25.10.2017

Рішення №231дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Рибія Михайла Миколайовича

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№231дп-17

25 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Рибія Михайла Миколайовича


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Ковальчука О.М., Костенка С.К.,  Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М.,  Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибія Михайла Миколайовича,
 

В С Т А Н О В И Л А:
 

Рибій Михайло Миколайович, (Конфіденційна інформація), в органах прокуратури працює з 6 листопада 2007 року. Наказом прокурора Черкаської області від 11 грудня 2015 року № 711к призначений на посаду першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області. 
Зі змісту службової характеристики від 7 серпня 2017 року, наданої виконувачем обов’язків прокурора Черкаської області ОСОБА-1, вбачається, що Рибій М.М. кваліфікований спеціаліст та працездатний працівник. Однак, у ході виконання службових обов’язків не виявляє належні організаторські здібності, сумлінність, принциповість та ініціативність, потребує підвищення свого професійного рівня. За недоліки допущені в роботі у 2017 році до нього застосовувалися заходи матеріального впливу у вигляді часткового позбавлення виплати середньомісячної премії. Заохочувався прокурором Дніпропетровської області. Дисциплінарних стягнень не має.       
Рибій М.М. прийняв Присягу працівника прокуратури 8 лютого 2011 року. З Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлений 23 червня 2017 року.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 10 липня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора Черкаської області ОСОБА-2 про вчинення дисциплінарного проступку першим заступником керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибієм М.М. Дисциплінарна скарга подана з підстав, передбачених     пунктом 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме:  порушення встановленого законом порядку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 20 липня 2017 року розподілено члену Комісії Шемчуку В.В. 
Рішенням члена Комісії Шемчука В.В. від 24 липня 2017 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-84дс-61дп-17 щодо першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибія М.М.
Крім того, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 25 липня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора Черкаської області ОСОБА-2 про вчинення дисциплінарного проступку першим заступником керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибієм М.М. Дисциплінарна скарга подана з підстав, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме:  невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 25 липня 2017 року розподілено члену Комісії  Нечепоренку С.О. 
Рішенням члена Комісії Нечепоренка С.О. від 26 липня 2017 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-143дс-40дп-17 щодо першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибія М.М.
Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 2 серпня 2017 року №10 дп-17 вищевказані дисциплінарно провадження об’єднані в одне дисциплінарне провадження № 11/2/4-84дс-61дп-17.
Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 30 серпня 2017 року № 57дп-17 продовжено строк проведення перевірки у дисциплінарному провадженні до 10 жовтня 2017 року.  
За результатами проведеної перевірки членом Комісії 25 вересня 2017 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Рибія М.М.
Прокурор, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, та особа, яка подали дисциплінарну скаргу своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.
На засідання Комісії з’явились прокурор Рибій М.М. та представники прокуратури Черкаської обласі – ОСОБА-3 та ОСОБА-4.  
Прокурор Рибій М.М. проти доводів, викладених у скарзі частково заперечував, надав пояснення, відповідно до яких винним визнає себе частково. 
Прокурори ОСОБА-3 та ОСОБА-4 доводи, викладені у скарзі підтримали, надали відповідні пояснення. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Нечепоренка С.О., пояснення Рибія М.М. та представників прокуратури Черкаської області, дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
Рибієм М.М. 29 березня 2017 року відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» подано електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік. Проте у розділі ІІІ «Об’єкти нерухомості» вказаної декларації Рибієм М.М. не зазначено, що у його користування перебуває квартира № (Конфіденційна інформація), розташована в м. Черкаси по вул. (Конфіденційна інформація), яка на праві власності належить його батькові ОСОБА-5.
Проте, до розділу 2.1. «Інформація про суб’єкта декларування» Рибієм М.М. внесено відомості про місце його реєстрації та фактичного проживання за адресою вул. (Конфіденційна інформація) м. Черкаси.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29 червня 2017 року № 90813499 власником квартири, яка розташована за адресою вул. (Конфіденційна інформація) м. Черкаси є ОСОБА-5.
Згідно зі змістом самої декларації у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» суб’єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.
Правом власності на об’єкти нерухомості з підстав, визначених статті 328 ЦК України Рибій М.М. не володів.
