18.10.2017

Рішення №212дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Журавльова С.В.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№212дп-17

18 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Журавльова С.В.Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М.,  Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Журавльова С.В.,


В С Т А Н О В И Л А:

Журавльов Сергій Володимирович, (Конфіденційна інформація), в органах прокуратури працює з грудня 2011 року. Наказом прокурора Дніпропетровської області  № 2794к від 14.12.2015 призначений на посаду заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.

Зі змісту службової характеристики, наданої прокурором Дніпропетровської області ОСОБА-1, вбачається, що за час роботи Журавльов С.В. зарекомендував себе задовільно.

Наказом прокурора Дніпропетровської області № 1266к від 08.11.2016 на Журавльова С.В. накладено дисциплінарне стягнення у виді догани за неналежне виконання службових обов’язків, у межах своєї компетенції, щодо забезпечення належної трудової дисципліни та проведення профілактично-виховної роботи серед підлеглих працівників, а також порушення правил внутрішнього службового розпорядку. Підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності стало незабезпечення належної профілактично-виховної роботи, що стало умовою вчинення прокурором місцевої прокуратури ОСОБА-2 ганебного вчинку, який порочить працівника прокуратури. Крім того, було встановлено, що 03.11.2016 Журавльов С.В. без поважних причин прибув на робоче місце о 09 годині 13 хвилин. Про запізнення керівника місцевої прокуратури не повідомив. Дисциплінарне стягнення не знято.

Журавльов С.В. прийняв Присягу працівника прокуратури 12.09.2012. З Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлений 21.12.2012. За час роботи в органах прокуратури не заохочувався.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 01 серпня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора Дніпропетровської області ОСОБА-1 про вчинення дисциплінарного проступку заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Журавльовим С.В. В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності вказані п.п. 1, 5, 7 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу  01.08.2017 розподілене за членом Комісії Костенком С.К.

Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 09.08.2017 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-170дс-113дп-17 щодо заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Журавльова С.В.

Рішенням Комісії № 143дп-17 від 27.09.2017 строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарному проваджені № 11/2/4-170дс-113дп-17 щодо Журавльова С.В. продовжений на один місяць до 01.11.2017.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Згідно ст. 44 вказаного Закону, дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься.  Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Прокурор, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, та особа, яка подала дисциплінарну скаргу, своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. На засідання Комісії з’явились:  Журавльов С.В., представники прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА-3 – прокурор відділу роботи з кадрами прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА-4 – начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області.

Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення Журавльова С.В., пояснення ОСОБА-3 та ОСОБА-4, дослідивши дисциплінарну скаргу та додатні до неї матеріали, а також матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.

Відповідно до дисциплінарної скарги прокурора Дніпропетровської області, заступник керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Журавльов С.В. неодноразово порушує розділ V Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури Дніпропетровської області, введених в дію наказом прокурора області №1971 від 07.10.2011, та розділ ІІ Правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратури Дніпропетровської області затверджених наказом прокурора області № 04 від 10.01.2017, зокрема допустив відсутність на робочому місці без поважних причин та без належного інформування керівництва 02.12.2016 -  з 09.00 години до 12.00 години, 11.01.2017 – з 09.00 години до 12.00 години, 18.01.2017 – з 09.00 години до 12.00 години та 19.01.2017 з 09.00 години до 18.00 години. Крім того, Журавльов С.В. належним чином не виконував службові обов’язки, покладені на нього наказом № 66 від 10.11.2016 «Про розподіл обов’язків між керівництвом та працівниками Дніпропетровської місцевої прокуратури №1».

За вказаними обставинами на підставі наказу прокурора Дніпропетровської області № 113 від 11.04.2017 у відношенні          Журавльова С.В. проведено службове розслідування, за результатами якого 17.07.2017 прокурором області затверджено відповідний висновок.

Крім того, на виконання планових заходів прокуратури Дніпропетровської області працівниками апарату прокуратури області в Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 проведено перевірку організації виконання наказу Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», за результатами якої 11.05.2017 складено доповідну прокурору області. Виявлені в ході перевірки обставини неналежного виконання Журавльовим С.В. службових обов’язків також відображені у висновку службового розслідування від 17.07.2017 та у дисциплінарній скарзі.

