11.10.2017

Рішення №189дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Ковалюка Василя Петровича

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№189дп-17

11 жовтня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Ковалюка Василя Петровича


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М.,  Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М.,  Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку заступника керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Ковалюка Василя Петровича,

 

В С Т А Н О В И Л А:

 
Ковалюк Василь Петрович, (Конфіденційна інформація), в органах прокуратури працює з травня 1997 року. Наказом Генерального прокурора України від 3 грудня 2015 року № 695к призначений на посаду керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області.

Зі змісту службової характеристики від 7 серпня 2017 року, наданої прокурором Івано-Франківської області ОСОБА-1, вбачається, що Ковалюк В.П. за час роботи зарекомендував себе як тактовний, врівноважений, спокійний. Проте за час роботи на посаді керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Ковалюком В.П. допущені чисельні недоліки та порушення щодо контролю за розслідуванням кримінальних проваджень, допускалися недоліки у представницькій діяльності та у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших заходів примусового характеру. Дисциплінарних стягнень не має.   

Ковалюк В.П. прийняв Присягу працівника прокуратури 4 лютого 2011 року. З Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів ознайомлений 10 травня 2017 року.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 26 червня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга прокурора Івано-Франківської області ОСОБА-1 про вчинення дисциплінарного проступку керівником Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Ковалюком В.П. Дисциплінарна скарга подана з підстав, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме:  невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків.

Автоматизованою системою дисциплінарну скаргу 19 липня 2017 року розподілено члену Комісії Нечепоренку С.О.

Рішенням члена Комісії Нечепоренка С.О. від 21 липня 2017 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-42дс-41дп-17 щодо керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Ковалюка В.П.

Рішенням Комісії № 37дп-17 від 16 серпня 2017 року строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарному проваджені № 11/2/4-42дс-41дп-17 щодо Ковалюка В.П. продовжений на один місяць до 26 вересня 2017 року.

Прокурор, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, та особи, які подали дисциплінарні скарги своєчасно повідомлені про час та місце проведення засідання Комісії.

Ковалюк В.П. на засідання Комісії не з’явився, листом від 10.10.2017 повідомив про  неможливість явитися, просив проводити засідання без його участі. 

Представник прокуратури Івано-Франківської області – ОСОБА-2 на засідання Комісії з’явився, надав пояснення на підтвердження доводів, викладених у скарзі.

Заслухавши доповідача – члена Комісії Нечепоренка С.О., дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.

Відповідно до дисциплінарної скарги прокурора Івано-Франківської області ОСОБА-1, керівник Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області неналежним чином організовує роботу Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області у спрямуванні очолюваного ним колективу на виконання завдань і функцій, передбачених Законом України «Про прокуратуру».

Ковалюку В.П. на підставі статті 46 Закону України «Про прокуратуру» членом Комісії, який проводив перевірку, запропоновано надати пояснення за викладеними обставинами. Вказаним правом він не скористався та відповідні пояснення не надав.  

У ході розгляду висновку члена Комісії про наявність дисциплінарного проступку прокурора Ковалюка В.П. Комісією встановлені наступні обставини.

Згідно статті 13 Закону України «Про прокуратуру» керівник місцевої прокуратури уповноважений організовувати діяльність місцевої прокуратури. З цією метою він видає накази. Відповідно до пункту 9.2 наказу Генерального прокурора України № 15 від 19 січня 2017 року «Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України», обов’язки між працівниками місцевих прокуратур з урахуванням їх структури належить розподіляти наказами керівників цих прокуратур. Аналогічні вимоги містив попередній наказ Генерального прокурора України з цих питань - від 26 грудня 2011 року №1гн «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України».

Відповідно до наказу керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області № 84 від 7 листопада 2016 року про розподіл функціональних обов'язків між працівниками Коломийської місцевої прокуратури на Ковалюка В.П. покладені наступні службові обов’язки:   

- загальної організації діяльності місцевої прокуратури за всіма напрямами, визначеними Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру», контролю виконання;

- координації діяльності заступників керівника та начальників відділів місцевої прокуратури;

- координації діяльності територіальних правоохоронних органів міста  Коломиї, Коломийського, Косівського та Снятинського районів у сфері протидії злочинності.

