13.09.2017

Рішення №112дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника начальника управління ювенальної юстиції – начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Генеральної прокуратури України Чепурного В.А.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№112дп-17

13 вересня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на заступника начальника управління ювенальної юстиції – начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Генеральної прокуратури України Чепурного В.А.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії: Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях заступника начальника управління ювенальної юстиції – начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Генеральної прокуратури України Чепурного В.А. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-69дс-19дп-17,
 

В С Т А Н О В И Л А:

Чепурний Володимир Анатолійович, (Конфіденційна інформація), працює в органах прокуратури з квітня 1999 року по серпень 2012 року та з липня 2014 року по теперішній час. 
На посаду заступника начальника управління ювенальної юстиції – начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Генеральної прокуратури України Чепурний В.А. призначений наказом Генерального прокурора України від 23серпня 2016 року № 1196-ц.
Чепурний В.А. прийняв Присягу працівника прокуратури 8 лютого 2011 року. З положеннями Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого всеукраїнської конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 року, та затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 123, ознайомлений 22 липня 2014 року.
За час роботи Чепурний В.А. неодноразово заохочувався Генеральним прокурором України. Діючих дисциплінарних стягнень останній не має. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 4 липня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Уварова В.Г. про вчинення Чепурним В.А. дисциплінарного проступку. В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначені вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше разів протягом одного року) та одноразове грубе порушення правил прокурорської етики (пункти 5 та 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
Для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження 19 липня 2017 року автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг вказану скаргу розподілено члену Комісії Коваленку А.А.
Рішенням члена Комісії від 20 липня 2017 року відкрито дисциплінарне провадження стосовно заступника начальника управління ювенальної юстиції – начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Генеральної прокуратури України Чепурного В.А.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про прокуратуру» дисциплінарне провадження – це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно статті 44 даного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься.  Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
При розгляді висновку про наявність дисциплінарного проступку  Чепурного В.А. Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру», цей Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2017 року. 
Таким чином, стаття 43 Закону України «Про прокуратуру», яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2015 року єдиним органом, що має право здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурора є Комісія. 
Рішенням Комісії від 30 серпня 2017 року розгляд висновку про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора, у зв’язку з неявкою Чепурного В.А., відкладено на 13 вересня 2017 року. 
Прокурор Чепурний В.А. своєчасно повідомлений про час та місце проведення повторного засідання Комісії. Разом тим, на її засідання не з’явився, про причини неприбуття не повідомив Комісію.
Виходячи з наведеного, Комісія дійшла згоди про можливість розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора за відсутності Чепурного В.А., про що прийнято відповідне рішення. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Коваленко А.А., пояснення представника особи, яка подала дисциплінарну скаргу – прокурора відділу службових розслідувань управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Кандзюби О.В., дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія виходить з наступних обставин.
В дисциплінарній скарзі керівник Генеральної інспекції Уваров В.Г. зазначає, що за наслідками проведеної службової перевірки встановлено: 25 травня 2017 року у місті Києві на перехресті вулиць Московський, Суворова та Кловський узвіз поблизу кінотеатру «Зоряний», слідчими Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та співробітниками Служби безпеки України у місті Києві на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 3 000 доларів США викрито заступника начальника управління ювенальної юстиції – начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Генеральної прокуратури України Чепурного В.А. У той же день його затримано на підставі статті 208 КПК України. За вказаним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження за частиною третьою статті 368 КК України. 
