18.10.2017

Рішення №210дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенка В.Ю.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№210дп-17

18 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенка В.Ю.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М.,  Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенка В.Ю.,

 

В С Т А Н О В И Л А:


Ігнатенко Владислав Юрійович, (Конфіденційна інформація) року народження, в органах прокуратури працює з 01 листопада 2012 року. Наказом виконувача обов’язків прокурора міста Києва № 4498к від 14.12.2015 призначений на посаду заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва.

Зі змісту службової характеристики від 07.08.2017, наданої виконувачем обов’язків керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва    ОСОБА-1, вбачається, що за час роботи Ігнатенко В.Ю. зарекомендував себе як врівноважений, відповідальний, професійний, сумлінний, принциповий та наполегливий працівник. Працюючи на займаній посаді старанно виконує функціональні обов’язки, організовую роботу підлеглих.   

Наказом прокурора міста Києва № 2509к від 25.10.2016 Ігнатенку В.Ю. оголошено догану за неналежне виконання службових обов’язків, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, наказу Генерального прокурора України № 4гн-2012 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні», Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури.

Ігнатенко В.Ю. прийняв Присягу працівника прокуратури 17.06.2013. З Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлений 16.08.2013. За час роботи в органах прокуратури не заохочувався.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 27 червня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора міста Києва  ОСОБА-2 про вчинення дисциплінарного проступку заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенком В.Ю. Дисциплінарна скарга подана з підстав, передбачених п.п. 6, 7 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме: систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики; порушення правил внутрішнього службового розпорядку.

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 18.07.2017 розподілене за членом Комісії Костенком С.К.

Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 20.07.2017 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-2дс-49дп-17 щодо заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенка В.Ю.

Рішенням Комісії № 27дп-17 від 16.08.2017 строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарному проваджені № 11/2/4-2дс-49дп-17 щодо Ігнатенка В.Ю. продовжений на один місяць до 27.09.2017.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 04 серпня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків прокурора міста Києва ОСОБА-3 про вчинення дисциплінарного проступку заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенком В.Ю. Дисциплінарна скарга подана з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме:  невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 04.08.2017 розподілене за членом Комісії Костенком С.К.

Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 08.08.2017 відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-208дс-111дп17 щодо заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенка В.Ю.

Рішенням Комісії № 58дп-17 від 30.08.2017 дисциплінарні провадження № 11/2/4-2дс-49дп-17 та № 11/2/4-208дс-111дп17 об’єднані в одне дисциплінарне провадження  № 11/2/4-2дс-49дп-17.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Згідно ст. 44 вказаного Закону, дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься.  Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

За результатами перевірки 18 вересня 2017 року членом Комісії   Костенком С.К. складено висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора. 20 вересня 2017 року направлено повідомлення Ігнатенку В.Ю. про те, що розгляд висновку відбудеться на засіданні Комісії 04 жовтня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81б. До повідомлення додані висновок та копія дисциплінарної скарги. Комісія доходить висновку, що Ігнатенко В.Ю. був належним чином повідомлений про час та місце проведення засідання Комісії.

На засіданні 04 жовтня 2017 року з розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора Комісія встановила, що Ігнатенко В.Ю. не з’явився. До Комісії надійшла заява Ігнатенка В.Ю. з проханням перенести розгляд висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю. За результатами обговорення питання порядку денного про розгляд висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора Ігнатенко В.Ю. Комісія вирішила, що його присутність на засіданні є обов’язковою, в зв’язку з чим, слід відкласти розгляд питання порядку денного та повторити повідомлення Ігнатенку В.Ю. згідно ст. 47 Закону України «Про прокуратуру», а також повідомити Ігнатенку В.Ю., що у разі повторної неявки висновок  про наявність дисциплінарного проступку прокурора буде розглянутий Комісією без нього.

Рішенням Комісії № 161дп-17 від 04.10.2017  відкладено розгляд висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-2дс-49дп-17 стосовно заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенка В.Ю.

Прокурор, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, та особи, які подали дисциплінарні скарги, своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії. На засідання Комісії з’явились заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенко В.Ю., представники прокуратури міста Києва: ОСОБА-4 – прокурор відділу роботи з кадрами прокуратури міста Києва; ОСОБА-5 – заступник начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва; ОСОБА-6 – начальник відділу представництва при виконанні судових рішень прокуратури міста Києва; ОСОБА-7 – прокурор відділу міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва.

Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення Ігнатенка В.Ю., пояснення прокурорів ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-6, ОСОБА-7, дослідивши дисциплінарні скарги та додані до них матеріали, а також матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.

Відповідно до дисциплінарної скарги прокурора міста Києва ОСОБА-2, заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенко В.Ю. 21 березня 2017 року з 9 години до 13 години у порушення вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку прокуратури міста Києва та п. 15 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури вчинив прогул, коли без поважних причин не з’явився на робочому місці, самовільно, на власний розсуд розпорядився робочим часом у своїх інтересах, а саме у цей час отримував грошові перекази на трьох окремих поштових відділеннях у розмірі 49 тис. грн., 50 тис. грн. та 50 тис. грн., на загальну суму 149 тис. грн.