В якості підтвердження порушення Журавльовим С.В. правил внутрішнього службового розпорядку Комісії надана довідка за результатами вивчення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація), розпочатого 12.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-1 КК України.

На думку комісії з службового розслідування прокуратури Дніпропетровської області ряд матеріалів кримінального провадження можуть вказувати на порушення заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Журавльовим С.В. трудової дисципліни, зокрема:

1.    Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 02.03.2017, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.02.2017 прокурором у кримінальному провадженні вилучено у ПрАТ (Конфіденційна інформація) оптичний диск, на якому зберігається документи з інформацією про зв'язок телефонного номеру, яким постійно користується заступник керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Журавльов С.В.;

2.    Оптичний диск, на якому зберігається документи з інформацією про зв'язок телефонного номеру, яким постійно користується заступник керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Журавльов С.В., за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 до 24 год. 59 хв. 27.02.2017;

3.    Протокол огляду від 07.04.2017, відповідно до якого проведено огляд оптичного диску, який отриманий 02.03.2017 під час тимчасового доступу до документів в ПрАТ (Конфіденційна інформація).

Вивченням вказаних документів з інформацією про зв'язок телефонного номеру, яким постійно користується заступник керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Журавльов С.В., встановлено, що 19 січня 2017 року протягом доби зазначений телефонний номер був зареєстрований базовими станціями оператора зв’язку, які знаходяться за межами м. Дніпра та Дніпропетровської області.

При цьому, за допомогою телефонного довідника прокуратури Дніпропетровської області встановлено, що 19.01.2017 протягом доби телефонний номер Журавльова С.В. мав з’єднання з іншими телефонними номерами, які знаходяться у користуванні працівників Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1.

Крім того, вивченням документів з інформацією про зв'язок телефонного номеру, яким постійно користується заступник керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Журавльов С.В., встановлено, що 02.12.2016 у період з 09 год. 00 хв. до 10 год. 44 хв., телефонний номер був зареєстрований базовими станціями оператора зв’язку, які знаходяться поблизу місця проживання Журавльов С.В. та на відстані не менше 7 км від Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1;

При цьому 02.12.2016 протягом вказаного періоду телефонний номер мав з’єднання з іншими телефонними номерами, які знаходяться у користуванні працівників Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1, зокрема.

Аналогічна ситуація мала місце 11.01.2017 у період з 09 год. 00 хв. до 11 год. 59 хв., 18.01.2017 у період з 09 год. 00 хв. до 11 год. 09 хв.

Опитаний за вказаними обставинами Журавльов С.В. пояснив, що у зв’язку з виконанням службових обов’язків міг виїжджати за межі приміщення прокуратури до державних установ, до суду для підтримання державного обвинувачення, до експертних установ, інше. Крім того, у зв’язку з перебуванням на адміністративній посаді неодноразово викликався до прокуратури області, центрального офісу Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 для участі у нарадах, для давання пояснень, тощо. Також пояснив, що місцезнаходження телефону не є абсолютним та точним показником його місцезнаходження, оскільки, розуміючи, що відносно нього протягом 2016 року безпідставно, можливо, з метою перешкоджання його професійній діяльності, проводились негласні слідчі дії, у тому числі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, він користувався іншими мобільними терміналами та засобами зв’язку, користувався послугою переадресації телефонних дзвінків, що унеможливлювало встановити його точне місцезнаходження. Робочий телефон, у свою чергу, міг залишати або за місцем роботи, або вдома. Неодноразово протягом 2016-2017 років забував свій телефон в автомобілі у знайомих чи друзів, однак назвати конкретні дати не може у зв’язку з давністю подій. Щодо порушень трудової дисципліни, враховуючи той факт, що з грудня 2016 року по травень 2017 перебував у відпустці та на лікарняному, про деталі та підстави виїздів за межі прокуратури не може у зв’язку з давністю подій. Проте зазначає, що постійно повідомляє керівника місцевої прокуратури про необхідність та деталі виїзду за межі приміщення прокуратури та району. Протягом 2016 року актів відсутності його на робочому місці керівництвом та працівниками Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 не складались.

