13.09.2017

Рішення №110дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Лемешева П.О.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№110дп-17

13 вересня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Лемешева П.О.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого Грушковського В.Ю., членів Комісії: Архіпова В.І., Коваленка А.А., Костенка С.К., Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Лемешева П.О. у дисциплінарному провадженні № 11/2/4-32дс-11дп-17,
 

В С Т А Н О В И Л А:
 
Лемешев Павло Олегович, (Конфіденційна інформація), працює в органах прокуратури з серпня 2013 року по теперішній час, з 6 липня 2015 року на посаді прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України (наказ військового прокурора Центрального регіону України № 329о/с).
З положеннями Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого всеукраїнської конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 року, та затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 123, Лемешев П.О. ознайомлений 21 серпня 2013 року. Анкету доброчесності прокурором подано 13 січня 2017 року.
Зі змісту службової характеристики Лемешева П.О., наданої військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України вбачається, що за час роботи в органах прокуратури останній характеризується посередньо. Дисциплінарних стягнень останній не має. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 26 червня 2017 року надійшла заява, за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, військового прокурора Центрального регіону України Рябенка Г.М. про вчинення Лемешевим П.О. дисциплінарного проступку. 
Для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження 19 липня 2017 року автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг вказану заяву розподілено члену Комісії Коваленку А.А.
Рішенням члена Комісії від 21 липня 2017 року відкрито дисциплінарне провадження № 11/2/4-32дс-11дп-17 щодо прокурора Лемешева П.О.
Комісією 16 серпня 2017 року прийнято рішення № 42дп-17 про продовження строку проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Лемешева П.О. до дисциплінарної відповідальності у дисциплінарному проваджені на один місяць - до 26 вересня 2017 року.
Членом Комісії 29 серпня 2017 року завершено перевірку по заяві та складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях прокурора, який цього ж дня надіслано Лемешеву П.О.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про прокуратуру» дисциплінарне провадження – це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 
Згідно статті 44 даного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 
Статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься.  Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 
При розгляді висновку про наявність дисциплінарного проступку Лемешева П.О. Комісія враховує, що відповідно до пункту 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру», цей Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2017 року. 
Таким чином, стаття 43 Закону України «Про прокуратуру», яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2015 року єдиним органом, що має право здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурора є Комісія. 
Заслухавши доповідача – члена Комісії Коваленка А.А., пояснення Лемешева П.О., пояснення представника особи, яка подала заяву – начальника відділу роботи з кадрами військової прокуратури Центрального регіону України Федорука В.М., дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія виходить з наступних обставин.
В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у заяві військового прокурора Центрального регіону України Рябенка Г.М. зазначено подання недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, неподання та несвоєчасне подання декларації про суттєві зміни у майновому стані (пункт 4 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру»). 
До заяви додані копії матеріалів службової перевірки, проведеної на підставі наказу військового прокурора Центрального регіону України від 4 травня 2017 року № 39 за повідомленням Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України від 26.04.2017 № 25/2-33616-17, в ході якої встановлено наступне.
Так, за Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб'єкта станом на 22 травня 2017 року за Лемешевим П.О. зареєстровано наступну нерухомість: житловий будинок з прибудовою та спорудою загальною площею 182,1 кв.м, що знаходиться у (Конфіденційна інформація) (договір купівлі-продажу від 28.04.2017); земельна ділянка загальною площею 0,0607 га, що знаходиться у (Конфіденційна інформація) (договір купівлі-продажу від 28.04.2017); квартира загальною площею 97 кв.м, що знаходиться у (Конфіденційна інформація) (договір купівлі-продажу від 25 липня 2014 року); квартира загальною площею 28,8 кв.м, що знаходиться (Конфіденційна інформація) (договір купівлі-продажу від 20 липня 2012 року).
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Статтею 46 даного Закону визначено, які саме відомості вносяться до декларації. А саме, відповідно до вимог даної статті у декларації, поміж іншого, зазначаються відомості про: 
1) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;
б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;
в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи;
4) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.
Проте, всупереч названим вимогам Лемешев П.О. не вказав у декларації відомості про наявність у нього на праві власності двох квартир у (Конфіденційна інформація).
Не можуть братись до уваги твердження Лемешева П.О. про те, що він надав на володіння та розпорядження цими квартирами ще у 2014 році довіреність своїй сестрі ОСОБА-1 і відповідно вважав, що у нього з цих підстав припинилось право власності на ці квартири. Оскільки, сам Лемешев П.О. у своїх пояснення спростовує це, зазначаючи, що він розуміє, що видача довіреності не є правочином, який змінює власника на те чи інше майно.
Більш того, з’ясувалось, що квартира (Конфіденційна інформація) була продана у вересні 2016 року. Про даний факт Лемешев П.О. нібито дізнався лише у травні цього року.
Зазначені обставини за своїм змістом суперечать одне одному і ставлять під сумнів щирість Лемешева П.О. при їх поясненні.
Так, Лемешев П.О. стверджує, що у зв’язку з анексією АР Криму у їх стосунках із сестрою виникли певні розбіжності і відповідно вони не спілкуються. В той же час, він передає свої сестрі, з якою не спілкується, повноваження щодо розпорядження майном, фактично даруючи його.
Окрім цього, при заповненні декларації Лемешевим П.О. допущень ряд помилок, які він стверджує, що допустив внаслідок неуважності.
Так, зазначив, що має на праві власності автомобіль Audi A6 Avant, в той час, як він йому не належить (він має лише право користування). 
Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. 
Вказану норму Лемешев П.О. проігнорував і не повідомив про суттєві зміни в майновому стані, після придбання 28 квітня 2017 року (Конфіденційна інформація) площею 182,1 кв.м вартістю 300 тис.грн., а також земельної ділянки площею 0,0607 вартістю 100 тис.грн. за цією ж адресою.
Твердження Лемешева П.О. про те, що його мати здійснила купівлю цих об’єктів без його відома не заслуговують на увагу.
Також в порушення вищезазначеної норми закону Лемешев П.О. не повідомив про суттєві зміни у майновому стані, які сталися внаслідок продажу автомобіля Volkswagen Passat B6 2007 року випуску. 
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження у зв’язку з порушенням встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
На час розгляду дисциплінарного провадження встановлений законом строк давності притягнення вказаного прокурора до дисциплінарної відповідальності не закінчився.
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення. Враховується те, що в ході провадження обставин, які б негативно характеризували Лемешева П.О. або обтяжували його відповідальність за вчинений проступок, не встановлено.
Інші обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення під час перевірки не встановлені.
На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 43, 47–50, 77,78 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 61-63, 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія 

В И Р І Ш И Л А :
 
Притягнути прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Лемешева Павла Олеговича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді догани.
Копію рішення направити військовому прокурору Центрального регіону України для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення. 
Копію рішення направити прокурору військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Лемешеву П.О.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження, може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.Головуючий                                                                               В. Грушковський

Члени Комісії


        В. Архіпов                                                                           С. Погребняк

        А. Коваленко                                                                     С. Сергійчук

        С. Костенко                                                                         В. Шемчук

        Ю. Піцик                                                                                В. Юсип