25.10.2017

Рішення №221дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Остапця С.С.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№221дп-17

25 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Остапця С.С.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Ковальчука О.М., Костенка  С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок члена Комісії Погребняка С.П. про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Остапця Сергія Сергійовича,
 

В С Т А Н О В И Л А:
 

Остапець С.С. працює в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах з 31.03.2006 р. З 17.08.2015 р. по цей час обіймає посаду прокурора відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області.
Відповідно до характеристики прокуратури Київської області Остапець С.С. зарекомендував себе в цілому позитивно. Державних нагород та дисциплінарних стягнень не має.
Присягу працівника прокуратури Остапець С.С. прийняв 10.02.2011 р.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 1 вересня 2017 р. надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків прокурора Київської області ОСОБА-1 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Остапцем С.С.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття чи відмови у відкритті дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу розподілено члену Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Погребняку С.П. та їй присвоєно номер 357дс-17. 
Рішенням члена Комісії Погребняка С.П. від 5 вересня 2017 р. відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-357дс-150дп-17 щодо прокурора відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Остапця С.С.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII (далі – Закон України «Про прокуратуру») дисциплінарним провадженням є процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Прокурор Київської області та прокурор Остапець С.С. своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.
На засідання Комісії з’явився Остапець С.С., який надав пояснення.
Прокурор Київської області на засідання не з’явився, про причину неявки не повідомив. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів дійшла висновку про можливість розгляду висновку за відсутності прокурора Київської області.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача, обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку та зібрані у процесі перевірки матеріали, дійшла висновку про наявність підстав для накладення на прокурора Остапця С.С. дисциплінарного стягнення з огляду на таке.
Дисциплінарна скарга подана за фактами порушення Остапцем С.С. встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та вчинення ним грубого порушення правил прокурорської етики.
Зокрема, встановлено, що наказом прокурора Київської області № 84 від 27.06.2017 р. на виконання доручення керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-2 від 21.06.2017  р. № 25/2-33740-17 з метою повного, об’єктивного і всебічного з’ясування всіх обставин щодо можливої недоброчесності Остапця С.С. проведено службове розслідування (перевірку), в ході якого встановлено недостовірність відомостей, зазначених Остапцем С.С. у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. 
Під час службового розслідування встановлено, що у період з 14.03.2008 р. по 21.03.2015 р. у власності прокурора відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації прокуратури Київської області Остапця С.С. перебував автомобіль TOYOTA PRADO 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація). У подальшому 21.03.2015 р. Остапець С.С. у Центрі надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування міста Бориспіль та Бориспільського району при УДАІ ГУ МВС України в Київській області, перереєстрував цей автомобіль на свого батька ОСОБА-3. 
При перереєстрації автомобіля ОСОБА-3 звернувся із заявою щодо внесення до особливих відміток свідоцтва про реєстрацію вказаного автомобіля з правом користування свого сина Остапця С.С.
У той же день (21.03.2015 р.) батько Остапця С.С. – ОСОБА-3 перереєстрував на свого сина Остапця С.С. автомобіль TOYOTA CAMRІ 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація).
При цьому Остапцем С.С. у встановленому порядку не задекларовано правочини, на підставі яких у нього виникло право користування автомобілем TOYOTA PRADO 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація) та право власності на автомобіль TOYOTA CAMRI 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація) у розділі 14 Декларації за 2015 рік.
Крім того, Остапцем С.С. у встановленому порядку не задекларовано право користування автомобілем TOYOTA PRADO 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація) у розділі 6 Декларацій за 2015 та 2016 роки.
Під час проведення перевірки доводи дисциплінарної скарги частково підтвердилися.
Так, відповідно до частини першої ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Згідно з вимогами ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону, відносяться посадові та службові особи органів прокуратури.