Опитаний керівник Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА-5 пояснив, що з приводу можливої відсутності (тимчасової відсутності) Журавльова С.В. на робочому місці 02.12.2016, 11.01.2017, 18.01.2017 та 19.01.2017, враховуючи тривалий час, який минув від зазначених дат, не може точно зазначити, чи перебував Журавльов С.В. на робочому місці в зазначені дати та чи бачив його там.

Прокурори Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА-6, ОСОБА-7, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, ОСОБА-13, ОСОБА-14, ОСОБА-15, ОСОБА-16, ОСОБА-17, ОСОБА-18 та спеціаліст ОСОБА-19 пояснили, що не пам’ятають випадків запізнення або безпідставної відсутності Журавльова С.В. на робочому місці. В тому числі 19.01.2017 року вони припускають, що Журавльов С.В. був на роботі, але точно не пам’ятають, тому що з цієї дати минуло багато часу. Коли Журавльов С.В. в своєму кабінеті, то викликає підлеглих здебільшого по внутрішньому телефону або через секретаря.    

На запит члена Комісії, який проводить перевірку, до прокуратури Дніпропетровської області про надання актів про виявлені прогули Журавльова С.В., даних про відображення прогулу в табелях обліку робочого часу та даних про зменшення оплати праці Журавльова С.В. у зв’язку з прогулами в грудні 2016 – січні 2017, отримано відповідь, що акти про прогул не складались через неналежне виконання службових обов’язків  керівником Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА-5. Надано відкоригований табель обліку робочого часу за січень 2017 року.

Відповідно до п.22 розділу V Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури Дніпропетровської області, введених в дію наказом прокурора області №1971 від 07.10.2011 та п.2 розділу ІІ Правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратури Дніпропетровської області затверджених наказом прокурора області №04 від 10.01.2017, керівники місцевих прокуратур зобов’язані контролювати присутність на роботі прокурорів упродовж робочого дня. Перші заступники, заступники керівників місцевих прокуратур, прокурори місцевих прокуратур можуть перебувати у робочий час за межами приміщень прокуратур зі службових питань з відома безпосереднього керівника. Про свою відсутність на роботі прокурор повідомляє безпосереднього керівника у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншими доступними способами. У разі недотримання прокурором цих вимог складається акт про його відсутність на робочому місці.

Безпосередньо у Кодексі законів про працю України (КЗпП) визначення прогулу не дається, але у п.24 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 прогулом вважається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин.

Таким чином, з огляду на вимоги правил внутрішнього службового розпорядку та КЗпП, прогул прокурором вчиняється за наявності сукупності наступних обставин: 1. відсутність на роботі у період часу, визначений правилами внутрішнього службового розпорядку як робочий, більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня; 2. неповідомлення керівника про свою відсутність; 3. відсутність на роботі не через службові питання або з інших поважних причин.

Аналізуючи отримані дані, Комісія приходить до висновку, що факт вчинення прогулів з боку Журавльова С.В. не знайшов свого підтвердження, оскільки прокуратурою Дніпропетровської області не надано відомостей, які б доводили, що Журавльов С.В. був відсутній на роботі, зокрема, був відсутній  не з службових питань або з інших поважних причин більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня, а також, що така відсутність відбувалась без повідомлення його керівника.

Відповідно до п. 62 Положення про порядок роботи Комісії, прийнятого всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017, Комісія не приймає рішень на підставі припущень, неперевіреної, недостовірної інформації.

Комісія зазначає, що документальне підтвердження прогулу відповідними актами, табелями обліку робочого часу тощо, є обов’язком адміністрації установи, в якій працює прокурор, тобто в даному випадку – прокуратури Дніпропетровської області. У разі невиконання з боку посадових осіб прокуратури області цього обов’язку, Комісія не може перебирати його на себе, оскільки не є адміністрацією установи, де працює прокурор.