Однак, Ковалюк В.П. не виконує неналежним чином виконує свої службові обов’язки, що підтверджується даними перевірки, проведеної прокуратурою Івано-Франківської області в Коломийській місцевій прокуратурі Івано-Франківської області 10 лютого 2017 року, про що складено доповідну записку прокурору Івано-Франківської області ОСОБА-1, яким на її підставі направлено дисциплінарну скаргу до Комісії.

Ковалюк В.П. не належно виконує свої обов’язки щодо контролю за координацією діяльності територіальних правоохоронних органів міста Коломиї, Коломийського, Косівського та Снятинського районів у сфері протидії злочинності, у зв’язку з чим координаційна діяльність правоохоронних органів не в повній мірі відповідає вимогам ст. 25 Закону України «Про прокуратуру».

Так, незважаючи на негативні тенденції в динаміці росту злочинності на території обслуговування Коломийської місцевої прокуратури, керівником місцевої прокуратури Ковалюком В.П. координаційні повноваження використовуються недостатньо.

Упродовж 2016 року в Коломийській місцевій прокуратурі проведено 2 спільні (координаційні) наради керівників правоохоронних органів міста Коломиї, Коломийського, Косівського, Снятинського районів щодо стану організації діяльності у сфері протидії злочинності.

Однак виконання координаційних заходів органами поліції зведено до скерування в місцеву прокуратуру формальних інформацій, у яких наведено тільки статистичні дані про виявлені злочини та розпочаті кримінальні провадження.

Взагалі, фактично залишився невиконаним Коломийським, Косівським ВП ГУНП в області, Снятинським віділенням Косівського ВП ГУНП в області пункту 1.1 постанови спільної наради керівників правоохоронних органів міста Коломиї, Коломийського, Косівського, Снятинського районів з приводу стану організації діяльності у сфері протидії злочинності від 1 березня 2016 року щодо проведення перевірок дотримання посадовими особами органів державного контролю та місцевого самоврядування вимог антикорупційного законодавства.

На виконання рішення спільної (координаційної) наради керівників правоохоронних органів міста Коломиї, Коломийського, Косівського, Снятинського районів від 22 серпня 2016 року щодо стану організації діяльності у сфері протидії злочинності у вересні – жовтні Коломийській місцевій прокуратурі спільно з територіальними органами поліції необхідно було провести вивчення стану досудового розслідування, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами дорожньо-транспортних пригод. У матеріалах наради, інформаціях територіальних органів поліції про виконання рішення наради відсутні дані про таке вивчення.

Згідно з доповідними записками Коломийського, Косівського ВП ГУНП в області, Снятинського відділення Косівського ВП ГУНП в області, що надійшли в місцеву прокуратуру, рішення спільної (координаційної) наради виконано в повному обсязі. Однак із вказаної інформації не вбачається, які саме заходи на виконання рішення наради проведено органами Національної поліції, їх результативність, вплив на стан законності в регіоні, що свідчить про формальний підхід до його виконання.

Незважаючи на такий формалізм у роботі органів Національної поліції при виконанні рішення спільної наради, першим заступником керівника місцевої прокуратури ОСОБА-3 6 січня 2017 року підготовлено інформацію керівнику прокуратури про виконання рішення наради в повному обсязі, а керівник місцевої прокуратури дані, зазначені у вказаній інформації, визнав достатніми та наклав резолюцію про долучення її до матеріалів наради.

У ході перевірки встановлені факти неналежної організації роботи на напрямку прокурорського нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності.

Відповідно до наказу керівника Коломийської місцевої прокуратури № 1 від 10 січня 2017 року про розподіл обов’язків між працівниками місцевої прокуратури, як і відповідно до попередніх наказів, організація нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, покладено на першого заступника керівника місцевої прокуратури ОСОБА-3.

Заступники керівника Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-4 та ОСОБА-5 відповідальні за організацію роботи по нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність у Косівському та Снятинському відділах місцевої прокуратури.

Здійснення нагляду за додержанням законів Коломийським відділом поліції ГУНП в області під час проведення оперативно-розшукової діяльності покладено на першого заступника керівника місцевої прокуратури Книгиницького І.В. та прокурорів місцевої прокуратури ОСОБА-6, ОСОБА-7, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10.