До скарги додані копії матеріалів службової перевірки, проведеної на підставі наказу Генерального прокурора України від 1 червня 2017 року № 159-к, в ході якої встановлено, що Чепурний В.А. є підозрюваним у кримінальному провадженні за частиною третьою статті 368 КК України, а саме підозрюється у тому, що будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, 25 травня 2017 року близько 13 год., знаходячись у місті Києві поруч із кінотеатром «Зоряний», на перехресті вулиць Московська, Суворова та Кловський узвіз, отримав від ОСОБА-1 неправомірну вигоду в сумі 3 000 (три тисячі) доларів США, що згідно з офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на зазначену дату складає 78 798 (сімдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто вісім) грн. 35 коп., за вирішення питання із заступником начальника управління – начальником СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА-3 щодо активізації розслідування у кримінальних провадженнях (Конфіденційна інформація) та (Конфіденційна інформація), у яких ОСОБА-1 і його дружина – ОСОБА-2 є потерпілими.  
Досудове розслідування у відношенні підозрюваного Чепурного В.А. триває та здійснюється Національним антикорупційним бюро України, процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України. 
Комісія при наданні оцінки обставинам дисциплінарного провадження повинна діяти виключно в рамках встановленої Законом компетенції, а саме надавати оцінку тільки фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та про ступінь його вини. Встановлені в ході дисциплінарного провадження Комісією факти та обставини мають значення тільки для прийняття рішень Комісією в рамках своєї компетенції  та жодним чином не свідчать про доведеність вини особи у вчиненні адміністративних, цивільних або кримінальних правопорушень.
Разом з тим, Комісія не надає оцінки доказам, отриманим іншими органами та їх посадовими особами, зокрема, в ході кримінального та інших видів проваджень, обґрунтованості підозр у вчиненні кримінальних та інших правопорушень. В той же час, відомості, необхідні Комісії для здійснення своїх повноважень, можуть бути отримані Комісією з будь-яких джерел в порядку встановленому законодавством.
На підставі викладеного, Комісією витребувані та отримані копії матеріалів кримінального провадження щодо Чепурного В.А.
Відповідно до пункту 2.1 наказу Генерального прокурора України «Про організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України» від 22 вересня 2014 року № 17гн, який діяв на час вчинення Чепурним В.А. діянь, про дисциплінарну відповідальність за які зазначено у дисциплінарній скарзі, до ганебних вчинків, скоєних прокурорами чи слідчими, слід відносити кримінальні, корупційні правопорушення, порушення Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, які дискредитують їх як працівників прокуратури та шкодять авторитету органів прокуратури.
Однак, згідно статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на її користь. 
З наявних у Комісії матеріалів вбачається, що факт вчинення кримінального та (або) корупційного правопорушення не встановлений вироком суду, Чепурний В.А. має статус підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином, Комісія не може вирішити питання про дисциплінарну відповідальність Чепурного В.А. на підставі пункту  5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме: вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, до того часу, доки вина Чепурного В.А. не буде встановлена обвинувальним вироком суду. 
У той же час, з наданих Генеральною прокуратурою України матеріалів вбачається, що Чепурним В.А. вчинено дисциплінарний проступок, а саме одноразове грубе порушення правил прокурорської етики, що є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності згідно пункту 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру».
Так, відповідно до Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого всеукраїнської конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 року, та затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 123 і Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року, які діяли на час вчинення Чепурним В.А. діянь, про дисциплінарну відповідальність за які зазначено у дисциплінарній скарзі, до поведінки Чепурного В.А. висувались наступні вимоги. Згідно статті 18 Кодексу від 28 листопада 2012 року, працівник прокуратури не має права використовувати своє службове становище в особистих інтересах або в інтересах інших осіб. У разі явного порушення закону, очевидцем якого став працівник прокуратури, він вживає усіх можливих, передбачених законодавством заходів, для припинення протиправних дій та притягнення винних осіб до відповідальності. Працівнику прокуратури слід уникати особистих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об'єктивність виконання професійних обов'язків, скомпрометувати високе звання працівника прокуратури, не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний громадський резонанс. Поза службою поводити себе коректно і пристойно. Аналогічні вимоги містяться у статті 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого всеукраїнської конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року. 