Комісією з’ясовано, що 27.02.2017 наказом прокурора міста Києва № 32 у відношенні Ігнатенка В.Ю. призначено службове розслідування за фактами можливого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». З наказом Ігнатенко В.Ю. був ознайомлений 15.03.2017. Підставою для призначення перевірки послугували відомості про відчуження Ігнатенком В.Ю. 07.09.2017 за 149 тис. грн. на користь ОСОБА-8, в інтересах якої за довіреністю діяв ОСОБА-9, автомобілю Nissan Juke, 2013 року випуску, за договором купівлі-продажу, в зв’язку з чим Ігнатенко В.Ю. отримав дохід, про який мав подати до Національного агентства з питань запобігання корупції повідомлення про суттєві зміни майнового стану, проте не зробив цього.

З метою отримання документального підтвердження тієї обставини, що обов’язок про подачу повідомлення про суттєві зміни майнового стану виник у Ігнатенко В.Ю. не у дату укладення договору купівлі-продажу автомобіля, а у дату виконання покупцем свого зобов’язання про оплату ціни придбаного автомобілю, тобто фактичної передачі грошових коштів, які становлять дохід, що підлягає декларуванню, Ігнатенко В.Ю. домовився з ОСОБА-9, що розрахунок буде здійснено шляхом грошових переведень у поштових відділеннях 21 березня 2017 року (вівторок).

Відповідно до відомостей, отриманих Комісією від Департаменту розвитку мережі та клієнтської підтримки ПАТ (Конфіденційна інформація), Ігнатенком В.Ю. 21 березня 2017 року від ОСОБА-9 отримані наступні грошові поштові перекази: у відділенні № 31 за адресою: м. Київ, площа Привокзальна, 1, 50 тис. грн (час - 11 год. 59 хв.); у відділенні № 23 за адресою: місто Київ, вул. Урицького, 23, 50 тис. грн (час - 12 год. 10 хв.); у відділенні № 19 за адресою: місто Київ, вул. Шота Руставелі, 25, 49 тис. грн. (час - 13 год. 15 хв.). Комісії надані ПАТ (Конфіденційна інформація) копії документів з підписом Ігнатенка В.Ю. про отримання ним особисто зазначених сум готівкою  у вищезазначений час, який також власноручно ним вказаний.

Ігнатенку В.Ю. на підставі ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» членом Комісії, який проводив перевірку, запропоновано надати пояснення за викладеними обставинами. Він скористався наданим правом та пояснив, що вранці 21.03.2017 перебував у приміщенні Київської місцевої прокуратури №6, за адресою: м. Київ, вул. Є. Гуцала, 5, і не відвідував нараду, яку проводив його безпосередній керівник ОСОБА-10, з причини поганого самопочуття, про що повідомив останнього, а також повідомив керівника про те, що певний час протягом дня буде відсутній на робочому місці. ОСОБА-10 з даного приводу не заперечував. В подальшому, приблизно о 10 год. 30. хв., йому зателефонував ОСОБА-9 та повідомив, що чекає біля поштового відділення на площі Привокзальній в м. Києві для переказу грошових коштів в загальній сумі 149 тис. грн.

Ігнатенко В.Ю.  поїхав до ОСОБА-9. Було здійснено 3 перекази, які  Ігнатенко В.Ю. отримано того ж дня. Від робочого місця до поштового відділення на Привокзальній площі, 1, в м. Києві добирався на власному автотранспорті . Виїхав приблизно о 10 год. 30 хв. та прибув на місце за 15 хвилин. У відділенні час оформлення переводу грошей зайняв приблизно 15 хвилин. Там вони зробили одне переведення грошей. Їм пояснили, що можна за один раз в одному відділенні здійснити переведення на суму не більше 50 тис. грн. Потім вони разом з ОСОБА-9 поїхали до поштового відділення на вул. Урицького, де також приблизно о 12 годині оформили друге переведення грошей. Це зайняло приблизно 15 хвилин. Від відділення на вул. Урицького Ігнатенко В.Ю. повернувся на робоче місце  та приблизно о 13 годині виїхав, після дзвінка ОСОБА-9, у поштове відділення на вул. Шота Руставелі, куди добирався приблизно 10 хвилин.

В ході розгляду на засіданні Комісії висновку члена Комісії про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Ігнатенко В.Ю. надав пояснення, аналогічні тим, які він надавав члену Комісії, який проводив перевірку.

Опитаний членом Комісії за обставинами перевірки керівник Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА-10, пояснив, що 21 березня 2017 на початку робочого дня проводив щотижневу оперативну нараду за участі підпорядкованих працівників, на якій Ігнатенко В.Ю. був відсутній. Ігнатенко В.Ю. попередньо погодив з ним свою відсутність, пославшись на погане самопочуттям. О якій годині Ігнатенко В.Ю. з’явився на робочому місці повідомити не може, оскільки службовий кабінет Ігнатенко В.Ю. знаходиться у іншому приміщенні місцевої прокуратури, але пам’ятає, що в той день Ігнатенко В.Ю. доповідав йому за робочими питаннями.

