20.12.2017

Рішення №354дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної Прокуратури України Бугайця Артема Вікторовича

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№354дп-17

20 грудня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної Прокуратури України Бугайця Артема Вікторовича


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Ковальчука О.М., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях начальника слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної Прокуратури України (до 14 квітня 2017 року військового прокурора Харківського гарнізону) Бугайця Артема Вікторовича у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-623дс-199дп-17,


В С Т А Н О В И Л А :


Наказом Генерального прокурора України від 13 квітня 2017 року Бугайця А.В. звільнено з посади військового прокурора Харківського гарнізону сил антитерористичної операції, на якій він перебував з кінця 2015 року, та призначено на посаду начальника слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної Прокуратури України, яку обіймає він по теперішній час. 

За інформацією Генеральної Прокуратури України Бугаєць А.В. за час роботи зарекомендував себе як висококваліфікований працівник, який на належному рівні виконує свої посадові обов’язки.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 6 жовтня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга першого заступника військового прокурора сил антитерористичної операції ОСОБА-1 про вчинення дисциплінарного проступку військовим прокурором Харківського гарнізону Бугайцем А.В.

У дисциплінарній скарзі зазначено, що з січня 2016 року по 2 лютого 2017 року Бугаєць А.В. систематично неналежно виконував службові обов’язки щодо контролю за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та судового розгляду, здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва ним, нагляду та контролю при розслідуванні кримінальних проваджень № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація) та № (Конфіденційна інформація), перевірки стану збереження речових доказів та тимчасово вилученого майна, що призвело до втрати вилучених грошових коштів, порушення принципів невідворотності та справедливості покарання.

Автоматизованою системою розподілу для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 6 жовтня 2017 року протоколом розподілено за членом Комісії Архіповим В.І., яким 10 жовтня 2017 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-623дс-199дп-17. 

За результатами перевірки членом Комісії Архіповим В.І. 5 грудня 2017 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора Бугайця А.В.  

Військовий прокурор сил АТО та прокурор Бугаєць А.В. своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.

На засідання прибули представники військової прокуратури сил АТО: ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5 та Бугаєць А.В.

Бугаєць А.В. заявив клопотання про необхідність заслухати пояснення колишнього військового прокурора сил антитерористичної операції ОСОБА-6. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, обговоривши клопотання, дійшла згоди щодо можливості надання пояснень ОСОБА-6, про що прийнято відповідне рішення.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача – члена Комісії Архіпова В.І., Бугайця А.В., ОСОБА-6, представників військової прокуратури сил АТО ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку та матеріали перевірки, дійшла до висновку про наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Бугайця А.В. з огляду на таке.

Бугаєць А.В., як військовий прокурор Харківського гарнізону, згідно своїх наказів від 10 серпня 2016 року № 32 та від 3 січня 2017 року про розподіл службових обов’язків між прокурорського слідчими працівниками військової прокуратури Харківського гарнізону, відповідав, у тому числі за загальну організацію роботи та контрою виконання; організацію нагляду за обліком кримінальних правопорушень; організацію нагляду за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання державного обвинувачення, оскарження незаконних судових рішень та здійснення інших повноважень з цих питань; нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які набули значного суспільного резонансу про тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення; у випадках, передбачених КПК України, здійснення заміни прокурорів - процесуальних керівників.

У період з 23 жовтня 2016 року по 2 лютого 2017 року військовий прокурор Харківського гарнізону Бугаєць А.В. неналежно виконував службові обов’язки щодо контролю за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та судового розгляду, здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва ним, нагляду та контролю при розслідуванні кримінальних проваджень, перевірки стану збереження речових доказів та тимчасово вилученого майна. 

Старший групи прокурорів Бугаєць А.В. всупереч вимогам статей 36, 37 КПК України у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) за частиною 3 статті 368 КК України діями прокурорів не керував, нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням не здійснював, що дозволило не забезпечити визнання речовими доказами, взяття на облік та збереження грошових коштів у зв’язку з чим ці речові докази втрачені.

