 березня 2017 року задекларовано наявність права власності на зазначений автомобіль, що свідчить про відсутність умислу щодо ухилення від декларування відомостей про цей автомобіль.

Возняковський Т.П. тим самим вчинив порушення додаткових вимог фінансового контролю щодо неподання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, тобто порушення вимог частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Відомості, зібрані під час дисциплінарного провадження, в сукупності підтверджують наявність у діях прокурора Возняковського Т.П., дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру» (невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків)

Водночас порушень, передбачених пунктами 5,6 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру» не вбачається.

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.

Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, вчинений Возняковським Т.П., не носить характеру грубого порушення. При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Возняковського Т.П. Комісія виходить з наявності наступних підстав для накладення більш м’якого стягнення.

Так, у Возняковського Т.П. відсутні дисциплінарні стягнення; проступком не завдано та не могло бути завдано суттєвих негативних наслідків правам та законним інтересам будь-яких інших осіб; в ході дисциплінарного провадження не здобуто відомостей про негативний суспільний резонанс через скоєний дисциплінарний проступок та завдання через це шкоди авторитету органів прокуратури; враховується позитивна службова характеристика.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія


В И Р І Ш И Л А :


Притягнути прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Возняковського Тараса Петровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на шість місяців переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

Копію цього рішення направити Керівнику Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, прокурору Київської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення та прокурору Возняковському Т.П.

Вказане рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, може бути оскаржене прокурором до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня отримання поштою його копії.


Головуючий                                                                                                В. Грушковський


Члени комісії:

В. Архіпов
Ю. Піцик
А. Коваленко
С. Костенко
С. Нечепоренко

О. Ковальчук
С. Погребняк
С. Сергійчук
В. Шемчук
В. Юсип