Документального підтвердження тимчасової непрацездатності 21 березня 2017 року (листків непрацездатності) Ігнатенком В.Ю. не надано. 

На запит члена Комісії, який проводить перевірку, до прокуратури міста Києва про надання актів про виявлений прогул, даних про відображення прогулу в табелях обліку робочого часу та даних про зменшення оплати праці Ігнатенко В.Ю., у зв’язку з прогулом 21.03.2017, отримано відповідь, що акти про прогул не складались, а щодо неоплати робочого часу, в якій здійснено прогул, зазначено, що це буде зроблено, якщо Комісія встановить факт прогулу. У наданих копіях табелів обліку робочого часу факт прогулу не відображений.

Згідно ч. 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний додержуватися правил прокурорської етики.

Відповідно до п. 15 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури  28 листопада 2012 року та затвердженого наказом Генерального прокурора України  від 28 листопада 2012 року № 123, порушення трудової та виконавської дисципліни, непристойна поведінка є неприпустимими для працівника прокуратури і тягнуть за собою у відповідних випадках передбачену законом відповідальність.

Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною Асоціацією прокурорів 23.04.1999, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правилами та етикою їх професії, в  будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності.

Комісія вважає, що до правил професії прокурора, про які йдеться у Нормах професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, відносяться також правила внутрішнього службового розпорядку, яких мають дотримуватись прокурори згідно з національним законодавством.

Станом на 21 березня 2017 року в органах прокуратури міста Києва діяли Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників органів прокуратури міста Києва, затверджені конференцією працівників органів прокуратури міста Києва 27.07.2011, на яку були делеговані представники прокуратур районів (далі –Правила), відповідно до яких (п.п 21, 22) встановлений режим роботи: початок роботи з 9 години, перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин, кінець робочого дня о 18 годині, в п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин. Перебування працівників структурних підрозділів із службових питань у робочий час за межами приміщення прокуратури міста Києва повинно бути з відома керівника структурного підрозділу.

Безпосередньо у Кодексі законів про працю України (КЗпП) визначення прогулу не дається, але у п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року прогулом вважається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин.

Таким чином, з огляду на вимоги Правил та КЗпП, прогул вчиняється за наявності сукупності наступних обставин: 1. відсутність на роботі у період часу, визначений п. 21 Правил, більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня; 2. неповідомлення керівника про свою відсутність; 3. відсутність на роботі не через службові питання або з інших поважних причин.

Аналізуючи отримані дані, Комісія приходить до висновку, що факт вчинення прогулу з боку Ігнатенко В.Ю. не знайшов свого підтвердження, оскільки прокуратурою міста Києва не надано відомостей, які б доводили, що Ігнатенко В.Ю. був відсутній на роботі більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня.

Комісія зазначає, що документальне підтвердження прогулу відповідними актами, табелями обліку робочого часу тощо, є обов’язком адміністрації установи, в якій працює прокурор, тобто в даному випадку – прокуратури міста Києва. У разі невиконання з боку прокуратури міста Києва цього обов’язку, Комісія не може перебирати його на себе, оскільки не є адміністрацією установи, де працює прокурор.

В той же час, Комісія робить висновок, що факт порушення правил внутрішнього службового розпорядку з боку Ігнатенко В.Ю. знайшов своє підтвердження, оскільки встановлено, що Ігнатенко В.Ю. перебував поза роботою, по-перше, без дозволу свого керівника, якого ввів в оману щодо причин відсутності на роботі, оскільки така відсутність не була пов’язана зі станом здоров’я; по-друге: така відсутність не мала ніякого відношення до службових питань; по-третє: відсутність на робочому місці не була пов’язана з тимчасовою непрацездатністю або будь-якими іншими причинами, які можна вважати поважними.

Викладене підтверджується:

- копіями матеріалів службової перевірки, яка проведена на підставі наказу прокурора міста Києва № 32 від 27.02.2017;

- копією договору купівлі-продажу автомобілю від 07.09.2017 між Ігнатенко В.Ю. та ОСОБа-8;

- копіями заяв від 21.03.2017 про переказ грошей в відділеннях ПАТ «Укрпошта» міста Києва ОСОБА-9 на користь Ігнатенко В.Ю. та квитанцій про отримання готівки для переказу;

- відповіддю Департаменту розвитку мережі та клієнтської підтримки ПАТ «Укрпошта» від 30.08.2017 з доданими копіями квитанцій про приймання переказу особисто Ігнатенком В.Ю. у відділеннях ПАТ (Конфіденційна інформація) в місті Києві із зазначенням часу;

- копією Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників органів прокуратури міста Києва, які затверджені конференцією працівників прокуратури міста Києва 27.07.2011, та протоколом конференції працівників прокуратури міста про їх затвердження;

- поясненнями прокурорів Ігнатенка В.Ю. та ОСОБА-10.