Бугайцем А.В. неналежним чином здійснювався контроль за участю у судовому провадженні державного обвинувача – ОСОБА-7, який 25 листопада 2016 року незаконно склав обвинувальний акт зі зміненим обвинуваченням з частини 3 статті 368 на частину 2 статті 15, частину 1 статті 190 КК України, зробив на ньому підпис від імені Бугайця А.В. і відтиск гербової печатки та під час судових дебатів не зорієнтував суд на вирішення питання про речові докази, повідомив керівництву недостовірну інформацію про стан розгляду зазначеного провадження.

Бугаєць А.В. подав 2 лютого 2017 року рапорт до військової прокуратури сил АТО щодо проведення службової перевірки за фактом незаконної зміни обвинувачення у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) після надходження вироку суду, який набрав законної сили.  

Старший групи прокурорів Бугаєць А.В., всупереч вимогам статей 36, 37 КПК України у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) за частиною 3 статті 368 КК України, діями прокурорів не керував, нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням не здійснював, що дозволило не забезпечити визнання речовими доказами взяття на облік та збереження грошових коштів в сумі 1000 доларів США, у зв’язку з чим речові докази втрачені.

Бугайцем А.В. не здійснювався контроль за участю у судовому розгляді зазначеного кримінального провадження ОСОБА-7, який 16 січня 2017 року незаконно склав обвинувальний акт зі зміненим обвинуваченням з частини 3 на частину 1 статті 368 КК України, зробив на ньому підпис від імені Бугайця А.В. і відтиск гербової печатки.

Внаслідок відсутності контролю Бугайцем А.В., ОСОБА-7 не зорієнтував суд щодо вирішення питань про речові докази, допустив засудження 16 січня 2017 року за частиною 1 статті 368 КК України без зазначення долі речових доказів та стягнення розміру витрат на залучення експерта.

Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, злочини, відповідальність за які передбачено частиною 3 статті 368 цього кодексу, відносяться до тяжких.

Тому нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях за такими злочинами повинен був здійснювати Бугаєць А.В. особисто.

Статтями 9, 36, 39, 100 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Керівник органу досудового розслідування уповноважений вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим. 

Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Статтею 168 КПК України передбачено, що під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна, забезпечити схоронність якого уповноважена службова особа зобов’язана в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктами 21, 27 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 речові докази у вигляді готівки у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ. У разі коли готівка не містить слідів кримінального правопорушення, валютні кошти зараховуються на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки уповноваженого банку. Схоронність тимчасово вилученого майна забезпечується до повернення майна власнику у зв’язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

У порушення вимог вказаних нормативних актів Бугаєць А.В. неналежно виконував службові обов’язки щодо контролю за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та судового розгляду, здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва ним, нагляду та контролю при розслідуванні кримінальних проваджень № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація) та № (Конфіденційна інформація), перевірки стану збереження речових доказів та тимчасово вилученого майна, що призвело до втрати вилучених грошових коштів, порушення принципів невідворотності та справедливості покарання.

Згідно з пунктами 3.1, 6 наказу Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» керівник органу прокуратури зобов’язаний здійснювати контроль за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому провадженні, уживати заходів до покращання якості досудового розслідування. 

Подача 22 лютого 2017 року Бугайцем А.В. рапорту щодо відсутності грошових коштів у кримінальних провадженнях № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація) відбулася після обшуку Генеральною інспекцією Генеральної Прокуратури України у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) від 3 лютого 2017 року.

Думка Бугайця А.В. про відсутність порушень у його діях спростовується зібраною під час дисциплінарного провадження інформацією.

