25.10.2017

Рішення №222дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенка С.В.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№222дп-17

25 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенка С.В.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Ковальчука О.М.,  Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок Погребняка С.П. про наявність дисциплінарного проступку в діях заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенка С.В.,

В С Т А Н О В И Л А:

Потапенко Сергій Васильович працює в органах прокуратури з червня 2011 р. Наказом Генерального прокурора України від 26 квітня 2017 р. Потапенка С.В. призначено на посаду заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 27  червня 2017 р. надійшла дисциплінарна скарга військового прокурора Центрального регіону України ОСОБА-1 про вчинення дисциплінарного проступку заступником військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенком С.В. 
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу розподілене члену Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Погребняку С.П. 
Рішенням Члена Комісії Погребняка С.П. від 31 липня 2017 р.  відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-29дс-56дп-17 щодо заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенка С.В.
7 вересня 2017 р. членом Комісії Погребняком С.П. складено висновок про відсутність дисциплінарного проступку в діях заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенка С.В., розгляд якого призначено на 20 вересня 2017 р.
Під час розгляду висновку про відсутність дисциплінарного проступку в діях Потапенка С.В. Комісією встановлено необхідність відкладення його розгляду для проведення додаткової перевірки.
Після проведення додаткової перевірки за дисциплінарною скаргою військового прокурора Центрального регіону України ОСОБА-1 членом Комісії Погребняком С.П. складено висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенка С.В.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII (далі – Закон України «Про прокуратуру») дисциплінарним провадженням є процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Військовий прокурор Центрального регіону України ОСОБА-1 та прокурор Потапенко С.В. своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. Військовий прокурор Центрального регіону України звернувся з листом від 24.10.2017 р. № 11/787вих17, в якому просив розглянути питання за відсутності представника прокуратури. Прокурор Потапенко С.В. прибув на засідання Комісії та надав пояснення.
Виходячи з наведеного, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів дійшла висновку про можливість розгляду висновку за відсутності військового прокурора Центрального регіону України.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача – члена Комісії Погребняка С.П., дослідивши матеріали перевірки, обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку та зібрані у процесі перевірки матеріали, дійшла висновку про наявність підстав для накладення на прокурора Потапенка С.В. дисциплінарного стягнення з огляду на таке.
Дисциплінарна скарга подана за фактом порушення Потапенком С.В. встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Зазначені порушення встановлені під час проведеної військовою прокуратурою Центрального регіону України  службової перевірки (висновок від 31 травня 2017 р.).    
Відповідно до висновку службової перевірки Потапенком С.В. порушено вимоги частини другої ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» щодо письмового повідомлення Національного агентства у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна.
Зокрема, стверджується, що Потапенком С.В. в його декларації як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не відображено дані про отримання його дружиною ОСОБА-2 27.09.2016 р. доходу від продажу транспортного засобу Hyundаi Тuсson вартістю 49 тис. грн.
Таким чином, йдеться про порушення, допущене при поданні декларації  особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік. Відповідно до п. 7 частини першої ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» в декларації зазначаються відомості про «отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи». При цьому такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.
На думку скаржника, прокурор Потапенко С.В. порушив вимоги пункту 4 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», яка є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.
Під час перевірки встановлено, що викладені доводи скаржника про наявність підстав для притягнення прокурора Потапенка С.В. до дисциплінарної відповідальності знайшли своє часткове підтвердження, що доводиться матеріалами службового розслідування (перевірки), договором купівлі-продажу 7141/2016/092534 від 27.09.2016, декларацією Потапенка С.В. як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік та законами математики.
Так, заявник у дисциплінарній скарзі кваліфікує дії Потапенка С.В. як порушення норм частини другої ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» (вимоги щодо письмового повідомлення у десятиденний строк Національного агентства про отримання доходу від правочину). Разом з тим, в описовій частині скарги правопорушення стверджується, що Потапенко С.В. допустив порушення при заповненні декларації за 2016 рік, тобто порушення норм, встановлених пунктом 10 частини першої статті 46 цього Закону.
Встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» правочин, який було вчинено дружиною Потапенка С.В. – ОСОБА-2, декларуванню не підлягав. Так, згідно з частиною другою ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. Такий самий розмір доходу визначений у пункті 10 частини першої статті 46 Закону для декларування правочинів, вчинених у звітному періоді.
Станом на 01.01.2016 прожитковий мінімум для працездатної особи становив 1378 гривень (50 прожиткових мінімумів - 68900 грн.), а на 01.01.2017 - 1600 грн. (50 прожиткових мінімумів - 80000 грн.).
Відповідно до матеріалів службового розслідування, проведеного  військовою прокуратурою Центрального регіону України, Потапенком С.В. в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не відображено дані про отримання дружиною ОСОБА-2 27.09.2016 доходу від продажу транспортного засобу Hyundаi  Тuсson вартістю 49 тис. грн. Вартість транспортного засобу підтверджується договором купівлі-продажу 7141/2016/092534 від 27.09.2016.
Таким чином сума, яку отримала Потапенко Н.О. від продажу автомобіля Hyundаi  Тuсson (49 тис. грн.), є меншою, ніж визначена частиною другою ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», внаслідок чого – декларуванню як суттєва зміна у майновому стані не підлягала. 
Водночас в декларації Потапенка С.В. як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік в розділі  11 «Доходи, у тому числі подарунки» мав бути відображений дохід від продажу дружиною транспортного засобу Hyundаi Тuсson вартістю 49 тис. грн. Проте в декларації Потапенка С.В. подібний дохід відсутній, що є порушенням п. 7 частини першої ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Відповідно до пояснень, які надані Потапенком С.В., він вважав, що цей дохід не повинен бути вказаний в декларації, оскільки грошові кошти від продажу автомобіля дружини були використані в той же день при купівлі нового автомобіля. Будь-якого умислу щодо невнесення вказаних відомостей до декларації у нього не було. 
Ухвалюючи рішення, Комісія виходить з таких мотивів. 
Комісія погодилась із висновком, що скоєне порушення має ненавмисний характер. Разом з тим Комісія відзначає, що дохід від продажу автомобіля мав бути відображений в розділі 11 декларації. Той факт, що гроші були витрачені в той самий день, не має юридичного значення при оцінці правильності заповнення декларації. 
Отже, порушення, допущені Потапенком С.В. під час декларування, можна вважати неналежним виконанням службових обов’язків.  
Таким чином, за результатами перевірки в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі військового прокурора Центрального регіону України, встановлено наявність підстав для притягнення прокурора Потапенка С.В. до дисциплінарної відповідальності.
На підставі викладеного, керуючись статтями 43, 48, 49, 50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61-63, 120 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенка Сергія Васильовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк три місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.
Копію рішення направити військовому прокурору Центрального регіону України для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити заступнику військового прокурора Черкаського гарнізону Центрального регіону України Потапенку С.В. та військовому прокурору Черкаського гарнізону Центрального регіону України.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.
 





Головуючий                                                                  В. Грушковський


Члени комісії:                                
                    О. Ковальчук                                            С. Погребняк
                    С. Костенко                                               С. Нечепоренко
                    Ю. Піцик                                                      С. Сергійчук
                    В. Шемчук                                                  В. Юсип