25.10.2017

Рішення №228дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товта Л.Ю.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№228дп-17

25 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товта Л.Ю.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товта Л.Ю. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-257дс-152дп-17,
 

В С Т А Н О В И Л А:
 

Товт Ласло Юлійович працює в органах прокуратури з січня 2004 року. Наказом прокурора Закарпатської області № 632к від 26 вересня 2016 року призначений старшим слідчим слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області. 
Прокурором області Товт Л.Ю. характеризується позитивно. У той же час, викликає зауваження поведінка Товта Л.Ю. через нестійку здатність до управління своїми емоціями. Мали місце порушення службової дисципліни.  Дисциплінарних стягнень не має. Заохочувався наказами Генерального прокурора України та прокурора області. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 15 серпня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга від прокурора Закарпатської області ОСОБА-1 щодо старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області  Товта Л.Ю. 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження 15 серпня 2017 року скарга розподілена члену Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Сергійчуку С.О. (протокол розподілу між членами Комісії № 257дс-17 від 15 серпня 2017 року).
Рішенням члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Сергійчука С.О. від 2 жовтня 2017 року відкрито дисциплінарне провадження №  11/2/4-428дс-193дп-17  щодо старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товта Л.Ю.
Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від  11 жовтня 2017 року дисциплінарні провадження № 11/2/4-257дс-152дп-17 та № 11/2/4-428дс-193дп-17 щодо старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товта Л.Ю. об’єднані в одне провадження № 11/2/4-257дс-152дп-17.
Прокуратура Закарпатської області та прокурор Товт Л. Ю. своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.
Прокурор  Товт Л.Ю. та представник прокуратури Закарпатської області – начальник відділу роботи з кадрами прокуратури області ОСОБА-2 на засідання Комісії з’явились. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Сергійчука С.О., пояснення Товта Л.Ю., ОСОБА-2, дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила такі обставини.
Із змісту дисциплінарної скарги вбачається, що старший слідчий слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товт Л.Ю. після закінчення наданої йому наказом прокурора області № 313к від 12 червня 2017 року частини щорічної основної відпустки з 13 по 16 червня 2017 року включно, у перший робочий день – 19 червня 2017 року на робочому місці був відсутній. На роботу прибув 20 червня 2017 року, проте залишив робоче місце після 14 години.
21 червня 2017 року вийшов на роботу, однак доказів поважності причини своєї відсутності у вказаний період не надав. У зв’язку з цим, відповідно до пункту 2 розділу II Правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратури Закарпатської області, затверджених наказом прокурора області № 5 від 25 січня 2017 року, 30 червня 2017 року надав письмові пояснення на ім’я прокурора Закарпатської області щодо причин відсутності, що стало підставою для призначення службової перевірки за вказаним фактом.
Крім того, Товт Л.Ю. був відсутній на роботі у період з 3 липня 2017 року по 13 липня 2017 року включно.
У день виходу на роботу надав листок тимчасової непрацездатності, виданий 4 липня 2017 року Берегівським ЦПМСД № 1, яким підтверджено його непрацездатність у період з 4 липня 2017 року по 7 липня 2017 року.
Будь-яких документів на підтвердження поважності відсутності на роботі 19 червня, 20 червня з 14 години до 18 години, 3 липня, 10-13 липня 2017 року Товтом Л.Ю. не надано.
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові.
Стаття 142 КЗпП України передбачає, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Наказом прокурора Закарпатської області № 5 від 25 січня 2017 року  затверджені Правила внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратури Закарпатської області (далі - Правила), погоджені профспілковим комітетом прокуратури Закарпатської області.
Правила розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про прокуратуру» та інших нормативно-правових актів та визначають загальні положення організації внутрішнього службового розпорядку прокурорів регіональної та місцевих прокуратур Закарпатської області, режиму та умов роботи, забезпечення раціонального використання робочого часу, підвищення ефективності та якості роботи.
Розділ VII цих Правил визначає, що порядок допуску на територію та до адміністративних будівель прокуратури Закарпатської області та місцевих прокуратур регламентується окремими наказами прокурора Закарпатської області та керівників відповідних місцевих прокуратур.
Вхід прокурорів органів прокуратури області до адміністративних приміщень здійснюється через пости (турнікети) з використанням електронної перепустки (смарт-карти) або за пред’явленням службового посвідчення.
Відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Інструкції про порядок допуску та підтримання пропускного режиму в прокуратурі Закарпатської області, затвердженої наказом прокурора Закарпатської області № 26 від 2 квітня 2015 року, під час проходу через пост охорони працівники прокуратури Закарпатської області зобов’язані користуватися постійними електронними картками-перепустками.
Під час вивчення звіту відвідування працівниками приміщення прокуратури області за допомогою автоматизованої пропускної системи програмного забезпечення «Integra 32» 19-20 червня 2017 року встановлено, що картка-перепустка Товта Л.Ю. в цей період не використовувалась взагалі.
У процесі перегляду аналогічних відомостей за період з 3 по 13 липня 2017 року було підтверджено відсутність Товта Л.Ю. у прокуратурі області.
Водночас у ході службової перевірки встановлено факт надання 11 липня 2017 року Товту Л.Ю. медичної допомоги працівниками Берегівської станції екстреної медичної допомоги за місцем його проживання.
Згідно з пунктом 1 Розділу VIII Правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратур Закарпатської області недотримання вимог Правил є підставою для притягнення прокурора до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Пунктом 7 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності з підстав порушення правил внутрішнього службового розпорядку.
Згідно з пунктом 5 Розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» положення цього Закону поширюється на слідчих органів прокуратури до початку діяльності державного бюро розслідувань.
Опитаний в ході службової перевірки та дисциплінарного провадження прокурор Товт Л.Ю. пояснив, що 19 червня 2017 року не мав об’єктивної можливості прибути з міста Берегова, де проживає, до міста Ужгорода, оскільки мав погане самопочуття, викликане підвищенням температури. Про це інформував у телефонному режимі виконувача обов’язків начальника слідчого відділу ОСОБА-3.
20 червня 2017 року зранку прибув на роботу до міста Ужгорода, однак о 14 годині виїхав до міста Берегово з причини поганого самопочуття, пов’язаного із підвищенням температури, та з причини, що його батько, Товт Ю.Ю., повідомив, що йому стало погано та скаржився на сердечні болі.
Як пояснив Товт Л.Ю., робоче місце він покинув з відома виконувача обов’язків начальника слідчого відділу ОСОБА-3.
У період 19-20 червня 2017 року до медичних закладів за допомогою не звертався, а 21 червня 2017 року у зв’язку з покращенням стану здоров’я вийшов на роботу.
Карткою-перепусткою з 20 червня 2017 року по 26 червня 2017 року не користувався, оскільки тривалий період до цього перебував у відрядженні у місті Києві та залишив цю картку вдома у батьків, а тому заходив у приміщення прокуратури області без картки-перепустки.
У період із 04 по 08 липня 2017 року перебував на лікарняному, лікувався амбулаторно у Берегівському ЦПМСД, що підтверджено листком тимчасової непрацездатності. 
Про перебування на лікарняному по телефону інформував виконувача обов’язків начальника слідчого відділу ОСОБА-3.
Крім того, прокурор Товт Л.Ю. також пояснив, що 10 липня мав намір виїхати до міста Ужгорода. Однак, зібравшись, відчув загальну слабкість організму, лихоманку, зрозумів, що це ознаки підвищення температури та артеріального тиску, та за рекомендацією своїх близьких не пішов на роботу.
Про своє погане самопочуття, стан здоров’я, а також про те, що не може вийти на роботу, інформував виконувача обов’язків начальника слідчого відділу ОСОБА-3.
10 липня 2017 року ним викликалась швидка допомога, працівниками якої на місці Товту Л.Ю. було надано першу допомогу (вимірювання артеріального тиску, температури і надання лікування у вигляді ін’єкцій та застосування інших медикаментів).
У зв’язку із поганим станом здоров’я, високим артеріальним тиском, у період 11-13 липня 2017 року Товт Л.Ю. не мав змоги виїхати на роботу із міста Берегова до міста Ужгорода.
У зв’язку з погіршенням стану здоров’я близькі неодноразово викликали швидку медичну допомогу. Намірів з приводу необхідності госпіталізації лікарям швидкої допомоги не висловлював, оскільки не хотів проходити стаціонарне лікування. У період 10-13 липня 2017 року лікувався вдома, до закладів охорони здоров’я з приводу видачі листка непрацездатності не звертався.
Про поганий стан здоров’я, та неможливість у зв’язку з цим прибути до місця роботи в місті Ужгороді, неодноразово в телефонному режимі інформував виконувача обов’язків начальника слідчого відділу ОСОБА-3.
Зранку 14 липня 2017 року прибув на роботу, де перебував до 12 години дня. У зв’язку з поганим загальним самопочуттям, виконувач обов’язків начальника слідчого відділу ОСОБА-3 дозволив раніше поїхати до місця свого проживання. Однак,14 липня 2017 року до лікувальних закладів за наданням медичної допомоги також не звертався.
Упродовж 8-14 липня 2017 року постійно перебував за місцем свого проживання.
Свою провину у тому, що 10-13 липня 2017 року не звернувся з приводу оформлення листка непрацездатності, визнав.
Пояснення прокурора Товта Л.Ю. щодо відсутності на робочому місці підтверджуються наданими під час службової перевірки поясненнями працівників прокуратури Закарпатської області, зокрема начальника слідчого відділу слідчого управління ОСОБА-4, заступника начальника слідчого відділу слідчого управління ОСОБА-3 та головного спеціаліста відділу роботи з кадрами ОСОБА-5.