За Косівським відділом поліції ГУНП в області такий нагляд згідно з розподілом обов’язків покладено на начальника Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-11 та прокурорів відділу ОСОБА-12, ОСОБА-13, ОСОБА-14.

За Снятинським відділенням поліції Косівського відділу поліції ГУНП в області такий нагляд згідно з розподілом обов’язків покладено на начальника Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-15 та  прокурора відділу ОСОБА-16.

У ході перевірки виявлено розбіжності в наказі керівника Коломийської місцевої прокуратури №1 від 10 січня 2017 року про розподіл обов’язків між працівниками місцевої прокуратури щодо здійснення нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності та в наказі №7 від 10 січня 2017 року про призначення прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності піднаглядними правоохоронними органами.

Зокрема, наказом №7 від 10 січня 2017 року прокурорів Коломийської  місцевої прокуратури ОСОБА-17, ОСОБА-18, ОСОБА-19, ОСОБА-20 уповноважено здійснювати нагляд за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, однак відповідно до наказу №1 від 10 січня 2017 року здійснення такого напрямку нагляду у службові обов’язки вказаних прокурорів не входить.

У зв’язку з відсутністю належного контролю з боку Ковалюка В.П. за діяльністю підпорядкованих працівників, при здійсненні нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю прокуратурою області встановлено суттєві недоліки під час провадження цієї діяльності Коломийським ВП ГУНП в області щодо здійснення розшуку осіб, що ухиляються від органів досудового розслідування та суду, якими не в повній мірі виконуються обов’язки та використовуються повноваження, передбачені статтями 7, 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Зокрема, плани оперативно-розшукових заходів складаються формально, без висунення конкретних версій про можливе місцезнаходження розшукуваних, без зазначення строку їх виконання. У ряді випадків оперативно-розшукові заходи проводяться формально та безсистемно.

В матеріалах оперативно-розшукової справи від 10 лютого 2016 року щодо розшуку особи, яка переховується від суду за скоєння злочину та щодо якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, наявна інформація, що остання мешкає  в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області. Однак розшукове завдання у Києво-Святошинський ВП ГУНП в Київській області не направлялось.

Випадки неналежного провадження оперативно-розшукової діяльності та порушення статей 7, 8 Закону допускаються і працівниками Косівського ВП ГУНП в області.

Зокрема, з 5 січня 2000 року  не розшукано особу, яка ухиляється від органу досудового розслідування за вчинення злочину. З матеріалів оперативно-розшукової справи вбачається, що розшукуваний постійно проживає в м. Івано-Франківську в невідомої жінки, являється інвалідом і отримує пенсію, однак встановити його місцезнаходження не представилось можливим. Внаслідок такого розшуку минули строки притягнення винного до кримінальної відповідальності.

Випадки неналежного розшуку осіб, які вчинили злочин встановлені і в інших матеріалах оперативно-розшукових справ.

Проведеною перевіркою виявлено грубі порушення вимог статті 214 КПК України та Інструкції «Про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події» (надалі – Інструкції) щодо внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Зокрема, прокуратурою Івано-Франківської області виявлено та внесено відомості в ЄРДР по 4 фактах укриття злочинів.

Так, 4 жовтня 2016 року до Коломийського відділу поліції ГУНП в області звернулась особа з приводу того, що житель Надвірнянського району на ім’я Михайло шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 5600 гривень.    

Вивченням матеріалів встановлено, що заявник за проханням невідомого чоловіка на ім’я Михайло під приводом купівлі зварювального апарату, на невідомий банківський рахунок перерахував кошти в сумі 5600 гривень. У подальшому Михайло на телефонні дзвінки не відповідав, зобов’язань не виконав.

За наслідками перевірки прокуратурою області 13 лютого 2017 року за вказаним фактом внесено відомості до за частиною 1 статті 190 КК України.

Аналогічно виявлено укритий факт вчинення шахрайських дій щодо заволодіння коштами особи в сумі 3000 гривень.

При цьому проведеною прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-7 у листопаді 2016 року перевіркою стану додержання вимог закону при реєстрації та вирішенні в Косівському ВП ГУНП в області заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення порушень не виявлено.

У ході перевірки виявлено факти неналежного розгляду повідомлень, що надходять з ДВС за фактами ухилення від сплати аліментів та невиконання рішень судів.

