30.08.2017

Рішення №69дп-17


Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України Норика О.Г. та на начальника відділу статистики, ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України Юськіва П.М.

 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ
№69дп-17

30 серпня 2017

Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України Норика О.Г. та на начальника відділу статистики, ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України Юськіва П.М.


Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого  – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М.,  Костенка С.К., Нечепоренка С.О.,     Піцика Ю.М., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України Норика О.Г. та начальника відділу статистики, ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України  Юськіва П.М.,

В С Т А Н О В И Л А:

Норик Олександр Григорович, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ року народження, в органах прокуратури працює з липня 2003 року. Наказом Генерального прокурора України № 339-у від 24.03.2016 призначений на посаду начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України.

Зі змісту службової характеристики, наданої виконувачем обов’язків начальника управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА-1, вбачається, що за час роботи Норик О.Г.  зарекомендував себе кваліфікованим, сумлінним, відповідальним та ініціативним працівником. Має практичний досвід, організаторські здібності, належний рівень теоретичної підготовки, який постійно підвищує та реалізує у практичній діяльності. Доручення керівництва виконую своєчасно та якісно. Має авторитет в колективі. Самокритичний в оцінці власних прорахунків.

Норик О.Г. прийняв Присягу працівника прокуратури 10.02.2010. З Кодексом професійної етики та поведінки працівників прокуратури ознайомлений 17.12.2012. Упродовж 2016-2017 років не заохочувався та до дисциплінарної відповідальності не притягався.

Юськів Петро Михайлович, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ року народження, в органах прокуратури працює з липня 2002 року. Наказом т.в.о. військового прокурора Західного регіону України № 197к від 02.03.2015 призначений на посаду начальника відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України.

Зі змісту службової характеристики, наданої т.в.о. військового прокурора Західного регіону України ОСОБА-2, вбачається, що Юськів П.М. зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, як добросовісний працівник, висококваліфікований юрист, який має достатній практичний досвід на усіх напрямках прокурорсько-слідчої діяльності. Проявляє розумну ініціативу, компетентність та принциповість при вирішенні практичних питань, працює не рахуючись з особистим часом, постійно удосконалює свою професійну майстерність, має добрі організаторські здібності. У період з вересня 2015 року по травень 2016 року виконував службові обов’язки в зоні проведення антитерористичної операції на посаді начальника відділу забезпечення діяльності.

Юськів П.М. прийняв Присягу працівника прокуратури 11.02.2011. З Кодексом професійної етики та поведінки працівників прокуратури  ознайомлений 25.12.2012. Упродовж 2016-2017 років не заохочувався та до дисциплінарної відповідальності не притягався. 
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 18 липня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА-3 про вчинення Нориком О.Г. та Юськівом П.М. дисциплінарного проступку. В якості підстав для притягнення прокурорів до дисциплінарної  відповідальності у дисциплінарній скарзі зазначено невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження дисциплінарна скарга 20.07.2017 розподілена за членом Комісії Костенком С.К.

Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 24.07.2017 відкрито дисциплінарне провадження щодо начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України Норика О.Г. та начальника відділу статистики, ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України  Юськіва П.М.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Згідно ст. 44 вказаного Закону, дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься.

Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення Норика О.Г. та Юськіва П.М., дослідивши матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора та матеріали і відомості, отримані Комісією під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
Відповідно до Положення про управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи, затвердженого наказом Генерального прокурору України від 18.11.2015 № 349, до службових обов’язків Норика О.Г. віднесено забезпечення належної організації роботи органів прокуратури щодо ведення первинного обліку та статистичної звітності про результати прокурорсько-слідчої діяльності; організація контролю повноти, якості і достовірності первинного обліку та звітності в підрозділах центрального апарату та регіональних і місцевих прокуратурах; забезпечення та контроль своєчасності обробки статистичної звітності регіональних прокуратур, інше. Норик О.Г. має доступ до ЄРДР із роллю (Конфіденційна інформація).

Протягом 2016-2017 років Норик О.Г. користувався ключами електронного цифрового підпису та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису, генерованими 29.04.2015 та 30.06.2016 Центром сертифікації ключів  Генеральної прокуратури України. Для доступу до особистого ключа під час генерації він задавав пароль і мав службовий носій ключової інформації (USB флеш-диск).

Крім того, Норик О.Г. 29.04.2015 відповідно до пункту 2.5 Порядку обробки персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань», затвердженого наказом Генерального прокурора України від 26.07.2014 № 77, дав письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які стали йому відомі у зв’язку із виконанням службових обов’язків.

