20.09.2017

Рішення №123дп-17


Про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника військового прокурора Західного регіону України Балана М.В.

 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

РІШЕННЯ
№123дп-17

20 вересня 2017

Київ

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника військового прокурора Західного регіону України Балана М.В.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О. та Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях заступника військового прокурора Західного регіону України Балана М.В. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-51дс-65дп-17,
 
В С Т А Н О В И Л А: 

Балан Михайло Валерійович працює в органах військової прокуратури з лютого 2010 року по теперішній час.
За місцем роботи Балан М.В. характеризується позитивно, дисциплінарних стягнень не має. Неодноразово заохочувався за високі досягнення в роботі. 
Так, 19.06.2017 із Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшла заява за результатами перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої  встановлено вчинення заступником військового прокурора Західного регіону України Баланом Михайлом Валерійовичем дисциплінарного проступку.
У заяві зазначено, що 17.10.2016 заступник військового прокурора Західного регіону України Балан М.В., подавши декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, у розділі 6 не вказав відомості про автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація), який станом на 31.12.2015 перебував у його власності, що підтверджується відповідними відомостями НАІС Департаменту ДАІ МВС України.
У подальшому, 19.07.2017 за допомогою автоматизованої системи для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження за вказаною дисциплінарною заявою визначено члена Комісії Юсипа В.В.
21.07.2017 членом Комісії Юсипом В.В. на підставі ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно заступника військового прокурора Західного регіону України Балана М.В., якому присвоєно номер 11/2/4-51дс-65дп-17.
18.08.2017 за результатами перевірки членом Комісії Юсипом В.В. складено висновок про наявність у діях прокурора Балана М.В. дисциплінарного проступку. 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, заслухавши доповідача – члена Комісії Юсипа В.В., обговоривши висновок про наявність дисциплінарного проступку в діях прокурора та матеріали перевірки, заслухавши пояснення прокурора Балана М.В., дійшла до висновку про наявність підстав для притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності, з огляду на наступне. 
Так, у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування міститься декларація заступника військового прокурора Західного регіону України Балана М.В. за 2015 рік, подана останнім 17.10.2016, у розділі 6 якої не вказано відомості про автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація), який станом на 31.12.2015 перебував у його власності. Згідно відомостей НАІС Департаменту ДАІ МВС України Балан М.В. володів зазначеним автомобілем на праві власності із 11.04.2012 по 01.03.2016. 
Із пояснень Балана М.В. вбачається, що він дійсно у квітні 2012 року придбав автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація), а приблизно у квітні 2013 р. він фактично продав вказаний автомобіль своєму знайомому ОСОБА-1 шляхом видачі останньому довіреності. У подальшому Балан М.В. неодноразово просив ОСОБА-1 зняти з обліку та перереєструвати вказаний автомобіль, що останній і обіцяв зробити.
25.12.2014 Балан М.В. поїхав в зону АТО для проходження військової служби в управлінні з нагляду за додержанням  законів об’єднаними силами АТО Головної військової прокуратури  України, звідки повернувся 26.12.2016.
06.07.2015, перебуваючи у м. Львові  Балан М.В. видав ОСОБА-1 нову довіреність, якою уповноважив останнього розпоряджатись вказаним автомобілем, тому що той мав намір продати цей автомобіль. Під час видачі довіреності вони домовилися, що ОСОБА-1 продасть вказаний автомобіль та перереєструє його до кінця 2015 р.  
Під час заповнення декларації  про майно, доходи, витрати і зобов՚язання фінансового характеру за 2015 р. Балан М.В. зателефонував ОСОБА-1 та спитав чи зняв він з обліку вказаний автомобіль, на що той відповів, що все зробив так як домовлялися. Балан М.В. повірив ОСОБА-1, однак був позбавлений можливості перевірити достовірність вказаної інформації у зв՚язку із перебуванням у зоні АТО. 
З огляду на це, Балан М.В. у березні 2016 р. при складанні «паперової» декларації за 2015 рік та у жовтні 2016 року при заповненні «електронної» декларації за 2015 р., не вказав автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з.(Конфіденційна інформація), оскільки був переконаним, що він вже не є  власником. Про факт перебування у його власності цього автомобіля до 01.03.2016, він дізнався приблизно у березні 2017 року від працівників Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України. 