Так, 20 грудня 2016 року до Косівського ВП ГУНП в області надійшло звернення ОСОБА-21 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА-22, який злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання дитини.

Працівниками Косівського ВП ГУНП в області вказане звернення  розглянуто у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян», за результатами якого 30 грудня 2016 року складено висновок про відсутність ознак кримінального правопорушення.

Вивченням прокуратурою області даних матеріалів встановлено, що рішенням Косівського районного суду від 8 вересня 2008 року ухвалено стягувати з ОСОБА-22 на користь ОСОБА-21 аліменти в розмірі 1/3 від всіх його видів заробітку, але не менше 30 відсотків встановленого прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно до досягнення дитиною повноліття. На даний час утворилась заборгованість по сплаті аліментів, що перевищує 6 місяців у сумі 18 014 гривень.

За наслідками перевірки прокуратурою області 13 лютого 2017 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 164 КК України.

Аналогічно, 14 листопада 2016 року в Косівський ВП ГУНП в області надійшло подання з ВДВС Косівського районного управління юстиції про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА-23, яка не виконує рішення суду.

Працівниками Косівського ВП ГУНП в області вказане звернення  розглянуто у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян», за результатами чого 16 листопада 2016 року складено висновок про відсутність ознак кримінального правопорушення.

Вивченням прокуратурою області даних матеріалів встановлено, що у ВДВС Косівського районного управління юстиції  на виконанні перебуває виконавчий лист № 347/829/14-ц від 16 лютого 2014 року, виданий Косівським районним судом, про стягнення з ОСОБА-23 на користь ОСОБА-24 300 000 грн авансу. Однак боржниця на протязі тривалого часу ухиляється від сплати боргу та подає недостовірну інформацію у ВДВС Косівського районного управління юстиції.

За наслідками перевірки прокуратурою області 13 лютого 2017 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 382 КК України.

Проведеною начальником Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-25 перевіркою стану додержання вимог закону при реєстрації та вирішенні в Косівському ВП ГУНП в області заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення зазначені порушення не виявлено.

Поряд з цим прокуратурою області виявлено факт грубого порушення вимог КПК України та Інструкції при розгляді працівниками Снятинського ВП ГУНП в області заяви ОСОБА-26 про вчинення крадіжки електроінструментів.

Встановлено, що в порушення вимог статті  214 КПК України відомості про вчинення крадіжки внесено до ЄРДР через 4 місяці після надходження заяви ОСОБА-26.

Під час проведення перевірки упродовж вересня - листопада 2016 року начальником Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-27 дані порушення не виявлено, а укриті від обліку злочини не зареєстровано.

Окрім цього, прокуратурою області виявлено ще понад 30 матеріалів, у яких перевірки за зверненнями громадян про вчинення кримінальних правопорушень проведені неповно. В матеріалах відсутні пояснення заявників, жодним чином не встановлювались особи, причетні до тієї чи іншої події, на яких вказують заявники, тощо. При цьому працівниками поліції складаються висновки про результати перевірки таких заяв, які погоджуються керівництвом поліції як законні.

Зокрема, до Коломийського відділу поліції ГУНП в області 13 листопада 2016 року звернувся ОСОБА-28 з приводу того, що в період часу з 12 листопада 2016 року по 13 листопада 2016 в м. Коломия на вул. С. Стрільців, 33/13 невідома особа пошкодила водійські дверцята його автомобіля «Део Ланос» звідки викрала автомагнітолу. Інформація про подію зареєстрована в ЖЄО від 13 листопада 2016 року.

Також 6 жовтня 2016 року до Коломийського ВП ГУНП в області звернулася ОСОБА-29 з повідомленням про шахрайські дії ОСОБА-30, яке зареєстровано в ЖЄО.

Вивченням матеріалів встановлено, що 5 – 6 жовтня 2016 року ОСОБА-29 з метою купівлі дитячого візка та холодильника через оголошення на сайті «ОLX» перерахувала кошти в загальній сумі 3900 грн в м. Луцьк ОСОБА-30, який зобов’язання не виконав.

При цьому працівниками поліції не вжито жодних заходів, спрямованих на встановлення особи на ім’я ОСОБА-30, місця його перебування. Рішення прийнято лише на підставі долученого до матеріалів перевірки листа без дати та реєстраційного номера т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА-31, адресованого начальнику Коломийського відділу поліції, в якому зазначено, що в матеріалах відсутні дані, які б указували на наявність кримінального правопорушення.