Таким чином, Комісія доходить висновку, що дисциплінарна скарга прокурора міста Києва знайшла своє часткове підтвердження. Комісія не вбачає підстав для висновку про одноразове грубе порушення правил прокурорської етики з боку Ігнатенко В.Ю. через непідтвердження факту вчинення ним прогулу. В той же час, Ігнатенком В.Ю. допущено порушення правил внутрішнього службового розпорядку, що є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».  Крім того, з урахування притягнення Ігнатенка В.Ю. згідно з наказом прокурора міста Києва № 2509к від 25.10.2016 до дисциплінарної відповідальності, в тому числі за порушення Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, Комісія доходить висновку, що ним вчинене систематичне (два і більше разів протягом одного року) порушення правил прокурорської етики, що є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності за п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».

В ході розгляду висновку члена Комісії про наявність дисциплінарного проступку Ігнатенка В.Ю., зазначеного у дисциплінарній скарзі виконувача обов’язків прокурора міста Києва ОСОБА-3 про вчинення дисциплінарного проступку Ігнатенком В.Ю. через невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, Комісією встановлені наступні обставини.

Згідно ст. 13 Закону України «Про прокуратуру» керівник місцевої прокуратури уповноважений організовувати діяльність місцевої прокуратури. З цією метою він видає накази. Відповідно до п. 9.2 наказу Генерального прокурора України № 15 від 19.01.2017 «Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України», обов’язки між працівниками місцевих прокуратур з урахуванням їх структури належить розподіляти наказами керівників цих прокуратур. Аналогічні вимоги містив попередній наказ Генерального прокурора України з цих питань - від 26 грудня 2011 року №1гн «Про організацію роботи і управління в

Відповідно до наказу керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва № 85 від 15.11.2016 про розподіл функціональних обов'язків між працівниками Київської місцевої прокуратури № 6, Ігнатенко В.Ю. має виконувати наступні службові обов’язки:   

- контроль за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування у злочинах у сфері власності, які вчиняються службовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування і юридичних осіб публічного права (ст. 191 КК України), господарської діяльності, які вчиняються службовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування і юридичних осіб публічного права та суб’єктами професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (ст.ст. 206 ч. 3, 210, 211, 219, 229 ч. 3, 233 КК України), у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (ст.ст. 364-370 КК України, в тому числі ст. 356, 358 КК України з формальними ознаками злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (ст. ст. 157-184 КК України), безпеки виробництва (ст.ст. 271-292 КК України), забезпечення призову та мобілізації (ст.ст. 335-337 КК України), незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриці, обладнання та сировини для її виробництва; заняття гральним бізнесом та незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст.ст. 203-1, 203-2 КК України), проти довкілля (ст.ст. 236-254 КК України), у сфері правосуддя, про злочини, пов’язані з невиконанням рішень судів та постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст.ст. 375, 382 КК України), у кримінальних провадженнях в яких предметом чи об'єктом посягання є земельна ділянка, зокрема, ст. 197-1 КК України, злочинах, передбачених ст.ст. 358, 356 КК України, які пов'язані із службовою діяльністю, провадженнях, передбачених ст. 345-1 КК України, кримінальних провадженнях, де предметом злочинного посягання  виступають кошти Державного чи місцевого бюджетів, об’єкти державної, комунальної власності, кошти та майно державних або комунальних підприємств.

- організація роботи щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді, їх захисту при виконанні судових рішень у цивільних, адміністративних, господарських справах;

- організація нагляду за додержанням  вимог законодавства при здійсненні правоохоронними органами міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, організація виконання та контролю виконання міжнародно-правових доручень, клопотань про видачу (екстрадицію) осіб, та відповідних документів про передання кримінального провадження;

- організація нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях (справах), а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян у Печерському районному секторі Київського міського відділу з питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, у тому числі при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян, Печерському районному відділі ДВС м. Київ ГУЮ у м. Києві при виконанні додаткового кримінального покарання у виді конфіскації майна або штрафу, а також спеціальної конфіскації як іншого заходу кримінально-правового характеру, Печерському УП ГУНП у м. Києві при здійсненні індивідуально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках у кримінально-виконавчій інспекції, Печерському РВ ГУ ДМС України в м. Києві при примусовому поверненні і видворенні за межі України іноземців та осіб без громадянства.

Однак, Ігнатенко В.Ю. не виконує та неналежним чином виконує свої вищевикладені службові обов’язки, що підтверджується даними перевірки, проведеної прокуратурою міста Києва в Київській місцевій прокуратурі № 6 наприкінці липня 2017 року, про що складено доповідну записку виконувачу обов’язки  прокурора міста Києва ОСОБА-3, яким на її підставі направлено Комісії дисциплінарну скаргу.