Разом з тим, будь-яким правом користування нерухомим майном на момент подачі декларації за 2016 рік, також не володів, оскільки відповідно до частини 2 статті 11 ЦК України однією з підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема є: договори та інші правочини. Стаття 118 ЦК України в імперативному порядку встановлює письмову форму для договору найму (житла).
Ні нормами Цивільного кодексу України, ні іншими законами та нормативними актами, не регламентується, та не роз’яснюється таке поняття, як «безоплатне проживання» або «безоплатне користування житлом». 
Крім того, роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій не розкривають питання, що конкретно розуміється під іншими правами користування.
Закон передбачає обов’язок зазначати в декларації окремі об’єкти, які належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві користування. Такими правами користування можуть бути: оренда, сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, застава, користування на підставі довіреності, у тому числі генеральної довіреності, інші права, передбачені законом. Визначення зазначених категорій наводиться у Цивільному кодексі України. 
Наразі вбачається, що ні Законом України «Про запобігання корупції», ні роз'ясненням Національного агентства з питань запобігання корупції, не передбачено внесення до розділу 3 декларації, місць «безоплатного проживання» або місць «безоплатного користування житлом» суб'єкту декларування та членів його родини. Так відповідно до статті 4 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, згідно з пунктом 8 статті 11 того ж Закону, до повноважень Національного агентства належать: здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до пункту 3 статті 46 Закону України «Про прокуратуру» заява за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора. Тобто, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів не може встановлювати факт правильності заповнення декларацій, у частині внесення конкретних відомостей до того чи іншого розділу декларації, так як це виходить поза межі її компетенції, а лише у разі встановленого вчиненого дисциплінарного проступку, член Комісії відкриває провадження, проводить відповідну перевірку, в ході якої враховує характер проступку, його наслідки, особу прокурора, ступінь його вини, та інші обставини, які впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. Так, дисциплінарним проступком слід вважати, умисне, або неумисне укриття інформації суб'єктом декларування, неправдиве відображення відомостей у декларації тощо, але не неправильний вибір розділу декларації для відображення відомостей, при відсутності законодавчого врегулювання такого спірного питання, та відповідних роз'яснень з цього приводу від органу, уповноваженому на це згідно чинного законодавства.
Також Комісія бере до уваги той факт, що під час заповнення декларації, Рибій М.М., у розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування» у графі «місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування», зазначив адресу, де він зареєстрований та фактично проживає, що відповідає вимогам пункту 1 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», тобто вбачається, що Рибій М.М. не мав наміру приховувати місце свого фактичного проживання як суб’єкта декларування. 
Таким чином, враховуючи вищенаведене, немає можливості встановити чи був склад дисциплінарного проступку при заповненні електронної декларації Рибієм М.М., а відповідно не вбачається підстав для притягнення першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибія Михайла Миколайовича до дисциплінарної відповідальності частині не зазначення відомостей про об’єкт нерухомості, який перебуває у його користуванні.
Крім того, у дисциплінарній скарзі, яка надійшла до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 25 липня 2017 року від прокурора Черкаської області ОСОБА-2 зазначено, що перший заступник керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибій М.М. неналежно виконує службові обов’язки щодо організації нагляду у кримінальному провадженні.          
У ході перевірки фактів зазначених у дисциплінарній скарзі прокурора Черкаської області ОСОБА-2 про вчинення дисциплінарного проступку Рибієм М.М. через невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, встановлені наступні обставини. 
Згідно зі статтею 13 Закону України «Про прокуратуру» керівник місцевої прокуратури уповноважений організовувати діяльність місцевої прокуратури. З цією метою він видає накази. Відповідно до пункту 9.2 наказу Генерального прокурора України № 15 від 19 січня 2017 року «Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України», обов’язки між працівниками місцевих прокуратур з урахуванням їх структури належить розподіляти наказами керівників цих прокуратур. Аналогічні вимоги містив попередній наказ Генерального прокурора України з цих питань - від 26 грудня 2011 року №1гн «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури 
Відповідно до наказу керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області № 3 ш від 10 січня 2017 року про розподіл обов’язків між прокурорськими працівниками Черкаської місцевої прокуратури, на Рибія М.М. покладені наступні службові обов’язки:
- організація здійснення нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, зокрема з питань додержання законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, та у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням слідчими, у тому числі щодо проведення негласних слідчих (розшукових дій);
- здійснення контролю за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення у суді.