Аналогічні порушення виявлено в інших матеріалах перевірки за повідомленням громадян щодо заволодіння їхніми коштами шляхом обману чи зловживання довірою.

Такий формальний підхід до проведення перевірок за вказаними фактами призводить до укриття кримінальних правопорушень від обліку, позбавляє можливості відновлення конституційних прав громадян та притягнення винних осіб до відповідальності.

Встановлено, що в Коломийській місцевій прокуратурі не належним є стан організації прокурорського нагляду за додержанням вимог Кримінального процесуального кодексу України при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Так, перевіркою стану організації прокурорського нагляду за додержанням вимог КПК України при проведення досудового розслідування СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що у багатьох кримінальних провадженнях упродовж тривалого часу слідчі дії не проводяться, у деяких неправильно визначено кваліфікацію злочину.

Крім того, установлено непоодинокі факти порушення розумних строків проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях у бюджетній та земельних сферах, а також у провадженнях, які відповідно до примітки до статті 45 КК України є корупційними, що залишається поза увагою процесуальних керівників.

Так, у кримінальному провадженні від 18 червня 2016 року щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами Коломийської дорожньо-експлуатаційної дільниці за частини 3 статті 191 КК України допитано лише одного свідка та дано одне доручення в УЗЕ в області ДЗЕ НП України. Інші слідчі дії не проводились.

У кримінальному провадженні від 22 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, за фактом розкрадання коштів посадовими особами КП (Конфіденційна інформація) питання призначення ревізії з метою встановлення завданих збитків не вирішувалося.

Допущено тяганину у кримінальному провадженні від 17 червня 2013 року за частиною 1 статті 366 КК України.   

У кримінальному провадженні від 15 вересня 2016 року за фактом незаконного заволодіння трудовою книжкою ОСОБА-32 службовими особами ТОВ (Конфіденційна інформація) за частиною 1 статті 357 КК України, проведено допит потерпілої, зі змісту якого вбачається, що її трудова книжка та головний офіс товариства знаходяться в м. Калуш.

У зв`язку з цим, слідчий 6 жовтня 2016 року скерував на адресу лист про необхідність визначення підслідності кримінального провадження за Калуським ВП ГУНП в області, оскільки  слідчими вказаного відділу поліції розслідується інше кримінальне провадження за статтею 172 КК України щодо службових осіб ТОВ (Конфіденційна інформація).

Однак, у порушення вимог частини 2 статті 218 КПК України, процесуальним керівником підслідність згаданого кримінального провадження не змінено, будь-яка інформація про розгляд останнім листа слідчого в матеріалах кримінального провадження відсутня.

Перевіркою виявлено випадки не проведення жодних слідчих дій у кримінальних провадженнях.

У кримінальному провадженні від 23 лютого 2016 року за фактом виявлення незаконної рубки дерев на території Шепарівського лісництва за статтею 246 КК України на підставі ухвали слідчого судді від 3 жовтня 2016 року накладено арешт на вилучені слідчим та визнані речовими доказами  8 колод породи «дуб» з території пилорами приватного підприємця ОСОБА-33 В подальшому слідчим лише 2 лютого 2017 дано доручення оперативним підрозділам встановити можливих очевидців події.

Таким чином, у кримінальному провадженні залишився не перевіреним факт причетності ОСОБА-33 до вчинення кримінального правопорушення, що у свою чергу викликає сумнів у законності накладення арешту на деревину, яка належала останньому.

Крім того, перевіркою стану організації прокурорського нагляду за додержанням вимог КПК України при проведення досудового розслідування СВ Снятинського відділення Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що у кримінальних провадженнях упродовж тривалого часу слідчі дії не проводяться.

Так, у кримінальному провадженні від 6 серпня 2016 року за фактом крадіжки з кафе «Автогриль», за частиною 3 статті 185 КК України, з жовтня 2016 року не проведено жодної слідчої дії.

З часу реєстрації 25 лютого 2016 року в ЄРДР не розслідується кримінальне провадження за фактом незаконної рубки лісу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 КК України.

