18.10.2017

Рішення №204дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Хустської місцевої прокуратури Закарпатської області Баника Сергія Юрійовича

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№204дп-17

18 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Хустської місцевої прокуратури Закарпатської області Баника Сергія Юрійовича


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого Грушковського В.Ю., членів – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Ковальчука О.М., Нечепоренка С.О., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Хустської місцевої прокуратури Закарпатської області Баника С.Ю. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-214дс-105дп-17,

 
В С Т А Н О В И Л А:


Наказом прокурора Закарпатської області від 21 лютого 2017 року Баника С.Ю. призначено на тимчасово вакантну посаду прокурора Хустської місцевої прокуратури цієї області, яку обіймає він по теперішній час.

До цього часу він з 2009 року працював на різних посадах Тячівської місцевої прокуратури цієї ж області.

За інформацією прокуратури Закарпатської області Баник С.Ю. за час роботи зарекомендував себе як наполегливий працівник, заохочень та дисциплінарних стягнень не мав.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 7 серпня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора Закарпатської області ОСОБА-1 про вчинення дисциплінарного проступку прокурором Хустської місцевої прокуратури цієї області Баником С.Ю.

У дисциплінарній скарзі зазначено, що прокурор Тячівської місцевої прокуратури Баник С.Ю., будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні, 21 жовтня 2016 року за відсутності підстав у картці «Правопорушення» ЄРДР вніс відомості про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з частини 4 на частину 1 статті 296 КК України.

У діях Баника С.Ю., на думку скаржника, є підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, передбачені пунктами 1, 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру».

Автоматизованою системою розподілу для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарну скаргу 7 серпня 2017 року протоколом визначено за членом Комісії Архіповим В.І., яким 8 серпня 2017 року прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження № 11/2/4-214дс-105дп-17.

За результатами перевірки членом Комісії Архіповим В.І. 5 жовтня 2017 року складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора Баника С.Ю. 

Прокурор Закарпатської області та прокурор Баник С.Ю. своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.

На засідання прибув представник прокуратури Закарпатської області,  прокурор Баник С.Ю. надіслав листа про його відсутність на засіданні Комісії.

Виходячи з наведеного, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів дійшла згоди щодо можливості розгляду висновку за відсутності прокурора Баника С.Ю., про що прийнято відповідне рішення.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача – члена Комісії Архіпова В.І., обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку та матеріали перевірки, дійшла до висновку про наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Баника С.Ю. з огляду на таке.

Баник С.Ю., займаючи посаду прокурора Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області, постановою керівника цієї прокуратури був визначений старшим прокурором – процесуальним керівником у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) від 25 липня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України.

Будучи реєстратором та користувачем ЄРДР, Баник С.Ю., маючи доступ до нього, 21 жовтня 2016 року о 18 год. 08 хв. у приміщенні Тячівської місцевої прокуратури, у особистому комп’ютері, який використовувався як службовий, та у якому встановлено електронну базу ЄРДР, увійшовши в яку за допомогою електронного ключа доступу та особистого паролю, за відсутності для цього жодних правових підстав, змінив у картці «Правопорушення» ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення – кваліфікацію кримінального правопорушення з частини 4 на частину 1 статті 296 КК України, тобто вніс відомості про зміну кваліфікації кримінального правопорушення.

Внесенню Баником С.Ю. таких змін до ЄРДР не передувало прийняття ні ним особисто, ні слідчим у провадженні відповідного процесуального рішення та його оформлення процесуальним документом (постановою).

Відповідно до вимог КПК України та Положення про ведення ЄРДР відомості про прийняте процесуальне рішення – про зміну кваліфікації повинні бути внесеними до Реєстру упродовж 24 годин після його прийняття, тобто таке процесуальне рішення Баником С.Ю. повинно було бути прийняте упродовж доби до 18 год. 08 хв. 21 жовтня 2016 року.

Постанова про зміну правової кваліфікації створена Баником С.Ю. лише 31 жовтня 2016 року, що підтверджується також висновком комп’ютерно-технічної експертизи.

Оскільки ця постанова винесена Баником С.Ю. з порушенням вимог статей 2, 9, 36 КПК України, прокуратурою області 12 травня 2017 року вона скасована. У цьому кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію на частину 4 статті 296 КК України, особі повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення і обвинувальний акт скеровано до суду.