Однак, Рибій М.М. не належним чином виконує свої службові обов’язки, що підтверджується даними перевірки, проведеної Генеральною прокуратурою України 12-16 червня 2017 року щодо вивчення в прокуратурі Черкаської області стану організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Національної поліції України та підтримання публічного обвинувачення та висновком службового розслідування (перевірки) фактів неналежної організації та здійснення діяльності у кримінальних провадженнях органів Національної поліції, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури від 20 липня 2017 року.
Зокрема у ході перевірки Генеральною прокуратурою України встановлено, що набули системного характеру факти порушення органами Національної поліції України в Черкаській області вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України та наказу МВС України від 6 листопада 2015 року № 1377 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події», що призвело до укриття від обліку кримінальних правопорушень. 
Так, Генеральною прокуратурою України виявлено, а Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області та Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області внесено до ЄРДР 14 фактів укритих від реєстрації кримінальних правопорушень. З них за частиною 1 статті 191 КК України - 1 правопорушення (№ (Конфіденційна інформація) від 14 червня 2017 року ); за частиною 3 статті 185 КК України – 1 (№(Конфіденційна інформація) від 14 червня 2017 року,); за частиною 1 статті 296 КК України – 2 (№(Конфіденційна інформація), № (Конфіденційна інформація) від 14 червня 2017 року); за частиною 2 статті 296 КК України - 1 (№(Конфіденційна інформація) від 14 червня 2017 року); за частиною 1 статті 122 КК України - 1 (№(Конфіденційна інформація) від 14 червня 2017 року), за частиною 1 статті 186 КК України - 1 (№(Конфіденційна інформація) від 14 червня 2017 року).
Також виявлено факти проведення неповного та неякісного розслідування, несвоєчасного виконання слідчих дій та порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України і прийняття передчасних рішень про закриття кримінальних проваджень за фактами смертей осіб. 
Так, у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація), зареєстрованому за фактом виявлення трупа ОСОБА-6 за частиною 1 статті 115 КК України, установлено, що причиною смерті потерпілого є черепно-мозкова травма у вигляді перелому кісток склепіння черепа, забою головного мозку, крововиливу в м’які оболонки головного мозку та мозочка. При цьому обставини, за яких потерпілий отримав тілесні ушкодження не з’ясовано. Показання свідка ОСОБА-7 належним чином не перевірено. 
У кримінальних провадженнях за фактами смертей осіб № № (Конфіденційна інформація), (Конфіденційна інформація), (Конфіденційна інформація), (Конфіденційна інформація), (Конфіденційна інформація), (Конфіденційна інформація), (Конфіденційна інформація), (Конфіденційна інформація) взагалі відсутні постанови про закриття кримінального провадження, при цьому, за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальних провадженнях прийнято рішення про їх закриття. 
Службовим розслідуванням установлено, що прокурорами Черкаської місцевої прокуратури повноваження передбачені статті 36 КПК України щодо здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідування належним чином не використовуються. Порушення вимог статті 284 КПК України щодо направлення постанови про закриття кримінального провадження прокурору залишаються поза увагою як прокурорів у кримінальних провадження так і керівництва місцевої прокуратури. 
Згідно з доповідною запискою Генеральної прокуратури України з метою укриття фактів закриття за реабілітуючими підставами більш тяжких злочинів слідчими відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області необґрунтовано здійснюється зміна кваліфікації на менш тяжкий злочин. 
Так, у провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в області перебувало кримінальне провадження № (Конфіденційна інформація) від 25 січня 2017 року за фактом зґвалтування ОСОБА-8, за частиною 1 статті 152 КК України. Під час досудового розслідування за відсутністю складу кримінального правопорушення слідчим безпідставно, без заяви потерпілого, змінено кваліфікацію на частину 1 статті 162 КК України, після чого кримінальне провадження без її згоди закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України. Проте під час вивчення провадження встановлено, що стосовно потерпілої ОСОБА-8 у ході статевих відносин застосовано фізичне насильство. Факт заподіяння тілесних ушкоджень потерпілої підтверджено висновком судово-медичної експертизи від 25 січня 2017 року, який долучено до матеріалів закритого провадження під час перевірки Генеральною прокуратурою України. За вказівкою Генеральної прокуратури України незаконну постанову про закриття провадження скасовано із зміною кваліфікації на частину 1 статті 152 КК України. 
Генеральною прокуратурою України виявлено факт штучного створення працівниками Черкаської місцевої прокуратури умов для завантаження слідчих Національної поліції в Черкаській області розслідуванням не підслідних їм відповідно до кримінального процесуального законодавства кримінальних правопорушень.