У кримінальному провадженні від 24 жовтня 2015 року за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА-34 не встановлено номер рахунку на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

За наявності підстав для скерування кримінального провадження за територіальною підслідністю у Черкаську область слідчим відділом Снятинського відділення Косівського ВП ГУНП в області продовжується слідство у кримінальному провадженні від 19 квітня 2016 року, за фактом шахрайського заволодіння коштами з рахунку потерпілої ОСОБА-35 за частиною 1 статті 190 КК України.

Аналогічні порушення допущені у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА-36 за частиною 1 статті 190 КК України, де встановлено, що грошові кошти потерпілого зняті в місті Києві.

У кримінальному провадженні від 27 жовтня 2014 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами відділу Держземагентства в Снятинському районі, за частиною 1 статті 364 КК України, слідчим 12 вересня 2016 року винесено постанову про його закриття на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 7 листопада 2016 року вказану постанову скасовано та того ж дня матеріали кримінального провадження скеровано до Снятинського ВП для подальшого розслідування. Однак, упродовж понад трьох місяців будь-які слідчі дії у провадженні не проводилися, що залишилось поза увагою процесуального керівника ОСОБА-37.

Не проводилися слідчі дії, направлені на перевірку фактичних обставин у кримінальному провадженні від 6 вересня 2016 року за частиною 1 статті 172 КК України за фактом грубого порушення законодавства про працю в ДП (Конфіденційна інформація). Проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю в управлінні Держпраці в області та в ДПІ в Снятинському районі слідчим та процесуальним керівником не ініційовано, працівники підприємства, в тому числі його посадові особи, не допитувалися.

Встановлено порушення розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні від 6 вересня 2016 року за фактом розтрати бюджетних коштів управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Снятинської РДА за частиною 1 статті 191 КК України.

З часу внесення відомостей до ЄРДР слідчим на підставі ухвали суду 31 жовтня 2016 року витребувано лише документи про виконання робіт ТОВ (Конфіденційна інформація). Інші слідчі дії у кримінальному провадженні не проводилися, вказівки процесуального керівника в матеріалах провадження відсутні.

У кримінальному провадженні від 9 жовтня 2015 року за частною 3 статті 191 КК України за фактом розтрати лісопродукції лісничим Снятинського спецагролісгоспу ОСОБА-38 допитано лише двох осіб та витребувано характеристику з місця роботи ОСОБА-38. Упродовж понад одного року ревізію щодо збереження майна не проведено, службові особи лісгоспу не допитувалися, вказівки процесуального керівника ОСОБА-27, які дано ним лише 23 вересня 2016 року, залишилися не виконаними.

Допущено порушення розумних строків досудового розслідування слідчими СВ Снятинського відділення Косівського ВП ГУНП в області у кримінальних провадженнях у сфері лісокористування за статті 246 КК України від 14 травня 2016 року за фактом виявлення незаконної рубки дерев на території Тростянецької сільської ради; у кримінальному провадженні від 4 листопада 2014 року за фактом незаконної рубки дерева на території Заболотівського лісництва; у кримінальному провадженні від 25 лютого 2016 року за фактом виявлення рубки одного дерева на території Троїцької сільської ради; у кримінальному провадженні від 2 грудня 2015 року за фактом  незаконної рубки дерев на території ДП (Конфіденційна інформація); у кримінальному провадженні від 28 липня 2015 року за фактом пошкодження та викрадення 17 дерев породи «дуб» на території Підвисоцької сільської ради.

Також, встановлені порушення вимог КПК України при проведенні досудового розслідування слідчими СВ Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Так, викликає зауваження стан досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21 травня 2016 року за фактом крадіжки бензопили «Штіль» з магазину «Все для дому», що в с. Яблунів, за частиною 1 статті 185 КК України. Згідно із записами камер відеоспостереження, які надала потерпіла, чітко видно особу, що вчинила дану крадіжку, та транспортний засіб, на якому вона пересувалась. Дана особа  встановлена в ході розслідування, однак заходів до оголошення їй підозри та завершення досудового розслідування в найкоротший строк не вжито.

Аналогічні порушення мають місце у кримінальних провадженнях за частиною 3 статті 185 КК України за фактом крадіжки з будинку  ОСОБА-39, де встановлена особа, яка вчинила крадіжку, та вилучено речовий доказ.