Крім того, Комісії не надано жодних відомостей, які б свідчили про вчиненням Журавльовим С.В. дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури. 

На підставі викладеного, Комісія дійшла висновку про відсутність підстав для притягнення Журавльова С.В. до дисциплінарної відповідальності за п.п. 5, 7 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».

В той же час, Комісією встановлено вчинення Журавльовим С.В. дисциплінарного проступку, який є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності за п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків. 

Так, відповідно до п. 3.1 наказу Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», контроль за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому провадженні здійснювати керівникам органів прокуратури та галузевих підрозділів апаратів прокуратур усіх рівнів, які за розподілом обов’язків відповідають за відповідну ділянку роботи.

Відповідальність керівника, в тому числі і в органах прокуратури,  сформульована у статті 25 Модельного кодексу поведінки державних службовців (Додаток до Рекомендації № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 року), згідно якої державний службовець, який здійснює контроль або керівництво іншими державними службовцями повинен робити це відповідно до  політики та завдань державного органу, для якого він чи вона працює. Він чи вона повинен відповідати за дії та помилки його чи її працівників, які не відповідають цій політиці або завданням, якщо він чи вона не вжив відповідних кроків, які вимагаються від особи на його чи її посаді, щоб запобігти таким діям чи помилкам.

Згідно ст. 13 Закону України «Про прокуратуру» керівник місцевої прокуратури уповноважений організовувати діяльність місцевої прокуратури. З цією метою він видає накази. Відповідно до п. 9.2 наказу Генерального прокурора України № 15 від 19.01.2017 «Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України», обов’язки між працівниками місцевих прокуратур з урахуванням їх структури належить розподіляти наказами керівників цих прокуратур. Аналогічні вимоги містив попередній наказ Генерального прокурора України з цих питань - від 26 грудня 2011 року №1гн «Про організацію роботи і управління в

Перевіркою встановлено, що до вступу в дію наказу №15 від 21.03.2017 керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 «Про розподіл обов’язків між керівництвом та працівниками Дніпропетровської місцевої прокуратури №1», заступник керівника Журавльов С.В., на підставі наказу № 67 від 10.11.2016 «Про розподіл обов’язків між керівництвом та працівниками Дніпропетровської місцевої прокуратури №1», відповідав за організацію роботи прокурорів прокуратури, робочі місця яких розташовуються в приміщенні місцевої прокуратури за адресою: м. Дніпро, вул. С. Ковалевської, 4, контроль її виконання, організацію нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні Амур-Нижньодніпровським відділенням поліції Дніпровського відділу ГУ НП в Дніпропетровській області та Відділенням поліції в річковому порту «Амур-Гавань» Дніпровського відділу ГУ НП в Дніпропетровській області заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасним внесенням щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, організацію нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва, кримінальних правопорушень у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу ГУ НП в Дніпропетровській області та Відділення поліції в річковому порту «Амур-Гавань» Дніпровського відділу ГУ НП в Дніпропетровській області, а також щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та участі у судовому провадженні, перевірку достовірності статистичних звітів про результати роботи органу досудового розслідування, складених СВ Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу ГУ НП в Дніпропетровській області та СВ Відділення поліції в річковому порту «Амур-Гавань» Дніпровського відділу ГУ НП в Дніпропетровській області.

Однак, Журавльов С.В. не виконує та неналежним чином виконує вищевикладені свої службові обов’язки, що підтверджується даними перевірки, проведеної прокуратурою Дніпропетровської області . 
Журавльов С.В. не виконує свої обов’язки щодо контролю за  роботою підлеглих прокурорів відповідно до ч. 3 ст. 37 КПК України, згідно якої він як керівник органу прокуратури уповноважений у виняткових випадках повноваження прокурора покладати на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. Крім того, за необхідності він уповноважений на підставі ч. 1 ст. 37 КПК України призначати себе процесуальним керівником у кримінальних провадженнях та особисто усувати порушення вимог законодавства та прав учасників кримінального провадження.