Відповідно до вимог Інструкції щодо поводження з ключовими документами і носіями, затвердженої заступником Генерального прокурора України від 05.11.2012, посадова особа, яка є власником особистого ключа, несе персональну відповідальність за його збереження та недопущення доступу до нього інших осіб, а також зобов’язана зберігати в таємниці пароль доступу до особистого ключа та використовувати його тільки особисто та лише в службових цілях; при цьому категорично заборонено копіювати ключові дані, передавати ключовий носій іншим особам. Крім того, Інструкцією передбачено, що розголошення пароля, потрапляння ключа до інших осіб є фактом компрометації особистого ключа, у випадку чого користувач зобов’язаний негайно звернутися з усною заявою про блокування сертифіката, доповісти безпосередньому керівництву про факт компрометації та подати письмову заяву на скасування сертифіката.

30.06.2016 Норик О.Г. отримав новий ключ доступу до ЄРДР, у зв’язку з тим, що строк дії попереднього скінчився 29.04.2016, та наприкінці серпня 2016 року (точну дату встановити не вдалося) надіслав його начальнику відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України Юськіву П.М., а також повідомив пароль доступу до інформаційної системи.

Начальник відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України Юськів П.М. користувався ключем Норика О.Г. із 06.54 год. 02.09.2016 по 06.37 год. 25.05.2017.

Зокрема: 02.09.2016 об 11.08 год. із (Конфіденційна інформація) за ім’ям користувача Норик О.Г. здійснено вхід до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за допомогою функціоналу «Звіт № 003» отримано дані про зареєстровані протягом  01.01.2016 по 02.09.2016 правопорушення (всі по державі), а саме: номера кримінального провадження, назви органу розслідування, дати реєстрації, фабули, кваліфікації, дати першого повідомлення про підозру, рішення та дати його прийняття, установленої суми збитків.

Того ж дня об 11 год. 25 хв. таким же чином отримано персональні дані про правопорушників (станом на 02.09.2016 всіх по державі), яким обрано запобіжні заходи (у тому числі: тримання під вартою, домашній арешт, особиста порука, застава), із зазначенням номера кримінального провадження, ПІП, дати народження, віку, освіти, країни громадянства, роду занять, службового становища, належності до державної служби чи військового формування, відомостей про вчинення правопорушення в складі організованої групи чи злочинної організації та ступеня співучасті, тривалість дії ОГ і ЗО, мотивів, статусу провадження, назви органу розслідування, дати затримання, дати повідомлення про підозру, кваліфікацію при висуненні підозри, наслідків розслідування інше.

Вказаними діями Юськів П.М. порушив вимоги пункту 2.4 Порядку обробки персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань», затвердженого наказом Генерального прокурора України від 26.07.2014 № 77, відповідно якого користувачі системи допускаються до обробки персональних даних лише після їх авторизації шляхом перевірки особистого електронного цифрового підпису.

Опитаний як в ході службової перевірки, яка проводилась на підставі наказу Генерального прокурора України № 158 від 01.06.2017, так і під час перевірки, яка проводилась за дисциплінарною скаргою членом Комісії, з цього приводу Норик О.Г. пояснив, що під час виконання окремих доручень керівництва через брак часу та значний обсяг даних, який необхідно охопити, він приймав рішення про залучення до вивчення відомостей ЄРДР працівника підпорядкованого підрозділу – начальника відділу статистики, ведення ЄРДР військової прокуратури Західного регіону України Юськіва П.М.

Вважає, що підготовлені Юськівим П.М. вибірки узагальнених даних з ЄРДР дозволили оперативно встановити порушення порядку ведення Реєстру, викривлення показників звітності про слідчу роботу і стан протидії корупції та використані ним при складанні доповідних записок.

Також визнав, що залучав Юськіва П.М. до опрацювання масиву узагальнених даних Реєстру при вивченні стану додержання встановленого порядку ведення обліку і звітності в органах прокуратури та усіх органах досудового розслідування за 9 місяців 2016 року. 
Опрацьовану в ЄРДР інформацію (порівняльні таблиці у цифровому виразі) Юськів П.М. у закодованому вигляді (для доступу до інформації потрібно було знати пароль) надсилав йому на робочу електронну адресу за допомогою програми (Конфіденційна інформація).