Отже, службовою перевіркою підтверджено факт відсутності старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товта Л.Ю. на роботі без поважних причин 19 червня,  20 червня (з 14 години до 18 години), 3 та 10 липня, а також 12-13 липня 2017 року, що вказує на систематичний характер порушення трудової дисципліни.
Крім того, із змісту дисциплінарної скарги, яка надійшла 18 вересня 2017 року до  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від прокурора Закарпатської області ОСОБА-1, висновком службового розслідування (перевірки) від 11 вересня 2017 року підтверджено неналежне виконання старшим слідчим слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товтом Л.Ю. своїх службових обов’язків, яке виявилось у недбалому зберіганні службового посвідчення прокурора, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. 
Так, Товт Л.Ю. 21 серпня 2017 року усно повідомив виконувача обов’язків начальника відділу роботи з кадрами прокуратури Закарпатської області ОСОБА-6 про відсутність у нього службового посвідчення.
Причини відсутності службового посвідчення пояснив можливою його втратою через власну необачність.
Товт Л.Ю. як працівник органів прокуратури, на якого поширюються вимоги Закону України «Про прокуратуру» та відповідно – Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 134 від 05 квітня 2016 року  (далі - Положення), зобов’язаний забезпечити належне зберігання та правомірне використання службового посвідчення, унеможливити втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб. Тобто в силу зобов’язувальних приписів Положення про службове посвідчення прокурора належне зберігання службового посвідчення є службовим обов’язком прокурора та слідчого.
Таким чином, Товт Л.Ю. допустив неналежне виконання своїх службових обов’язків, яке полягає у недбалому зберіганні службового посвідчення прокурора, що призвело до його втрати, за що заслуговує на притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Опитаний Товт Л.Ю. пояснив, що упродовж останнього місяця не користувався службовим посвідченням працівника прокуратури, оскільки службової потреби у його використанні не було. Вважав, що посвідчення зберігається у нього вдома. Отримавши від працівників відділу роботи з кадрами прокуратури області вимогу пред’явити службове посвідчення для перевірки, зробити цього не зміг, оскільки не мав його при собі. Під час пошуків вдома службового посвідчення не знайшов. При цьому припускає, що міг втратити його з власної необережності. Про вимоги Положення про службове посвідчення прокурора, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 134 від 5 квітня 2016 року, і порядок інформування керівництва про втрату чи пошкодження службового посвідчення, а також про письмове повідомлення керівництва про втрату службового посвідчення, йому відомо.
Пунктами 3, 4 частини четвертої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.
Згідно із пунктом 1 частини першої Положення службове посвідчення прокурора є офіційним документом, який засвідчує належність посадової особи до системи прокуратури України, підтверджує її посаду, а також повноваження, визначені законодавством.
Відповідно до пункту 1 частини третьої Положення прокурор, якому видано посвідчення, зобов’язаний забезпечити його належне зберігання та правомірне використання, унеможливити втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.
Пунктом 4 частини 3 Положення встановлено, що у разі втрати посвідчення прокурор повинен негайно письмово повідомити керівника відповідної прокуратури.
Таким чином, вищевказаними діями старший слідчий слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товт Л.Ю. допустив порушення правил внутрішнього службового розпорядку, а також неналежне виконання службових обов’язків, що відповідно до пунктів 1 та 7 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» є підставами для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
Обставини, які б пом’якшували або обтяжували відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про дисциплінарну відповідальність, відсутні. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховується, що допущені Товтом Л.Ю. порушення мають характер грубих порушень, отже більш м’яке стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, застосувати неможливо.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 11, 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія
 

В И Р І Ш И Л А:

 

Притягнути старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товта Ласло Юлійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.
Копію рішення направити прокурору Закарпатської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області Товту Ласло Юлійовичу.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.Головуючий                                                                  В. Грушковський


Члени комісії:                                
                    О. Ковальчук                                            С. Погребняк
                    С. Костенко                                               С. Нечепоренко
                    Ю. Піцик                                                      С. Сергійчук
                    В. Шемчук                                                  В. Юсип