Ігнатенко В.Ю. не виконує свої обов’язки щодо контролю за  роботою підлеглих прокурорів відповідно до ч. 3 ст. 37 КПК України, згідно якої він як керівник органу прокуратури уповноважений у виняткових випадках повноваження прокурора покладати на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. Крім того, за необхідності він уповноважений на підставі ч. 1 ст. 37 КПК України призначати себе процесуальним керівником у кримінальних провадженнях та особисто усувати порушення вимог законодавства та прав учасників кримінального провадження.

Як керівник органу прокуратури, у разі виявлення з боку підлеглих прокурорів факту невиконання або неналежного виконання службових обов’язків, Ігнатенко В.Ю. має право звертатись з відповідною дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором дисциплінарного проступку до Комісії.  Це повноваження ним також жодного разу не використано.

Так, Комісією встановлено, що в ході попередніх перевірок стану організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратурою вищого рівня виявлено кримінальні провадження, досудове розслідування у яких здійснюється з порушенням вимог КПК України, та за організацію роботи з процесуального керівництва якими відповідає Ігнатенко В.Ю.

Повторним вивченням прокуратурою міста Києва стану слідства установлено, що, незважаючи на зроблені зауваження, порушення не усунуто.

29 березня 2017 року місцевій прокуратурі зауважено на непроведення з часу внесення в ЄРДР відомостей про злочин жодної слідчої дії у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) від 26.04.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України щодо розтрати державних коштів у розмірі 1 900 000 грн.

Лише після зауваження на даний факт Генеральним прокурором України, 26.06.2017 місцевою прокуратурою вивчено кримінальне провадження та прийнято рішення про зміну територіальної підслідності та доручення здійснення подальшого розслідування у ньому слідчому відділу Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області.

Поряд з цим, за викладеними порушеннями 29.03.2017 до місцевої прокуратури прокуратурою міста Києва направлено лист-зауваження. На виконання листа, усунення недоліків керівником місцевої прокуратури покладено на свого заступника Ігнатенка В.Ю. із вжиттям організаційних заходів. При цьому викладені у листі зауваження проігноровано.

За рік слідства не встановлено збитки за фактом пошкодження об’єкта культурної спадщини під час будівництва БЦ (Конфіденційна інформація) по вул. (Конфіденційна інформація) у м. Києва (№ (Конфіденційна інформація) від 08.06.2016 за ч. 1 ст. 298 КК України). При цьому, 28.10.2016 винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

У подальшому експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріали для проведення експертизи. Проте, зазначене клопотання проігноровано, у зв'язку з чим експертом надано відповідь про неможливість виконання експертизи.

Попри перебування на контролі у прокуратурі міста та Генеральній прокуратурі України та неодноразове направлення листів до місцевої прокуратури, не організовано слідство у низці кримінальних проваджень:

- № (Конфіденційна інформація) від 05.05.2015 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання владою службовими особами під час здійснення закупівель веб- камер та ноутбуків у ході проведення виборів народних депутатів України в 2012 році;

- № (Конфіденційна інформація) від 15.07.2015 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо зловживання службовим становищем службовими особами Національного антидопінгового центру Міністерства молоді та спорту України за попередньою змовою із посадовими особами ПП (Конфіденційна інформація) під час закупівлі устаткування.

Неналежним чином виконуються Ігнатенком В.Ю. обов’язки з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, хоча за ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» законодавцем надано прокурору широкий арсенал повноважень.

Порушуються вимоги наказу Генерального прокурора України № 161 від 20.04.2016 (зі змінами, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 12.05.2016 №178) «Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян».

Перевірки законності затримання громадян в порядку ст. 208 КПК України відповідно до вимог галузевого наказу не проводяться.

Нагляд за кімнатами для затриманих та доставлених чергової частини Печерського УП ГУНП у м. Києві відповідно до вимог галузевого наказу не здійснюється.

Так, упродовж 2017 року Печерським УП ГУНП у м. Києві в порядку ст. 208 КПК України затримано 41 особу, з них відносно 29 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. При відсутності в Печерського УП ГУНП у м. Києві кімнат для затриманих та доставлених осіб не забезпечено негайне доставлення затриманих осіб до ІТТ ГУНП у м. Києві. Фактично особи після затримання продовжують тривалий час перебувати в непристосованих для утримання приміщеннях Печерського УП, без забезпечення останнім наданих їм прав.

Документи прокурорського реагування складено у порушення існуючих вимог до актів прокурорського реагування. Не контролюється стан їх виконання, що в свою чергу призводить до неефективності проведених перевірок.

Так, прокуратурою міста Києва у червні поточного року вивчено відповідь на доручення прокуратури міста Києва щодо додержання вимог чинного законодавства працівниками Печерського УП ГУНП у місті Києві під час затримання та тримання в приміщенні Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА-11.

Незважаючи на виявлений факт порушення працівниками поліції чинного законодавства при утриманні та конвоюванні ОСОБА-11, Ігнатенко В.Ю., ігноруючи вимоги ст. 26 Закону України «Про прокуратуру», документ прокурорського реагування не вніс. До ГУНП у місті Києві лише було спрямовано листа про надання відповідей на попередні документи прокурорського реагування. 