Норик О.Г. вважає, що залучення Юськіва П.М. до вказаних вище заходів, надання (пересилання) узагальнених відомостей з ЄРДР не повинно було (здійснювався захист інформації) і не призвело до поширення їх поза межами структури органів прокуратури. Одержані дані використано виключно в службових цілях.

Опитаний як в ході службової перевірки, яка проводилась на підставі наказу Генерального прокурора України № 158 від 01.06.2017, так і під час перевірки, яка проводилась за дисциплінарною скаргою членом Комісії, з цього приводу Юськів П.М. пояснив, що із начальником відділу Генеральної прокуратури України Нориком О.Г. він знайомий із 
2008 року, ще коли він обіймав посаду начальника відділу прокуратури Чернігівської області (познайомилися на одному із семінарів) та підтримує із ним дружні стосунки.

1-2 вересня 2016 року йому зателефонував Норик О.Г. і попрохав допомогти узагальнити інформацію про міри запобіжних заходів по Україні (у тому числі по центральних апаратах МВС, СБУ, ГПУ) та надіслав ключ доступу до ЄРДР і повідомив пароль.

2-4 вересня 2016 року він (Юськів П.М.) згенерував відомості про обрання мір запобіжних заходів та фактично переглянув кожне з таких проваджень. Відомості ним було сформовано в таблицю та надіслано Норику О.Г.

У подальшому його (Норика О.Г.) ключ він періодично використовував під час поточної роботи щодо моніторингу кримінальних проваджень по прокуратурі Західного регіону у зв’язку із тим, що робота із його ключа здійснювалася швидше, крім того йому (Юськіву П.М.) було зручно працювати із двох ключів одночасно.

Робота щодо отримання інформації із ЄРДР (перегляд проваджень) була частково автоматизована. Ним (Юськівом П.М.) особисто без залучення інших осіб був написаний (Конфіденційна інформація). 
Про вказану програму та її використання при роботі із ЄРДР він Генеральну прокуратуру України не повідомляв. Фактично ця програма дозволяє (Конфіденційна інформація).

Стверджує, що відомості із ЄРДР не копіював. Вказані програми (скрипти) він також видалив, коли дізнався про початок службового розслідування. Будь-яка інформація на жорсткому диску (його службового комп’ютера) з цього приводу відсутня. Він працював на флешках. 
Про наявність у нього ключа Норика О.Г. свого безпосереднього керівника ОСОБА-4 він не повідомляв.

Із ключем Норика О.Г. працював, бо хотів йому допомогти виключно через дружні стосунки. Будь-яких заохочень чи нагород за це не отримував. Жодну службову інформацію, отриману як із його ключа, так і зі свого, стороннім особам не передавав.

Таким чином, у ході дисциплінарного провадження в діях начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України Норика О.Г. встановлено вчинення дисциплінарного проступку, а саме неналежне виконання службових обов’язків. У порушення пункту 2.7 Порядку обробки персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань», затвердженого наказом Генерального прокурора України від 26.07.2014 № 77, Норик О.Г. сприяв доступу до ЄРДР особи, яка не пройшла процедуру ідентифікації шляхом перевірки особистого електронного цифрового підпису. Крім цього, порушив Інструкцію щодо поводження з ключовими документами і носіями, затверджену заступником Генерального прокурора України від 05.11.2012, та допустив розголошення пароля, потрапляння до іншої особи ключа доступу до ЄРДР, чим вчинив його компрометацію.

Також, в ході дисциплінарного провадження в діях начальника відділу статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України Юськів П.М. встановлено вчинення дисциплінарного проступку через неналежне виконання службових обов’язків, а саме порушення пункту 2.7 Порядку обробки персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань», затвердженого наказом Генерального прокурора України від 26.07.2014 № 77, яке виразилось у систематичному здійсненні доступу до ЄРДР, не пройшовши процедуру ідентифікації шляхом перевірки особистого (власного) електронного цифрового підпису, а також  порушення Інструкції щодо поводження з ключовими документами і носіями, затверджену заступником Генерального прокурора України від 05.11.2012, а саме: сприяння розголошенню пароля, а також отримання ключа доступу іншої особи (його компрометації).

Унаслідок указаних порушень тривалий час відбувався несанкціонований доступ до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань, у тому числі персональних даних.

В ході розгляду на засіданні Комісії висновку члена Комісії про наявність дисциплінарного проступку прокурорів Норик О.Г. надав пояснення, аналогічні тим, які надавав в ході перевірки члену Комісії.   Юськів П.М. письмово повідомив Комісію про те, що не заперечує проти розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку Комісією без його участі. Норик О.Г. та Юськів П.М. не заперечують факту несанкціонованої передачі та використання ключа доступу до ЄРДР.