Відповідно до Модельного кодексу поведінки державних службовців (Рекомендація № R (2000) 10 Комітета Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи на 106 сесії 11 травня 2000 року), державний службовець здійснювати свої повноваження відповідно до закону, і тих законних вимог і етичних стандартів, що стосуються його чи її функцій, завжди поводитись таким чином, щоб була забезпечена віра громадськості у чесність, безсторонність і ефективність публічної влади.
Згідно з Нормами професійної відповідальності та переліком необхідних прав та обов’язків прокурорів, прийнятих Міжнародною Асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 року прокурори зобов’язані завжди підтримувати честь та гідність професії, вести себе професійно, відповідно до закону, правилами та етикою їх професії, в будь-який час дотримуватись найбільш високих норм чесності. 
Відповідно до пунктів 1, 3 Керівних принципів, що стосуються державних обвинувачів, які прийняті восьмим конгресом Організації об’єднаних націй з попередження злочинності та поводженню з правопорушниками (Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року) особи, відібрані для здійснення судового переслідування, повинні мати високі моральні якості та здібності, а також відповідну підготовку та кваліфікацію. Особи, які здійснюють судове переслідування, будучи найважливішими представниками системи відправлення кримінального правосуддя, завжди зберігають честь та гідність своєї професії. 
В ході дисциплінарного провадження, встановлено грубе порушення норм прокурорської етики при наступних обставинах. 
Так, Дарницьким УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні (Конфіденційна інформація) розпочатому за заявою ОСОБИ-2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому вона є потерпілою та у кримінальному провадженні (Конфіденційна інформація) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною четвертою статті 190 КК України, у якому потерпілим є ОСОБА-1.
Згідно свідчень ОСОБА-1, приблизно у лютому 2017 року він звернувся до заступника начальника управління ювенальної юстиції – начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Чепурного В.А., з яким він знайомий з 2008  року, з проханням з’ясувати чому досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях не проводиться та посприяти в активізації розслідування. 
Зустріч ОСОБА-1 із Чепурним В.А. відбулась у місті Києві по вул. Московській у кафе «Il molino», біля заводу «Арсенал». 
Під час цієї зустрічі Чепурний В.А. зазначив, що заступник начальника управління – начальник слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА-3 є його близьким другом, тому вирішення даного питання не є проблемою. Після цього Чепурний В.А. надав ОСОБА-1 робочий та мобільний телефони ОСОБА-3. 
Зі слів ОСОБА-1 через декілька днів він разом з дружиною зустрівся з ОСОБА-3 у приміщенні Дарницького УП ГУНП у місті Києві. ОСОБА-3 пообіцяв активізувати та вжити усіх заходів для скорішого розкриття злочинів і завершення розслідування. При цьому він зазначив, що усі інші питання ОСОБА-1 необхідно вирішити з Чепурним В.А.
Наступного дня ОСОБА-1 зустрівся із Чепурним В.А., в ході якої він розповів суть розмови з ОСОБА-3. Чепурний повідомив, що знає про те, що ОСОБА-3 пообіцяв посприяти в активізації розслідування, але в нього є одне прохання позичити йому 5 000 доларів США. На це ОСОБА-1 відповів, що таких коштів на даний час немає.
Приблизно на початку травня 2017 року ОСОБА-1 знову звернувся до Чепурного В.А. з проханням допомогти в активізації розслідування у вказаних кримінальних провадженнях, оскільки ніяких зрушень не має. Чепурний В.А. пообіцяв з цього приводу поговорити з ОСОБА-3.
У подальшому, а саме 19 травня 2017 року у період часу з 13.15-13.45 год. на розі вулиць Різницької та Московської у місті Києві ОСОБА-1 зустрівся з Чепурним В.А., де останній повідомив, що його питання можливо вирішити, але для початку активізації розслідування необхідно передати йому 3 000 доларів США. Вказану суму грошових коштів він не озвучив, а показав ОСОБА-1 блокнот, в якому містився рукописний напис із зазначенням цих цифр. ОСОБА-1 пообіцяв передати грошові кошти на протязі тижня, на що Чепурний В.А. запропонував у четвер 25 травня 2017 року. 
З Чепурним В.А. до 20 травня 2017 року ОСОБА-1 спілкувався за допомогою свого мобільного телефону номер (Конфіденційна інформація), а з 20 травня 2017 року – за номером (Конфіденційна інформація), а Чепурний В.А. використовував номер (Конфіденційна інформація) мобільного телефону, а також переписувались за допомогою програми «Viber».
Крім того, зі слів ОСОБА-3 у 20 числах травня 2017 року Чепурний В.А. зателефонував йому та попросив зустрітись для розмови.