У кримінальному провадженні від 13 жовтня 2016 року за частиною 3 статті 185 КК України за фактом крадіжки з будинку ОСОБА-40, де також встановлена особа, яка вчинила крадіжку, заходи для оголошення підозри, завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акта до суду не вжито.

Виявлені випадки розслідування кримінальних правопорушень з невірною кваліфікацією злочинних дій.

У кримінальному провадженні за частиною 1 статті 125 КК України, за встановлених у ході досудового розслідування обставин спричинення потерпілому ОСОБА-41 тілесних ушкоджень групою осіб неподалік продуктового магазину «Алтея», які в подальшому пошкодили його автомобіль, злочинні дії з частиною 1 статті 125 КК України на частину 2 статті 296 КК України слідчим перекваліфіковано тільки 17 жовтня 2016 року. Крім того, у кримінальному провадженні за фактом пошкодження автомобіля ОСОБА-41 злочинні дії винних осіб за ст. 194 КК України додатково не кваліфіковані. 

Кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 296 КК України за зверненням працівника УТМР ОСОБА-42 щодо спричинення йому тілесних ушкоджень та вчинення хуліганських дій групою осіб із застосуванням зброї не перекваліфіковано на частину 4 статті 296 КК України.

У залишку СВ Косівського ВП ГУНП в області перебуває 16 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені на пріоритетних напрямках, у тому числі за статтями 191, 197-1, 364, 364-1, 367 КК України, а також у кримінальних провадженнях за статтями 263, 286, 309, 307 КК України.

Разом з тим в окремих кримінальних провадженнях вказаної категорії слідчі дії не проводяться впродовж тривалого часу.

Так, у кримінальному провадженні від 1 жовтня 2015 року за частиною 1 статті 366 КК України за фактом службового підроблення посадовими особами Лючанської сільської ради оригінали документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, слідчим витребувано лише в грудні 2016 року. При цьому почеркознавчу експертизу щодо належності підписів ОСОБА-43 та ОСОБА-44 по даний час не призначено.

У кримінальному провадженні від 10 жовтня 2016 року за фактом підробки документів службовими особами Пістинської сільської ради за частини 1 статті 366 КК України слідчий обмежився лише витребуванням частини документів із сільської ради та ПП (Конфіденційна інформація). Жодної особи у провадженні не допитано, факт підробки документів не перевірявся. 

Аналогічно, не проведено жодної слідчої дії у кримінальному провадженні від 25 липня 2016 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами центру надання послуг, пов`язаних з використанням транспортних засобів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 2 статті 364 КК України.

У кримінальному провадженні від 12 травня 2016 року за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей у технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку ОСОБА-45 за частиною 1 статті 358 КК України, слідчим 15 вересня 2016 року допитано лише одного свідка та 3 січня 2017 року дано доручення оперативним підрозділам про проведення слідчих дій.   

У переважній більшості кримінальних проваджень у сфері лісокористування слідчими СВ Косівського ВП слідчі дії упродовж останніх 6 місяців взагалі не проводилися. 

Так, у кримінальному провадженні від 30 травня  2016 року щодо службових осіб Березівського лісництва ДП (Конфіденційна інформація), які допустили незаконну рубку дерев на суму 487 000 грн, за    частиною 2 статті 367 КК України, слідчі дії, направлені на розкриття злочину та встановлення винних осіб фактично не проводилися, останню слідчу дію проведено у вересні 2016 року.

Не відповідає вимогам КПК України в частині дотримання розумних строків стан досудового розслідування у кримінальному провадженні від 5 березня 2015 року за статтею 246 КК України, у якому слідчим упродовж 3 років допитано лише 2 свідків (лісника та юриста Косівського РП (Конфіденційна інформація), а також дано 2 доручення про вчинення слідчих дій, які залишилися не виконаними. 

Понад 2 роки проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні від 3 липня 2014 року за статті 246 КК України за фактом самовільних рубок на території Косівського РП (Конфіденційна інформація). При цьому слідчим по даний час не перевірені показання працівників РП (Конфіденційна інформація) щодо вчинення таких рубок ОСОБА-46 та ОСОБА-47.

Аналогічно, не перевірялися показання свідків про вчинення  самовільних рубок ОСОБА-48 та ОСОБА-49 у кримінальному провадженні  від 4 березня 2013 року за статтею 246 КК України.