Доводи Норика О.Г. щодо мотивів компрометації ключа доступу до ЄРДР та доступу до персональних даних неуповноважених осіб не можуть бути взяті до уваги, оскільки в структурі управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України функціонує відділ організаційного забезпечення Єдиного реєстру, до повноважень якого належить інформаційно-статистичне забезпечення стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених на території України, керівництва та структурних підрозділів центрального апарату Генеральної прокуратури України (пункт 4.1 Положення про вказане управління).

При виконанні прохання Норика О.Г. щодо використання його ключа доступу до ЄРДР, Юськів П.М., який займає підлегле по відношенню до Норика О.Г. становище, повинен був керуватись положеннями частини 6 статті 17 Закону України   «Про прокуратуру», відповідно до яких надання (віддання) незаконного наказу або вказівки чи його (її) виконання, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Крім того, вина Норика О.Г. та Юськіва П.М. у вчиненні дисциплінарного проступку, в повному обсязі підтверджується матеріалами службового розслідування, проведеного на підставі наказу Генерального прокурора України № 158 від 01.06.2017.
При ухваленні рішення Комісія виходить з наступних мотивів.

Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» прокурор зобов’язаний не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом; діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про захист персональних даних», використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Крім того, персональні дані віднесені Законом до конференційної інформації, а відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань, відносяться до службової інформації (згідно наказу Генерального прокурора України № 158 від «30» грудня 2014 року). Положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» вимагають від прокурора збереження конфіденційної та службової інформації.

Таким чином, в ході дисциплінарного провадження Комісією встановлено, що дисциплінарна скарга керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Уварова В.Г. про вчинення Нориком О.Г. та Юськівом П.М. дисциплінарного проступку є обґрунтованою, вони підлягають притягненню до дисциплінарної відповідальності та накладенню дисциплінарного стягнення у зв’язку з наявністю в їх діях складу дисциплінарного проступку, а саме: неналежне виконання службових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

Із дня вчинення Нориком О.Г. та Юськівим П.М. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув (Норик О.Г. перебував відпусті з 1 по 11 серпня 2017 року; Юськів П.М. перебував у відпустці з 18.10.2016 по 21.10.2016, у відпустці по хворобі з 13.06.2017 по 27.07.2017).

При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.

Враховується те, що в ході провадження обставин, які б негативно характеризували Норика О.Г., Юськіва П.М. та обтяжували їх відповідальність за вчинений проступок, не встановлено. Комісія вважає, що дисциплінарний проступок, який вчинений  Нориком О.Г. та Юськівим П.М. не носить характеру грубого порушення. При виборі виду дисциплінарного стягнення Комісія виходить з наявності наступних підстав для накладення більш м’якого стягнення, а саме дисциплінарного стягнення у вигляді догани.

Так, Норик О.Г. та Юськів П.М. надали Комісії правдиві пояснення щодо обставин скоєння проступку; відсутність в них наявних дисциплінарних стягнень; проступком не завдано негативних наслідків правам та законним інтересам будь-яких інших осіб; в ході дисциплінарного провадження не здобуто відомостей про негативний суспільний резонанс через скоєний дисциплінарний проступок та завдання через це шкоди авторитету органів прокуратури; враховуються виключно позитивні службові характеристики.

На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 11, 43, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія

В И Р І Ш И Л А: 

Притягнути начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України Норика Олександра Григоровича та начальника відділу статистики, ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України Юськіва Петра Михайловича до дисциплінарної відповідальності та накласти на них дисциплінарне стягнення у виді догани кожному.

Копію рішення направити Генеральному прокурору України для застосування накладеного дисциплінарного стягнення до начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України Норика О.Г., та військовому прокурору Західного регіону України для застосування накладеного дисциплінарного стягнення до начальника відділу статистики, ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України Юськіва П.М.

Копію рішення направити начальнику відділу інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України Норику О.Г. та начальнику відділу статистики, ведення Єдиного державного реєстру досудових розслідувань військової прокуратури Західного регіону України Юськіву П.М.

Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.


Головуючий                                                                                   В. Грушковський     

 

Члени комісії: 

В. Архіпов 

Ю. Піцик 

А. Коваленко 

С. Погребняк 

О. Ковальчук 

С. Сергійчук 

С. Костенко 

С. Нечепоренко 

В. Юсип