18.10.2017

Рішення №216дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України Саттарова А.М.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№216дп-17

18 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України Саттарова А.М.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М.,  Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про відсутність дисциплінарного проступку в діяхпрокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України Саттарова Антона Муратовича у дисциплінарному провадженні№ 11/2/4-26дс-110дп-17,
 

В С Т А Н О В И Л А:
 

Згідно із довідкою військової прокуратури Центрального регіону України № 11/490вих.17 від 24.07.2017 року Саттаров А.М. перебуває на посаді прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України (наказ військового прокуратура Центрального регіону України № 327о/с від 6 липня 2015 року).
За час роботи в органах прокуратури Саттаров А.М. характеризується позитивно, до дисциплінарної відповідальності не притягувався.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшла дисциплінарна скарга військового прокурора Центрального регіону України про вчинення дисциплінарного проступку прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України старшим лейтенантом юстиції Саттаровим Антоном Мурановичем.
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг, для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження, дисциплінарну скаргу розподілено за Членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Ковальчуком О.М. та їй присвоєно номер 26дс-17. (протокол розподілу між членами Комісії від 19 липня 2017 року).
Дисциплінарне провадження відкрито 9 серпня 2017 року та присвоєно номер 11/2/4-26дс-110дп-17.
В ході проведеної перевірки зроблено висновок про те, що:
Наказом військового прокуратура Центрального регіону України № 29 від 06 квітня 2017 «Про проведення службового розслідування» проведено службове розслідування за фактам неподання прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України Саттаровим А.М. декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.
В ході проведеної перевірки зроблено висновок про те, що:
Прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України старшим лейтенантом юстиції Саттаровим А.М. станом на 04 квітня 2017 не подано на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, що є порушенням статті 45 Закону України «Про запобігання корупції».
Саттаров А.М. надав письмові пояснення, в яких зазначив, що у період з 20 по 26 березня 2017 року він перебував на лікуванні та був звільнений від виконання службових обов’язків, а з 27 березня 2017 року перебував у відрядженні в м. Києві з метою підвищення кваліфікації прокурорів в Національній академії прокуратури України та не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у зв’язку з тим, що починаючи з 20 березня 2017 року не мав та станом на 04.04.2017 не має при собі електронного ключа цифрового підпису, який він залишив у закритому службовому сейфі свого кабінету в приміщенні військової прокуратури Полтавського гарнізону за адресою: м. Полтава, майдан Незалежності, 1б. Ключі від вказаного сейфу він зберігає при собі.
Разом з цим, Саттаров А.М. зазначив, що в нього не було наміру не подавати чи подавати з запізненням визначеного законодавством строку вказану електронну декларацію.
При цьому, Саттарову А.М. були достовірно відомі вимоги Закону України «Про запобігання корупції» з питань фінансового контролю, в тому числі декларування, про що він поставив свій підпис в листах ознайомлення, які надсилались до військової прокуратури Полтавського гарнізону. Зокрема, це лист Генеральної прокуратури України від 17.01.2017 №10/5/1-25вих.17 та військової прокуратури Центрального регіону України 02.02.2017 №11/42вих.17.
Декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік Саттаровим А.М. подано до Єдиного державного реєстру декларації лише 10.04.2017 (після його фактичного повернення з навчання).
У поясненні, наданому Комісії, Саттаров А.М. зазначає, до лікарняного та відрядження неодноразово намагався увійти на сайт НАЗК, однак з-за технічних проблем не зміг подати декларацію. Наміру умисно не подати декларацію не мав та запевнив в щирому каятті. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача – члена Комісії Ковальчука О.М., обговоривши результати розгляду висновку про відсутність дисциплінарного проступку та зібрані у процесі перевірки матеріали, а також заслухавши пояснення Саттарова А.М., який визнав факт несвоєчасної подачі електронної декларації, дійшла висновку про наявністьпідстав для накладення на прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України Саттарова Антона Муратовича дисциплінарного стягнення.
Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення під час перевірки не встановлено.
При прийнятті рішення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів враховано характер порушень допущених прокурором СаттаровимА.М., їх наслідки, особа прокурора та ступінь його вини.
При виборі дисциплінарного стягнення Комісією врахована службова характеристика Саттарова А.М.
На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77,78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія
 

В И Р І Ш И Л А:
 

Притягнути прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України Саттарова Антона Муратовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.
Копію рішення направити військовому прокурору Центрального регіону України для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити військовому прокурору Полтавського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА-1.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження, може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.Головуючий                                                                       В. Грушковський


Члени комісії:


                     В. Архіпов                                                      С. Нечепоренко
                     А. Коваленко                                                С. Погребняк
                     О. Ковальчук                                                 С. Сергійчук
                     С. Костенко                                                    В. Шемчук
                     В. Юсип