В порушення вказівки Генерального прокурора України №59 від 24.04.2013 щодо здійснення керівниками органів прокуратури процесуального керівництва у найбільш актуальних та резонансних кримінальних правопорушеннях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, Журавльовим С.В. процесуальне керівництво особисто здійснюється в поодиноких випадках. 
Поза увагою Журавльова С.В. залишились факти неправильної правової кваліфікації правопорушень, яка не відповідає фактичним обставинам скоєного злочину, що також призводить до укриття тяжких злочинів.

Зокрема, правова кваліфікація у кримінальному провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП № (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.194 КК України за фактом пошкодження будинку на ділянці №67 садового товариства «Топольок» не відповідає фактичним обставинам, оскільки до матеріалів провадження долучено технічний висновок аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області №3/2016 щодо причини пожежі в будинку, згідно з яким – найімовірнішою причиною пожежі є горіння внаслідок підпалу.

Також долучено висновок судового експерта від 19.04.2016, згідно з яким на поверхні фрагментів обгорілої деревини, вилученої з місця події, виявлені сліди світлого нафтопродукту, втім кваліфікацію злочину на ч.2 ст.194 КК України не змінено, а з 01.07.2016 слідчі дії взагалі не проводяться, хоча потерпілим при допиті вказано на особу, яка могла бути причетною до скоєння злочину.

З аналогічних обставин розслідується кримінальне провадження № (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.194 КК України.

Стан здійснення підлеглими прокурора процесуального керівництва Журавльовим С.В. на оперативних нарадах не заслуховуйся. 

Журавльовим С.В. на виконання вимог ст. 9 КПК України не орієнтовано процесуальних керівників та слідчих на здійснення тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв’язку у провадженнях, де встановлено IMEI мобільного пристрою.

Зокрема, у провадженнях № (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України за фактом відкритого викрадення майна та мобільного телефону ОСОБа-20, № (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України, № (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України.

У зв’язку з відсутністю належної організації роботи з боку заступника керівника Журавльова С.В. щодо дотримання вимог кримінального процесуального законодавства, грубо порушуються розумні строки під час розслідування у кримінальних провадженнях, у яких фактично встановлено осіб, які скоїли злочин.

Тривалий час за наявності для цього підстав прокурорами та слідчими СВ Амур-Нижньодніпровського ВП не повідомляється про підозру особам, щодо яких наявні достатні для цього дані. Такі порушення мають місце у кримінальних провадженнях: № (Конфіденційна інформація) за ч.2 ст.186 КК України, № (Конфіденційна інформація) за ч.2 ст.186 КК України, № (Конфіденційна інформація) за ч.3 ст.187 КК України, № (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України.

Так, 04.08.2016 СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040630002408 за ч.1 ст.186 КК України за фактом відкритого викрадення золотого ланцюжка ОСОБА-21.

Окрім допиту потерпілого, а також доручення оперативному підрозділу на встановлення особи, яка скоїла злочин, починаючи з 04.08.2016, у провадженні не виконано жодної слідчої (розшукової) дії.

Зокрема, не перевірено наявність камер зовнішнього відеоспостереження  в районі місця події, не відпрацьовано стихійні ринки, ломбарди, комісійні магазини та інші можливі місця купівлі викраденого майна.