Так, ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 9 грудня 2016 року, залишеною 17 січня 2017 року апеляційним судом області без зміни, прокурору Черкаської місцевої прокуратури на підставі пункту 3 частини 3 статті 314 КПК України повернуто клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно ОСОБА-9 за частинами 1, 4 статті 358, частини 2 статті 28 частини 1 статті 205 КК України. Вказане клопотання та матеріали провадження № (Конфіденційна інформація) з 30 січня 2017 року до теперішнього часу без виконання ухвали суду 1 інстанції та без будь-якого руху знаходяться в Черкаській місцевій прокуратурі. Лише за вказівкою Генеральної прокуратури України кримінальне провадження передано до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області для усунення недоліків. 
Опитаний під час перевірки Рибій М.М. в цілому підтвердив факти виявлених порушень та повідомив, що кожний виявлений недолік було заслухано на оперативній нараді керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області. На даний час більшість недоліків усунуто.
Окрім того, зазначені відомості підтверджуються:
- висновком службового розслідування (перевірки) фактів неналежної організації та здійснення діяльності у кримінальних провадженнях органів Національної поліції, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури, виявлених за результатами перевірки Генеральної прокуратури України від 20 липня 2017 року, затвердженого 20 липня 2017 року прокурором Черкаської області ОСОБА-2;
- доповідною запискою про результати вивчення Генеральною прокуратурою України в період 12-16 червня 2017 року в прокуратурі Черкаської області стану організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Національної поліції України та підтримання публічного обвинувачення;
- копіями матеріалів службового розслідування щодо Рибія М.М., проведено на підставі наказу прокурора Черкаської області від 4 липня 2017 року.            
Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною Асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 року, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правилами та етикою їх професії, в  будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності. 
Таким чином Комісія дійшла висновку, що порушення прокурором вимог трудової та виконавської дисципліни, правил прокурорської етики свідчить про те, що прокурором не виконуються вимоги щодо професійної відповідності, загальновизнані світовою спільнотою прокурорів обов’язки прокурора, ігноруються вимоги закону, що для прокурора є неприпустимим.  
Тим більше, викладенні порушення прокурором своїх службових обов’язків неприпустимі для прокурора, який займає адміністративну посаду. Відповідальність керівника сформульована у статті 25 Модельного кодексу поведінки державних службовців (Додаток до Рекомендації № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 року), згідно якої державний службовець, який здійснює контроль або керівництво іншими державними службовцями повинен робити це відповідно до  політики та завдань державного органу, для якого він чи вона працює. Він чи вона повинен відповідати за дії та помилки його чи її працівників, які не відповідають цій політиці або завданням, якщо він чи вона не вжив відповідних кроків, які вимагаються від особи на його чи її посаді, щоб запобігти таким діям чи помилкам. 
Таким чином, у ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга прокурора Черкаської області про вчинення Рибієм М.М. дисциплінарного проступку є обґрунтованою. Рибій М.М. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків.
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні Комісія виходить з наступних мотивів. 
Із дня вчинення проступку Рибієм М.М., без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Враховується тривала служба Рибія М.М. в органах прокуратури (більше 9 років) та те, що Рибій М.М. до дисциплінарної відповідальності не притягувався.
Крім того, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшов лист Керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА-10 щодо позитивних досягнень Рибія М.М. на посаді першого заступника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області. Окрім того, погоджуючись із виявленими недоліками, першим заступником Черкаської місцевої прокуратури Рибієм М.М. вживаються організаційні та практичні заходи з усунення виявлених порушень. Кожний виявлений недолік проаналізовано, заслухано на оперативній нараді, вжито конкретних заходів на їх усунення, розроблено механізм вдосконалення наглядової діяльності місцевої прокуратури.     
Таким чином Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, який вчинив Рибій М.М. не носить характеру грубого порушення та щодо нього можливо застосувати більш м’яке дисциплінарне стягнення  у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибія Михайла Миколайовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Дисциплінарне провадження у відношенні керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області Рибія Михайла Миколайовича за заявою прокурора Черкаської області ОСОБА-2 за результатами проведеної перевірки доброчесності, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку, закрити.
Копію рішення направити прокурору Черкаської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити прокурору Рибію М.М.
Рішення Комісії може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий                                                      В. Грушковський


Члени комісії:

                             О. Ковальчук                       С. Костенко
    
                             С. Нечепоренко                  Ю. Піцик  
 
                             С. Погребняк                        С. Сергійчук    

                             В. Шемчук                              В. Юсип