Зокрема, твердження Бугайця А.В. щодо відсутності порушень у його діях спростовуються поясненнями його особистими та ОСОБА-7 від 7 лютого 2017 року; висновками службових розслідувань від 3 березня 2017 року та 7 квітня 2017 року, затвердженими військовим прокурором сил АТО ОСОБА-6, якими у діях Бугайця А.В. встановлено відсутність контролю та систематичну безвідповідальність у роботі щодо забезпечення ефективного досудового розслідування та процесуального керівництва, порушення вимог пункту 3.1 наказу Генерального прокурора України від 19 грудня  2012 року № 4гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», а саме незабезпечення ефективного контролю за якістю проведення ОСОБА-7 процесуального керівництва у кримінальних провадженнях. 

Твердження Бугайця А.В., що службові обов’язки по організації нагляду за здійсненням процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та за досудовим слідством у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури, підтриманням державного обвинувачення, оскарження незаконних судових рішень та здійснення інших повноважень з цих питань були покладені тільки на його першого заступника ОСОБА-5, суперечить вищезазначеним наказам Бугайця А.В. від 10 серпня 2016 року № 32 та від 3 січня 2017 року про розподіл службових обов’язків між прокурорського слідчими працівниками військової прокуратури Харківського гарнізону.

Бугаєць А.В., перебуваючи на посаді військового прокурора Харківського гарнізону, у порушення вимог статей 36, 37, 39 КПК України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення та пунктів 3.1, 6 наказу Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», з 23 жовтня 2016 року по 2 лютого 2017 неналежно виконав свої службові обов’язки у кримінальних провадженнях № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), в тому числі у формі процесуального керівництва ним (№ (Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація), що сприяло незаконній зміні обвинувачення в суді, втраті речових доказів у загальному розмірі 100 тис. грн. та 3850 доларів США.

Враховуючи наведене, у діях Бугайця А.В., як військового прокурора Харківського гарнізону, наявний склад дисциплінарного проступку.

Підставою для притягнення Бугайця А.В. до дисциплінарної відповідальності є неналежне виконання ним службових обов’язків, передбачена пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру».

Здійснені ОСОБА-7 правопорушення та, відповідно, неналежне виконання своїх службових обов’язків Бугайцем А.В., мали місце у кінці 2016 – на початку 2017 року.

Відповідно до частиною 4 статті 48 Закону України «Про прокуратуру» рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення може бути прийнято не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці.

Бугаєць А.В. у 2017 році перебував у відпустках 59 днів, тому встановлений зазначеною нормою статті 48 Закону України «Про прокуратуру» строк для прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішення про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення не сплив. 

Бугаєць А.В. також неналежно виконував службові обов’язки під час досудового розслідування кримінальних проваджень № (Конфіденційна інформація) та № (Конфіденційна інформація), старшим групи прокурорів у яких був ОСОБА-7, який змінив кваліфікацію дій підозрюваних з частини 3 на частину 1 статті 332 КК України, допустив інші порушення, однак кримінальні провадження до суду не направив.

Водночас, оскільки з часу вчинення Бугайцем А.В. дисциплінарного проступку у цих кримінальних провадженнях (внесення відомостей до ЄРДР про завершення досудового розслідування, відкриття його матеріалів підозрюваним та їх захисникам, укладення з підозрюваними угод про визнання винуватості та спрямування обвинувального акту до суду, які відбулись 21 червня 2016 року) сплив встановлений частиною 4 статті 48 Закону України «Про прокуратуру» строк, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення не приймає. 

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія


В И Р І Ш И Л А :


Притягнути начальника слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної Прокуратури України (до 14 квітня 2017 року військового прокурора Харківського гарнізону) Бугайця Артема Вікторовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію цього рішення направити Генеральному прокурору України для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Бугайцю А.В.

Вказане рішення може бути оскаржене прокурором до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня отримання поштою його копії.

Надати дозвіл особі, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, на оскарження цього рішення до Вищої ради правосуддя.


Головуючий                                                                                                В. Грушковський


Члени комісії:

В. Архіпов
О. Ковальчук
С. Нечепоренко
С. Погребняк
В. Шемчук

А. Коваленко
С. Костенко
Ю. Піцик
С. Сергійчук