За аналогічних обставин у кримінальному провадженні №(Конфіденційна інформація) від 19.10.2016 за ч.2 ст.186 КК України останню слідчу дію проведено 28.11.2016;  №(Конфіденційна інформація) від 18.09.2016 за ч.2 ст.186 КК – 18.09.2016; №(Конфіденційна інформація) від 14.10.2016 за ч.2 ст.186 КК – 14.10.2016; №(Конфіденційна інформація) від 20.10.2016 за ч.1 ст.186 КК – 20.10.2016; №(Конфіденційна інформація) від 16.11.2016 за ч.1 ст.186 КК – 16.11.2016; №(Конфіденційна інформація) від 14.09.2016 за ч.1 ст.186 КК – 14.09.2016; №(Конфіденційна інформація) від 28.11.2016 за ч.2 ст.186 КК – 28.11.2016; №(Конфіденційна інформація) від 16.08.2016 за ч.1 ст.186 КК – 16.08.2016; №(Конфіденційна інформація) від 13.10.2016 за ч.1 ст.186 КК – 13.10.2016; №(Конфіденційна інформація) від 03.09.2016 за ч.1 ст.186 КК - 03.09.2017; №(Конфіденційна інформація) від 15.09.2016 за ч.1 ст.186 КК – 15.09.2016; №(Конфіденційна інформація) від 21.08.2016 за ч.1 ст.186 КК – 20.08.2016; №(Конфіденційна інформація) від 09.09.2016 за ч.1 ст.186 КК – 09.09.2016; №(Конфіденційна інформація) від 18.12.2016 за ч.1 ст.186 КК – 17.12.2016; №(Конфіденційна інформація) від 08.10.2016 за ч.2 ст.186 КК – 08.10.2016; №(Конфіденційна інформація) від 26.10.2016 за ч.2 ст.186 КК – 26.10.2016.    

Також від 6 місяців до 1 року не проведено жодної слідчої дії у кримінальних провадженнях  №(Конфіденційна інформація) від 13.08.2016 за ч.1 ст.186 КК, №(Конфіденційна інформація) від 21.12.2015 за ст.356 КК, №(Конфіденційна інформація) від 11.08.2016 за ст.356 КК, №(Конфіденційна інформація) від 14.05.2016 за ст.356 КК, №(Конфіденційна інформація) від 15.03.2016 за ст.356 КК, №(Конфіденційна інформація) від 12.08.2015 за ст.356 КК, №(Конфіденційна інформація) від 13.04.2013 за ч.1 ст.176 КК, №(Конфіденційна інформація) від 25.04.2014 за ст.356 КК, №(Конфіденційна інформація) від 30.07.2015 за ст.356 КК України.

У провадженні №(Конфіденційна інформація) за ст.356 КК України останні слідчі дії взагалі проведено в день реєстрації 22.12.2016 року.

З аналогічних обставин здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень №(Конфіденційна інформація) від 05.05.2016 за ч.1 ст.190 КК, №(Конфіденційна інформація) від 02.12.2016 за ст.356 КК, №(Конфіденційна інформація) від 15.03.2017 за ч.1 ст.185 КК, №(Конфіденційна інформація) від 17.02.2017 за ст.356 КК.

На вищевказані випадки неефективного здійснення нагляду за досудовим розслідуванням підлеглими прокурорами заступник керівникам місцевої прокуратури Журавльов С.В. не реагував.

Також через відсутність належної організації нагляду при провадженні досудового розслідування з боку Журавльова С.В. не використовується інститут негласних слідчих (розшукових) дій з метою розкриття злочинів проти власності за наявності передбачених КПК України для цього підстав.

Так, за наявності ІMEI – номеру мобільного телефону встановлення місцеперебування радіоелектронного засобу не ініціювалось у провадженнях СВ Амур-Нижньодніпровського ВП: №№(Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України.

Окрім того, в порушення ст.ст.2, 91 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких у потерпілих викрадено мобільні телефони, прокурорами та слідчими не з’ясовуються дані щодо IMEI - номеру мобільного телефону, що у подальшому унеможливлює отримання тимчасового доступу до інформації  операторів зв’язку щодо з’єднань мобільного терміналу з прив’язкою до місцевості після злочину або використання інституту негласних слідчих (розшукових) дій з метою розкриття злочину.

Такі порушення допущені у провадженнях СВ Амур-Нижньодніпровського ВП: №№(Конфіденційна інформація) за ч.2 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за  ч.2 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.2 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.2 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.2 ст.186 КК України, №(Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.2 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.186 КК України, (Конфіденційна інформація) за  ч.1 ст.186 КК України.

Окрім того, робота з встановлення місцезнаходження викраденого майна, а також його витребування з незаконного володіння є епізодичною та формальною.