Висновком службового розслідування, затвердженого прокурором Закарпатської області 15 травня 2017 року, встановлено вчинення Баником С.Ю. дій при користуванні ЄРДР щодо зміни правової кваліфікації у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) у порушення вимог пункту 1 глави 3 розділу І Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 06 квітня 2016 року за № 139, а також передчасне та незаконне винесення постанови від 21 жовтня 2016 року про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення із частини 4 на частину 1 статті 296 КК України.

Пунктом 3 глави 2 розділу І Положення визначено, що внесення відомостей здійснюється шляхом фіксації Реєстратором інформації в Реєстрі та вибору даних у довідниках для заповнення документів первинного обліку згідно з переліком визначеним цим Положенням.

Пунктом 1 глави 2 розділу І Положення визначено перелік відомостей, які вносяться до Реєстру, а главою 3 цього розділу строки внесення  таких відомостей до Реєстру, у тому числі строки яких в основному визначені КПК, а в інших випадках упродовж 24 годин з моменту прийняття процесуального рішення.

Редагування (зміна) зафіксованих у Реєстрі відомостей за правилами    пункту 1 глави 8 розділу ІІ Положення проводиться шляхом внесення Реєстратором оновлених відомостей до відповідного пункту електронного контуру картки.
Згідно з вимогами пункту 1 розділу VІІ Положення, реєстратор є відповідальною особою за своєчасність, повноту та об’єктивність відомостей, внесених до Реєстру згідно з чинним законодавством.

Станом на жовтень 2016 року Баник С.Ю. володів діючим сертифікатом доступу до ЄРДР, а на момент перевірки серійний номер ключового флеш-носія співпадав із виданим йому у грудні 2012 року. Фактів компрометації вищезазначеного ключа доступу до ЄРДР у ході повторного службового розслідування (перевірки) не встановлено.

Тобто Баник С.Ю. вчинив дії, що свідчать про неналежне виконання службових обов’язків, чим порушив зазначені вимоги Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статей 2, 9, 36 КПК України.
Під час дисциплінарного провадження Баник С.Ю. підтвердив обставини здійснення ним процесуального керівництва у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) та прийняття у ньому 21 жовтня 2016 року рішення про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з частини 4 на частину 1 статті 296 КК України.

На думку Баника С.Ю., це рішення прийнято з урахуванням норм КПК України, судової практики по розгляду такого роду кримінальних проваджень, зокрема пункту 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 10 «Про судову практику у справах про хуліганство», його власного досвіду, практики призначення місцевим судом покарань у аналогічних провадженнях.

В обґрунтування своєї позиції Баник С.Ю. посилається на результати вивчення ним матеріалів цього кримінального провадження.

Причиною винесення постанови про зміну правової кваліфікації у цьому кримінальному провадженні лише через 10 днів (31 жовтня 2016 року) після внесення відповідних відомостей до ЄРДР у картку «Правопорушення» Баник С.Ю. вказав велику завантаженість у роботі (здійснення процесуального керівництво у близько 80 кримінальних провадженнях на стадії досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення у приблизно такій же кількості кримінальних провадженнях на стадії судового розгляду) та відсутність фізичної можливості виготовити і роздрукувати постанову.

Баник С.Ю. вважає, що рішення про наявність чи відсутність у діях особи ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті  296 КК України, чи іншого злочину буде прийнято судом.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, у діях прокурора Тячівської місцевої прокуратури Баника С.Ю. щодо внесення 21 жовтня 2016 року в картку «Правопорушення» ЄРДР відомостей про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з частини 4 на частину 1 статті 296 КК України наявний склад дисциплінарного проступку.

Інших обставин, що мають значення для прийняття рішення про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку, під час перевірки не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 43, 47-50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктів 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути прокурора Хустської місцевої прокуратури Закарпатської області Баника С.Ю. до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.

Копію цього рішення направити прокурору Закарпатської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення, прокурору Банику С.Ю., керівнику Хустської місцевої прокуратури.

Вказане рішення може бути оскаржене прокурором до адміністративного суду  або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня отримання поштою його копії.

Надати дозвіл особі, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, на оскарження цього рішення до Вищої ради правосуддя.

 

Головуючий                                                                                   В. Грушковський
Члени комісії:

 

В. Архіпов
 


С. Нечепоренко

 

А. Коваленко

 

С. Погребняк

 

О. Ковальчук

 

С. Сергійчук

 

С. Костенко

 

В. Шемчук
 


В. Юсип