Також, неналежним чином здійснюються Ігнатенком В.Ю. обов’язки з організації роботи щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень.

Порушуються вимоги наказу Генерального прокурора України № 6гн від 28.05.2015 «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень».

Упродовж 2017 року місцевою прокуратурою пред’явлено до суду 7 позовних заяв на суму 46 млн. грн.

Зокрема, у сфері захисту комунального майна – 6 позовів на 35,4 млн. грн. (з яких 4 позови пред’явлено за матеріалами, виявленими апаратом, за матеріалами кримінальних проваджень, що зареєстровані ще у січні та серпні 2016 року); у сфері земельних правовідносин – 1 позов стосовно площі землі 0,08 га (провадження на даний час не відкрито).

Позови у бюджетній сфері, у сфері охорони навколишнього природного середовища та про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, не пред’являлись.

Натомість, прокуратурою міста Києва вжито заходів реагування на виявлені порушення бюджетного законодавства у Печерському районі на 12 млн. грн. (зазначену інформацію прокуратурою міста отримано з інтернет- сайту Київської міської державної адміністрації).

Судами задоволено 1 позов на 16 тис. грн., що є найменшою сумою серед місцевих прокуратур та складає лише 0,003% від загальної суми по місту. 

Рівень реального виконання судових рішень, постановлених за позовом прокурора, упродовж останніх 6 місяців є найнижчим по місту Києву і становить лише 16 тис. грн. чи 0,04% (2 рішення суду), при наявному залишку невиконаних судових рішень з урахуванням рішень минулих років більше 42 млн. грн.

Питому вагу залишку невиконаних судових рішень становлять наступні судові рішення:

- рішення Печерського районного суду м. Києва № 757/6819/14ц від 22.07.2014 про стягнення з ОСОБА-12 на користь ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві шкоди у сумі 10 млн. грн. (повторно перебуває на виконанні у ВПВР ДДВС МЮУ);

- рішення окружного адміністративного суду міста Києва № 826/2627/14 від 28.03.2014 про стягнення з ВАТ (Конфіденційна інформація) на користь ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві податкової заборгованості 5,6 млн. грн.;

- рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 09.12.2014 про стягнення з ТОВ «Керб менеджмент» на користь ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 4,5 млн. грн.

- рішення окружного адміністративного суду м. Києва № 826-7215-15 від 27.05.2015 про стягнення з ТОВ (Конфіденційна інформація) на користь ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 4,4 млн грн.

Належний контроль відповідно до вимог галузевого наказу Генерального прокурора України за реальним виконанням судових рішень, постановлених за позовом прокурора, не забезпечується. Прокуратурою повноваження, передбачені Законом України «Про виконавче провадження» щодо участі прокурора у виконавчому провадженні, використовуються не в повній мірі.

Місцевою прокуратурою упродовж 6 місяців 2017 року по рішеннях, що знаходяться на даний час на примусовому виконанні, не внесено жодної скарги у порядку відомчого контролю згідно ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження».

У наглядових провадженнях інформація про майновий стан боржників є застарілою, що не дозволяє забезпечувати належний рівень контролю за станом виконання судових рішень.

Так, у наглядових провадженнях за рішеннями господарського суду Київської області у справах №№ 910/221/14, 910/1668/14 про стягнення з ТОВ (Конфіденційна інформація) на користь НСК (Конфіденційна інформація) 1,3 млн. грн. та 132 тис. грн. - остання інформація про стан виконання рішення суду датована вереснем та листопадом 2016 року.

Аналогічна ситуація у провадженнях за виконанням постанови окружного адміністративного суду м. Києва № 826/4197/14 від 18.04.2014 про стягнення з ТОВ (Конфіденційна інформація) на користь ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві 270 тис. грн. та рішеннями цього ж суду від 30.08.2013 № 826/12542/13-а та № 826/2235/13-а від 07.03.2013 про стягнення на користь УПФУ в Печерському районі 199 тис. грн. та 737 тис. грн. відповідно.

Крім того, в наданих наглядових провадженнях відсутні дані щодо стану виконання судових рішень органами державної виконавчої служби, що свідчить про неналежну взаємодію прокуратури з районним відділом ДВС. Остання інформація по виконавчим провадженням за позовами прокуратури, яка надана відділом ДВС, датується 20.08.2016, інформація про ознайомлення з виконавчими провадженнями відсутня.

Навіть при наявності  інформації з районного відділу ДВС майже річної давнини (лист від 20.08.2016) про закінчення виконавчих проваджень з різних підстав, прокуратурою не вжито заходів щодо їх повторного пред’явлення на виконання (65 рішень на загальну суму понад 6 млн. грн.). Інформацією щодо місця перебування виконавчих документів місцева прокуратура не володіє.

Так, виконавчий лист окружного адміністративного суду м. Києва № 826/10747/14 від 23.09.2014 про стягнення з ПАТ (Конфіденційна інформація) на користь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 136 тис. грн. повернуто стягувачу 17.06.2016 у зв’язку з відсутністю майна та коштів, на які можливо звернути стягнення.