Так, в абсолютній більшості з вивчених прокуратурою Дніпропетровської області кримінальних проваджень цієї категорії робота з відпрацювання ломбардів, комісійних магазинів, ринків або інших можливих місць скупки краденого майна фактично зводиться до надання оперативними підрозділами органів поліції формальних відповідей на доручення слідчого щодо безрезультатних пошуків предмету злочину. При цьому об’єкти, які було перевірено, не конкретизуються, будь – які перевірочні матеріали (наприклад, офіційні відповіді з ломбардів чи магазинів, пояснення торговців мобільними телефонами, які були у користуванні тощо), не долучаються.

Будь-якої реакції прокурорів на це немає, зокрема жодного разу не ініційовано питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого в порядку п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК України. 

Внаслідок відсутності належного контролю та організації роботи підлеглих працівників Журавльовим С.В.  поширені порушення вимог ч.2 ст.9, ст.ст.28, 91-93 КПК України під час досудового розслідування у провадженнях про злочини проти довкілля, які залишаються без належного реагування процесуальних керівників.

СВ Амур-Нижньодніпровського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) від 26.05.2016 за ч.1 ст.239-1 КК України за заявою ОСОБА-22 за фактом видобутку піску в районі санаторію «Лісний» на вул. Полтавське шосе, на території Кіровського лісництва у Дніпропетровському районі.

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА-23, який показав, що 07.06.2015 в районі санаторію «Лісний» на вул. Полтавське шосе, на території Кіровського лісництва у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, він став очевидцем видобутку піску, в організації якого підозрює ОСОБА-24 та ОСОБА-25.

Так, у кримінальному провадженні на момент перевірки не допитано свідків, не перевірено слідчим шляхом належність земснаряду для видобутку піску вказаним вище особам. Не встановлено власника, землекористувача земельної ділянки, не долучено інформацію контролюючих органів щодо дозволів на видобуток піску та перевірок дотримання земельного законодавства, не проведено додатковий огляд місця події на предмет подальшого видобутку піску.

З 10.08.2016 досудове розслідування фактично згорнуто.

У 2017 році в порядку ст. 280 КПК України всього зупинено досудове розслідування у  31 кримінальному провадженні. 
При цьому у зупинених кримінальних проваджень встановлено факти невжиття заходів до розшуку підозрюваного до зупинення досудового розслідування, не отримання ухвал суду на привід з метою обрання запобіжного заходу, що залишилось поза увагою заступника керівника місцевої прокуратури Журавльова С.В.

Так, CВ Амур-Нижньодніпровського ВП здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) за ч.1 ст.263 КК України за фактом незаконного зберігання ОСОБА-26 пістолету «BLOW Compact PR 06», який є вогнепальною зброєю.

У ході досудового розслідування ОСОБА-26 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, та в подальшому 29.04.2016 слідство зупинено у зв’язку з його розшуком.

У той же час ОСОБА-26 в цей ж день допитано як підозрюваного, в порушення ч.2 ст.280 КПК України будь-які документи про розшук у матеріалах провадження відсутні, процесуальні документи про зупинення та оголошення у розшук особи також відсутні.

Таким чином, майже 1 рік розшук підозрюваного не здійснювався,    ОРС «Розшук» відносно ОСОБА-26 заведено лише у березні 2017 року.

Також у провадженні CВ Амур-Нижньодніпровського ВП №(Конфіденційна інформація) за ч.2 ст.186 КК України після повернення обвинувального акту судом 15.01.2016 досудове розслідування неодноразово зупинялось.

Втім, процесуальні документи про оголошення у розшук 3 осіб відсутні.

Ухвала про дозвіл на привід підозрюваних до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відсутня.

Також відсутні ухвали суду або закінчився строк їх дії у кримінальних провадженнях №(Конфіденційна інформація) відносно ОСОБА-27 за ч.2 ст.121, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України, №(Конфіденційна інформація) відносно ОСОБА-28 за ч.1 ст.263 КК України, №(Конфіденційна інформація) відносно ОСОБА-29 за ч.4 ст.190 КК України, №(Конфіденційна інформація) відносно ОСОБА-30 за ч.2 ст.186 КК України.  