Разом із цим, твердження Балана М.В. про те, що із 2013 року він не був власником автомобіля марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація), оскільки фактично продав цей автомобіль шляхом видачі довіреності, суперечить матеріальним нормам цивільного права. Так, видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без укладення договору купівлі-продажу не вважається укладеним відповідно до вимог закону та не є підставою для набуття права власності, яка цю довіреність отримала (рішення Верховного суду  України від 16.12.2015 у справі № 6-668цс15).
Крім цього, доводи Балана М.В. про те, що у 2016 р. при заповненні декларацій за 2015 р., йому не було відомо про те, що він є власником автомобіля, є не переконливими, оскільки він мав змогу отримати інформацію про транспортні засоби, які за ним зареєстровані (перебувають у власності) шляхом надіслання запиту (письмового або електронного) до територіального органу з надання сервісних послуг МВС, відповідно до Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 за № 260.
Факт вчинення заступником військового прокурора Західного регіону України Баланом М.В. дисциплінарного проступку підтверджується наступними документами:
- копією матеріалів службового розслідування щодо можливої недостовірності тверджень, поданих в анкеті доброчесності заступником військового прокурора  Західного регіону України Баланом М.В., проведеного працівниками Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України;
- роздруківкою із НАІС про те, що 11.04.2012 автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація), зареєстрований за Баланом М.В.;
- копією довіреності від 06.07.2015 серії НАН 883774, якою Балан М.В, уповноважив ОСОБА-1 бути представником з питань, пов’язаних з управлінням та розпорядженням автомобілем марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація); 
- роздруківкою  реєстраційної картки транспортного засобу, згідно з якою  автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація), 01.03.2016 зареєстрований за ОСОБА-2; 
- копією договору купівлі-продажу транспортного засобу від 01.03.2016 за № 3387, згідно якого ОСОБА-1 на підставі довіреності продав цей автомобіль ОСОБА-2; 
- копією анкети доброчесності Балана М.В. від 16.01.2017, відповідно до якої останній підтвердив, що він своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру, а також членів його сім’ї, у порядку встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
- копією декларації про майно, доходи, витрати і зобов՚язання фінансового характеру Балана М.В. за 2015 р., у якій не вказано автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація);
- роздруківкою декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Балана М.В. за 2015 р., у якій не вказано автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація).
Крім цього, згідно довідки про результати таємної перевірки доброчесності прокурора від 20.04.2017 за № 25/2-507ра-17 Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Балан М.В. вважається таким, що не пройшов таємну перевірку доброчесності. 
Обставини, що пом’якшують чи обтяжують ступінь та характер дисциплінарної відповідальності прокурора Балана М.В., не встановлено.
Виходячи із вищенаведеного, комісія дійшла до висновку, що заступник військового прокурора Західного регіону України Балан М.В., не належно виконуючи свої службові обов’язки, у розділі 6 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, не вказав відомості про автомобіль марки «Volkswagen Golf», 2000 року випуску, р.н.з. (Конфіденційна інформація), який станом на 31.12.2015 перебував у його власності, чим порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», яка передбачає, що у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок чого набуте таке право. Відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів зазначаються незалежно від їх вартості. 
З огляду на це, керуючись вимогами ст.ст. 46, 47, 48, 50, 77, 78 Закону України «Про прокуратуру», п. п. 61-63, 120 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія  


В И Р І Ш И Л А:
 
Притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника військового прокурора Західного регіону України Балана Михайла Валерійовича за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.
Копію рішення направити прокурору Балану М.В., керівнику Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та Генеральному прокурору для застосування дисциплінарного стягнення.
Рішення може бути оскаржене прокурором до адміністративного суду або Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня отримання його копії.
 


Головуючий                                                                               В. Грушковський

Члени Комісії


        В. Архіпов                                                                            Ю. Піцик

        А. Коваленко                                                                      С. Погребняк

        С. Костенко                                                                         С. Сергійчук

        С. Нечепоренко                                                                В. Юсип