За викладеними обставинами в ході перевірки, яка проводилась членом Комісії, Ковалюк В.П. не надав пояснення.

Опитаний членом Комісії заступник керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА-4 підтвердив факти виявлених прокуратурою Івано-Франківської області порушень під час проведеної перевірки та повідомив, що причинами та умовами вказаних порушень є неналежне забезпечення організації діяльності підпорядкованих працівників прокуратури з боку керівника прокуратури.

Як повідомив перший заступник керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА-3 виявлені порушення у прокуратурою Івано-Франківської області дійсно мали місце. Керівником Коломийської місцевої прокуратури Ковалюком В.П. роботу організовано так, що будь-яка дія першого заступника, заступників чи оперативних працівників, як у кримінальному провадженні, так і повсякденному виконанні службових обов’язків потребує його особистого погодження, а у деяких випадках неодноразового погодження. Усі накази керівника місцевої прокуратури, у тому числі й усні виконуються беззаперечно. Надмірна погоджуваність зі сторони керівника, обмеження самостійності та ініціативності прокурорських працівників не сприяє зміцненню організуючої ролі керівника у спрямуванні діяльності очолюваного колективу на виконання завдань і функцій, передбачених Законом України «Про прокуратуру».

Опитаний заступник керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА-5 також підтвердив факт виявлених порушень під час перевірки прокуратурою Івано-Франківської області.

Як повідомили начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА-50 та прокурори відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА-51, ОСОБА-52 та ОСОБА-53, що дійсно ними проводилася перевірка в Коломийській місцевій прокуратурі з питань організації координаційної діяльності правоохоронних органів у кримінальному провадженні територіальними підрозділами Національної поліції в області під час якої були виявлені вказані порушення.      

Крім того, зазначені відомості підтверджуються:

- доповідною запискою від 10 лютого 2017 року про проведення перевірки в Коломийській місцевій прокуратурі з питань організації координаційної діяльності правоохоронних органів у кримінальному провадженні територіальними підрозділами Національної поліції в області.

- копією наказу керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області № 84 від 7 листопада 2016 року про розподіл функціональних обов'язків між працівниками Коломийської місцевої прокуратури;

- протоколом оперативної наради у прокурора області від 28 березня 2017 року щодо обговорення результатів перевірки з питань організації координаційної діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, нагляду з додержанням законів у кримінальному провадженні територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції в області, роботи щодо ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу в Коломийській місцевій прокуратурі, відповідно до якого робота на вказаних напрямках у місцевій прокуратурі визнано незадовільною.

Крім того, наказом прокурора Івано-Франківської області № 206к від 31 березня 2017 року за неналежне виконання службових обов’язків, допущені порушення вимог статей 2, 9, 28 КПК України, пунктів 1.3, 4, 39 наказу Генерального прокурора України № 4гн від 19 грудня 2012 року «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» при здійсненні нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування кримінальних проваджень, неналежну організацію оперативно-розшукової діяльності першому заступнику керівника Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-3, заступнику керівника Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-4 та заступнику керівника Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА-5 оголошено догани.

Таким чином, Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга прокурора Івано-Франківської області про вчинення Ковалюком В.П. дисциплінарного проступку є обґрунтованою. Ковалюк В.П. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків (пункт 1 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру»).

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні Комісія виходить з наступних мотивів.

Із дня вчинення проступку Ковалюком В.П., без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув.

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.

Враховується та обставина, що Ковалюк В.П. до дисциплінарної відповідальності не притягувався, тривалу службу в органах прокуратури (більше 20 років).

Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, який вчинений    Ковалюк В.П. не носить характеру грубого порушення та щодо нього можливо застосувати дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія
  

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Ковалюка Василя Петровича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Копію рішення направити прокурору Івано-Франківської області для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення.

Копію рішення направити керівнику Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Ковалюку В.П.

Рішення Комісії може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.

 

 


Головуючий                                                                                   В. Грушковський
Члени комісії:


 

В. Архіпов

 

Ю. Піцик

 

А. Коваленко

 

С. Погребняк

 

О. Ковальчук

 

С. Сергійчук

 

С. Нечепоренко

 

В. Юсип