Крім того, згідно з листом керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 №109-2149вих від 21.06.2017, за результатами перевірки стану охорони державної таємниці у місцевій прокуратурі відповідно до акта УСБУ у Дніпропетровській області №55/16-4143дск від 07.06.2017 заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Журавльову С.В. скасовано допуск до державної таємниці.

Відповідно до ч.3 ст.23 Закону України «Про державну таємницю», громадянина, якому відмовлено у допуску до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на іншу  роботу  або  службу,  не  пов'язану з державною таємницею, чи звільнено.

Інші факти неналежного виконання Журавльовим С.В. своїх службових обов’язків, які зазначені в  дисциплінарній скарзі прокурора Дніпропетровської області, свого підтвердження не знайшли.

Журавльов С.В. на підставі ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» надав члену Комісії, який проводив перевірку пояснення, в яких не погодився з результатами перевірки, проведеної прокуратурою Дніпропетровської області.

Проте, зазначені відомості підтверджуються:

- матеріалами службового розслідування, проведеного на підставі наказу прокурора Дніпропетровської області № 113 від 11.04.2017;

- копією наказу керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області «Про розподіл обов’язків між керівництвом та працівниками Дніпропетровської місцевої прокуратури №1» № 67 від 10.11.2016;

- додатковими матеріалами, наданими прокурором Дніпропетровської області на запит члена Комісії, який проводив перевірку, листом від 23.08.2017.

В ході розгляду на засіданні Комісії висновку члена Комісії про наявність дисциплінарного проступку прокурора Журавльов С.В. надав пояснення, в яких не погодився з доводами дисциплінарної скарги. Прокурори ОСОБА-3 та ОСОБА-4 підтримали доводи дисциплінарної скарги.

Таким чином, в ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга прокурора Дніпропетровської області ОСОБА-1 знайшла часткове підтвердження. Журавльов С.В. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні Комісія виходить з наступних мотивів.

Із дня вчинення проступку Журавльовим С.В., без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув.

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.

Журавльов С.В. вчинив дисциплінарний проступок, перебуваючи у статусі прокурора, який притягувався до дисциплінарної відповідальності, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» прокурор протягом одного року з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення вважається таким, який притягувався до дисциплінарної відповідальності. На Журавльова С.В. дисциплінарне стягнення було накладено наказом прокурора Дніпропетровської області № 1266к від 08.11.2016, тобто річний строк дії стягнення не витік. Крім того, вказане стягнення не було з нього знято достроково.

Викладена обставина дає право Комісії відповідно до ч. 4 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» прийняти рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною Асоціацією прокурорів 23.04.1999, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правилами та етикою їх професії, в  будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності.

Комісія вважає, що неодноразове порушення прокурором вимог виконавської дисципліни свідчить про те, що прокурором не виконуються вимоги щодо професійної відповідності, загальновизнані світовою спільнотою прокурорів обов’язки прокурора, ігноруються вимоги закону, що для прокурора є неприпустимим.  Тим більше, викладенні порушення прокурором своїх службових обов’язків неприпустимі для прокурора, який займає адміністративну посаду.

Комісія вважає, що застосування  до прокурора дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури є найбільш суворим видом дисциплінарного стягнення та його застосування можливе лише у разі, якщо Комісія не знайде підстав для застосування більш м’яких видів дисциплінарних стягнень, передбачених ч. 1 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру».

Комісією в ході розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурору встановлені підстави для накладення на Журавльова С.В. більш м’якого дисциплінарного стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, а саме: заборони на строк один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Журавльова С.В. Комісією враховано його службову характеристику, непідтвердження доводів дисциплінарної скарги щодо вчинення ним прогулу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія,

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути заступника керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Журавльова Сергія Володимировича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

Копію рішення направити прокурору Дніпропетровської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення.

Копію рішення направити заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Журавльову С.В. та керівнику Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області.

Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий                                                                                   В. Грушковський
Члени комісії:


 

В. Архіпов

 

С. Нечепоренко

 

А. Коваленко

 

С. Погребняк

 

О. Ковальчук

 

С. Сергійчук

 

С. Костенко

 

В. Шемчук

 

В. Юсип