Таким чином, вимоги Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання достовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поширюються на всіх осіб, які обіймають посади прокурора або слідчого прокуратури, а отже, є службовим обов’язком кожного прокурора та слідчого прокуратури. Відповідно до Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури до основних вимог до професійної поведінки працівника прокуратури віднесене, зокрема, декларування майна та доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру. Отже, порушення, допущені під час декларування, можна вважати неналежним виконанням службових обов’язків.
Зокрема, згідно із вимогами пункту 3 частини першої ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначається інформація про цінне рухоме майно – транспортні засоби незалежно від їх вартості. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості.
Остапець С.С. у Деклараціях за 2015 рік та за 2016 рік не відобразив автомобіль TOYOTA PRADO 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація). Відповідно до пояснень Остапця С.С. та його батька ОСОБА-3 вони проживають окремими сім’ями. Сам Остапець  С.С. не знав про наявність у нього такого права та не користувався зазначеним автомобілем з моменту його перереєстрації (21.03.2015 р.). Під час перевірки не вдалося поза розумним сумнівом установити факт користування Остапцем С.С. автомобілем TOYOTA PRADO 2008 року. 
З огляду на викладене, Остапцем С.С., при подачі декларацій за 2015 та 2016 роки не було порушено вимоги пункту третього частини першої ст. 46 Закону щодо зазначення у Декларації відомостей про наявне у нього право користування автомобілем TOYOTA PRADO 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація). 
Водночас відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону «Про запобігання корупції» у декларації відображаються «видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті». 
Такі відомості на момент подання декларації за 2015 рік зазначалися лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 20 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Окрім цього, до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента.
Разом з тим, Остапцем С.С. при заповненні декларації за 2015 рік у розділі 14 не відображено правочини, внаслідок яких у нього:
-    виникло право власності на автомобіль TOYOTA CAMRІ 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація);
-    припинилося право власності на автомобіль TOYOTA PRADO 2008 року, державний номерний знак (Конфіденційна інформація), який був проданий відповідно до пояснень Остапця С.С. орієнтовано за 140000 грн.
Пояснення Остапця С.С. з цього приводу щодо неуважності, допущеної ним при заповненні декларації, не виключають його необережної вини в порушенні вимог Закону.
Отже, Остапцем С.С. при подачі Декларації за 2015 рік порушено вимоги пункту 10 частини першої ст. 46 Закону щодо необхідності зазначення у декларації відомостей про вчинені ним правочини.
Відповідно до Анкети доброчесності прокурора Остапця С.С., затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 16.06.2016 № 205, він підтверджував, що своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки, і зобов’язання фінансового характеру, а також членів сім’ї у порядку, встановленому Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції» тощо.
Таким чином, своїми діями Остапець С.С., маючи об’єктивну можливість подати достовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік порушив вимоги ст. ст. 45, 46 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», які зобов’язують кожного працівника прокуратури неухильно дотримуватись обмежень, передбачених антикорупційним законодавством.
Вчинення зазначених порушень свідчить про наявність підстав для притягнення Остапця С.С. до дисциплінарної відповідальності на підставі п. 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру».
Причиною вчинення дисциплінарних проступків є безвідповідальне ставлення Остапцем С.С. до вимог Закону України «Про прокуратуру» та нехтування ним Кодексом професійної етики та поведінки працівників прокуратури.
Із дня вчинення Остапцем С.С. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів враховані характер порушень, допущених прокурором  Остапцем С.С., їхні наслідки, особа прокурора та ступінь його вини. 
На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія
 

В И Р І Ш И Л А:
 

Притягнути до дисциплінарної відповідальності прокурора відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Остапця Сергія Сергійовича та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк шість місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

Копію рішення направити прокурору Київської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити прокурору відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Остапцю С.С. 

Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.Головуючий                                                                  В. Грушковський


Члени комісії:                                
                    О. Ковальчук                                            С. Погребняк
                    С. Костенко                                               С. Нечепоренко
                    Ю. Піцик                                                      С. Сергійчук
                    В. Шемчук                                                  В. Юсип