Через пару днів вони зустрілись, при розмові Чепурний В.А. пояснив, що його знайомі скаржаться на неналежне розслідування слідчими Дарницького УП ГУНП у місті Києві кримінальних проваджень, пов’язаних з шахрайством, у яких вони є потерпілими. Після чого надав номера вказаних кримінальних проваджень та попросив уточнити хід слідства у них.
Будь-яких вказівок підпорядкованим працівникам щодо активізації кримінальних проваджень ОСОБА-3 не надавав.
На мобільний телефон ОСОБА-1 24 травня 2017 року зателефонував Чепурний В.А. щодо підтвердження їх зустрічі на 25 травня 2017 року.
Приблизно о 12.50 год. 25 травня 2017 року ОСОБА-1 в телефонній розмові повідомив Чепурного В.А., що буде чекати його біля фонтану, поблизу кінотеатру «Зоряний» у місті Києві на перехресті вулиць Московської, Суворова та Кловський узвіз.
Цього ж дня близько 13 год. Чепурний В.А. зустрівся з ОСОБА-1 на обумовленому раніше місці. 
У ході зустрічі ОСОБА-1 з власного блокноту зачитав Чепурному В.А. перелік слідчих дій, які необхідно виконати у провадженнях. Останній сфотографував їх на власний мобільний телефон. 
Потім Чепурний В.А. відкрив карман власної сумки, в яку ОСОБА-1 поклав грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) доларів США. 
Після передачі грошових коштів Чепурний В.А. сказав ОСОБА-1 чекати дзвінка від ОСОБА-3. 
Одразу, після цього Чепурний В.А. був затриманий слідчими Генеральної інспекції та співробітниками Служби безпеки України. 
В ході службового розслідування Чепурний В.А. надати пояснення відмовився у зв’язку з незадовільним станом здоров’я. 
При ухваленні рішення Комісія виходить з наступних мотивів. 
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом.
В ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Уварова В.Г. про вчинення Чепурним В.А. дисциплінарного проступку є обґрунтованою. Чепурний В.А. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в його діях складу дисциплінарного проступку, а саме: одноразове грубе порушення правил прокурорської етики (пункт 6 частина перша стаття 43 Закону України «Про прокуратуру»).
Грубе порушення правил прокурорської етики має місце, оскільки проігноровані Чепурним В.А. етичні норми є основоположними нормами поведінки прокурора. Допущення подібної поведінки підриває авторитет самого прокурора, органів прокуратури, так і держави в цілому, тому що прокурори при здійсненні своїх повноважень представляють державу. Такі дії мають своїм наслідком зростання обурення в суспільстві діями органів влади, провокують соціальні конфлікти. 
Із дня вчинення Чепурним В.А. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув. 
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, який вчинений Чепурним В.А. носить характер грубого порушення, що являється підставою для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. Комісія має право застосувати дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури, у разі встановлення факту, що дисциплінарний проступок носить характер грубого порушення, та застосування до прокурора такого дисциплінарне стягнення, яке є найбільш суворим видом дисциплінарного стягнення, можливе, лише якщо Комісія не знайде підстав для застосування більш м’яких видів дисциплінарних стягнень, передбачених частиною першою статті 49 Закону України «Про прокуратуру».
Порушення носить грубий характер оскільки дотримання порушених Чепурним В.А. правил прокурорської етики є очевидним та обов’язковим, а таке порушення не може бути виправдано ніякими обставинами. Крім того, дисциплінарний проступок викликав негативний громадський резонанс та завдав суттєвої шкоди авторитету прокуратури.
При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо Чепурного В.А. Комісія виходить з відсутності підстав для накладення більш м’якого стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, оскільки вважає, що вчинений Чепурним В.А. дисциплінарний проступок не сумісний з подальшим заняттям ним будь-якої посади в органах прокуратури. 
При виборі дисциплінарного стягнення Комісією врахована службова характеристика Чепурного В.А. 
На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 43, 47–50, 77,78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А :

Притягнути заступника начальника управління ювенальної юстиції – начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Генеральної прокуратури України Чепурного Володимира Анатолійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.
Копію рішення направити Генеральному прокурору для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити заступнику начальника управління ювенальної юстиції – начальнику відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом Генеральної прокуратури України Чепурному В.А.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження, може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. Головуючий                                      В. Грушковський


Члени Комісії

        В. Архіпов                                  С. Погребняк

        А. Коваленко                            С. Сергійчук

        С. Костенко                               В. Шемчук

        Ю. Піцик                                      В. Юсип