Виконавчий лист окружного адміністративного суду м. Києва № 826/4197/14 від 18.04.2014 про стягнення з ТОВ (Конфіденційна інформація) на користь ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві 270 тис. грн. також повернуто стягувачу 24.10.2014. Інформація щодо перебування виконавчих документів за вказаними рішеннями відсутня.

Крім того, відсутня інформація про стан виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні в інших районних, міських відділах державної виконавчої служби.

Так, накази господарського суду м. Києва № 910/10729/15-г від 06.07.2015 та № 910/3444/15-г від 10.04.2015 про стягнення з ПАТ (Конфіденційна інформація) 132 тис. грн. та 8,7 тис. грн. відповідно були скеровані до Солом’янського РВ ДВС м. Києва 04.09.2015 та 29.04.2015. Інформація про стан їх виконання відсутня.

На виконання п.1 протоколу оперативної наради з питань представницької діяльності, проведеної 06.02.2017 при заступнику прокурора міста Києва, місцевою прокуратурою 28.03.2017 повідомлено про проведення інвентаризації наглядових проваджень за судовими рішеннями, які підлягають виконанню. Натомість, як з’ясувалося при перевірці, інвентаризація проведена формально. Виявлено безпідставне невнесення до звітності прокуратури даних щодо невиконаних судових рішень  на суму більше 60 млн. грн.

Так, рішення окружного адміністративного суду м. Києва № 826/9904/13 а от 17.09.2013 про стягнення з ПАТ (Конфіденційна інформація) на користь Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів 23 млн. грн. (рішення суду виконано частково) та рішення господарського суду м. Києва № 65/150 от 16.01.2012 про стягнення з ТОВ (Конфіденційна інформація), ТОВ (Конфіденційна інформація) на користь Головного управління НБУ по місту Києву та Київської області 17,8 млн. грн. в ІАС ОСОП не внесені, залишаються не виконаними та в органах ДВС України на виконанні не перебувають. Інформація щодо перебування виконавчих документів відсутня.

Крім того, рішенням господарського суду міста Києва № 65/177 від 30.01.2012  задоволено позов прокуратури Печерського району міста Києва про стягнення з ТОВ (Конфіденційна інформація) на користь Національного банку України в особі Головного управління Національного банку України по місту Києву і Київської області, АКБ (Конфіденційна інформація) 15,6 млн. грн. Судове рішення залишається не виконаним.

Примусове виконання вказаного рішення здійснювалось відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

За інформацією Національного банку України від 27.04.2017 року, виконавчий документ стосовно (Конфіденційна інформація) 28.12.2012 повернуто до місцевої прокуратури. Разом з тим, вказаний вище виконавчий документ до місцевої прокуратури не надходив та повторно на виконання не звертався. Натомість зазначене рішення не обліковано, контроль за його виконанням не здійснюється. Лише за ініціативою прокуратури міста Національним банком України подано заяву до господарського суду міста Києва про видачу дубліката виконавчого документа та поновлення строку на його пред’явлення.

Не забезпечується належний нагляд за виконанням клопотань іноземних держав, поданих в порядку міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Порушуються вимоги ст.ст. 558, 560 КПК України та наказу Генерального прокурора України № 223 від 18.09.2015 (зі змінами, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 16.01.2017 № 6) «Про організацію роботи органів прокуратури України у  галузі  міжнародного  співробітництва».

При виконанні запитів порушуються вимоги п. 7.18 галузевого наказу Генерального прокурора, а саме: у частині повноти, всебічності, законності запитуваних процесуальних дій та їх належного оформлення, а також у передбачених міжнародними договорами випадках - перекладу цих документів.

Так, прокуратурою міста Києва упродовж 2017 року неодноразово повертались до місцевої прокуратури матеріали виконання запитів у зв’язку з неналежним оформленням.

Лише у травні 2017 року прокуратурою міста повернуто 4 матеріали виконання запитів іноземних держав для усунення виявлених порушень.

Заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 6 Ігнатенком В.Ю. погоджуються матеріали неналежного виконання доручень. Не звертається увага на доручення прокуратури міста, у яких заначено чіткий перелік, відповідно до якого повинні бути оформлені матеріали.

У травні 2017 скеровано лист-зауваження щодо неналежного виконання запиту компетентних органів Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 074020217807.

Виявлено випадок неналежного виконання доручення із значним порушенням строку його виконання.

Так, за дорученням прокуратури міста, місцевою прокуратурою організовано виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14061/20150-27. На виконання доручення, місцевою прокуратурою необхідно допитати свідка ОСОБА-13. До прокуратури міста з місцевої прокуратури 20.03.2017 надійшов лист, що за вищевказаною адресою прокурором 02.03.2017 та 13.03.2017 скеровано лише повістки про виклик ОСОБА-13 для допиту як свідка, проте остання до прокуратури не з’явилась.

Станом на 16.06.2017 (майже через 3 місяці з часу направлення останньої інформації), будь-яка інформація з місцевої прокуратури про стан виконання доручення до прокуратури міста Києва не надходила, відсутні листи про продовження строку виконання доручення. Прокурором безпосередньо не перевірялась зазначена у дорученні адреса, відсутні запити у компетентні органи щодо вжиття заходів до виконання доручення.

Допущені порушення при виконанні клопотань компетентних органів Республіки Молдова у кримінальній справі № 2013012172, Королівства Іспанія у кримінальній справі № 1884/15, Республіки Білорусь у кримінальній справі № 16125100067 та № 16122171376, Французької Республіки у кримінальній справі   № 313/2015, Республіки  Грузія у кримінальній справі № 074020217807.

За викладеними обставинами в ході перевірки, яка проводилась членом Комісії, Ігнатенко В.Ю. надав пояснення, в яких не погодився з висновками, які зроблені прокуратурою міста Києва за результатами перевірки його роботи.

Проте, зазначені відомості підтверджуються:

- доповідною запискою в.о. прокурора міста Києва про результати виконання п. 3 протоколу оперативної наради у прокурора міста Києва від 20.07.2017;

- копією наказу керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва № 85 від 15.11.2016 про розподіл функціональних обов'язків між працівниками Київської місцевої прокуратури № 6;

- відповіддю прокуратури міста Києва від 31.08.2017 на запит члена Комісії про надання додаткової інформації та завірених копій документів, які підтверджують  неналежне виконання Ігнатенком В.Ю. службових обов’язків та доданими до відповіді матеріалами.

Прокурори ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-6,  ОСОБА-7 надали Комісії пояснення, в яких підтримали доводи поданих дисциплінарних скарг.

Таким чином, в ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга виконувача обов’язків прокурора міста Києва ОСОБА-3 про вчинення Ігнатенком В.Ю. дисциплінарного проступку є обґрунтованою. Ігнатенко В.Ю. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення   у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні Комісія виходить з наступних мотивів.

Із дня вчинення проступку Ігнатенком В.Ю., без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув.

Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.

Ігнатенко В.Ю. вчинив ще ряд дисциплінарних проступків, перебуваючи у статусі прокурора, який притягувався до дисциплінарної відповідальності, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» прокурор протягом одного року з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення вважається таким, який притягувався до дисциплінарної відповідальності. На Ігнатенко В.Ю. дисциплінарне стягнення було накладено наказом прокурором міста Києва від 25.10.2016 № 2509к, тобто річний строк дії стягнення не витік. Крім того, вказане стягнення не було з нього знято достроково.

Викладена обставина дає право комісії відповідно до ч. 4 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру» прийняти рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною Асоціацією прокурорів 23.04.1999, прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правилами та етикою їх професії, в  будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності.

Комісія вважає, що неодноразове порушення прокурором вимог трудової та виконавської дисципліни, правил прокурорської етики свідчить про те, що прокурором не виконуються вимоги щодо професійної відповідності, загальновизнані світовою спільнотою прокурорів обов’язки прокурора, ігноруються вимоги закону, що для прокурора є неприпустимим. 

Тим більше, викладенні порушення прокурором своїх службових обов’язків неприпустимі для прокурора, який займає адміністративну посаду. Відповідальність керівника сформульована у статті 25 Модельного кодексу поведінки державних службовців (Додаток до Рекомендації № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 року), згідно якої державний службовець, який здійснює контроль або керівництво іншими державними службовцями повинен робити це відповідно до  політики та завдань державного органу, для якого він чи вона працює. Він чи вона повинен відповідати за дії та помилки його чи її працівників, які не відповідають цій політиці або завданням, якщо він чи вона не вжив відповідних кроків, які вимагаються від особи на його чи її посаді, щоб запобігти таким діям чи помилкам.

Проте, Комісія вважає, що застосування  до прокурора дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури є найбільш суворим видом дисциплінарного стягнення та його застосування можливе лише у разі, якщо Комісія не знайде підстав для застосування більш м’яких видів дисциплінарних стягнень, передбачених ч. 1 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру».

Комісією в ході розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора встановлено наявність підстав для накладення на Ігнатенка В.Ю. більш м’якого дисциплінарного стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, а саме заборони на строк один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Ігнатенка В.Ю. Комісія враховує позитивну службову характеристику, надану прокуратурою міста Києва за підписом виконувача обов’язків керівника місцевої прокуратури ОСОБА-1. Крім того, в ході засідання Комісії Ігнатенком В.Ю. подано Комісії службову характеристику, надану керівником Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА-10, відповідно до якої він також характеризується виключно позитивно.

На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенка Владислава Юрійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

Копію рішення направити прокурору міста Києва для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення.

Копію рішення направити заступнику керівника Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Ігнатенку В.Ю. та керівнику Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва.

Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.

 

Головуючий                                                                                   В. Грушковський
Члени комісії:


 

В. Архіпов

 

С. Нечепоренко

 

А. Коваленко

 

С. Погребняк

 

О. Ковальчук

 

С. Сергійчук

 

С. Костенко

 

В. Шемчук

 

В. Юсип