Рішення Комісії -> Рішення Комісії admin
18.10.2017
Рішення №211дп-17

Про накладення дисциплінарного стягнення на керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіна Д.В.


КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА
КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ


Р І Ш Е Н Н Я
№ 211дп-17

18 жовтня 2017 року                                                                                                                                           м. Київ

Про накладення дисциплінарного стягнення
на керівника Каховської місцевої прокуратури
Херсонської області С`єдіна Д.В.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у складі: головуючого – Грушковського В.Ю., членів Комісії – Архіпова В.І., Коваленка А.А., Ковальчука О.М., Костенка С.К., Нечепоренка С.О., Погребняка С.П., Сергійчука С.О., Шемчука В.В., Юсипа В.В., розглянувши висновок про наявність дисциплінарного проступку керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіна Д.В.,

В С Т А Н О В И Л А:

С`єдін Дмитро Володимирович, (Конфіденційна інформація), в органах прокуратури працює з лютого 2005 року. Наказом Генерального прокурора України № 769-к від 08.12.2015 призначений керівником Каховської місцевої прокуратури Херсонської області з 15.12.2015.
Зі змісту службової характеристики, наданої 04.08.2017 виконувачем обов’язків прокурора Херсонської області ОСОБА-1 вбачається, що за час роботи  С`єдін Д.В. зарекомендував себе в цілому позитивно як такий, що має високий рівень теоретичної підготовки. За професійними якостями та практичним досвідом забезпечував доручені ділянки роботи. Водночас в минулому та поточному роках допускав упущення в роботі.
С`єдін Д.В. прийняв Присягу працівника прокуратури 04.02.2011. З положеннями Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого всеукраїнської конференцією працівників прокуратури 28.11.2012, та затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 123, ознайомлений 04.01.2013. Заохочувався Генеральним прокурором України - наказом № 1020к від 21.11.2008 нагороджено подарунком; прокурором області – наказом № 589к від 06.10.2011 видано грошову премію.
Наказом прокурора Херсонської області № 62к від 14.02.2017 С`єдін Д.В. притягнутий до дисциплінарної відповідальності та йому оголошено догану за неналежне виконання службових обов’язків. Підставами притягнення до дисциплінарної відповідальності є неналежна організація роботи органу прокуратури у кримінальних провадженнях, з представництва інтересів громадян або держави  в суді та їх захисту при виконанні судових рішень, з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, неналежна організацію роботи з кадрами та з питань внутрішньої безпеки – двом працівникам Каховської місцевої прокуратури в листопаді-грудні 2016 року оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.  Дисциплінарне стягнення не знято.
До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія) 29 червня 2017 року від  заступника прокурора Херсонської області ОСОБА -2 надійшла заява за результатами проведеної перевірки доброчесності, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку керівником Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіним Д.В. В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності вказані п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження вказану заяву 19.07.2017 розподілено за членом Комісії  Костенком С.К.
Рішенням члена Комісії Костенка С.К. від 20.07.2017 відкрито дисциплінарне провадження щодо керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіна Д.В. Дисциплінарному провадженню присвоєно номер 11/2/4-57дс-48дп-17.
До Комісії 25 липня 2017 року від  прокурора Херсонської області ОСОБА-3 надійшла дисциплінарна скарга про вчинення дисциплінарного проступку керівником Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіним Д.В. В якості підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності вказані п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».
Автоматизованою системою розподілу дисциплінарних скарг для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження вказану заяву 25.07.2017 розподілено за членом Комісії  Коваленко А.А. 
Рішенням члена Комісії Коваленка А.А. від 26.07.2017 відкрито дисциплінарне провадження щодо керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіна Д.В. Дисциплінарному провадженню присвоєно номер 11/2/4-137дс-50дп-17.
Рішенням Комісії № 4дп-17 від 26.07.2017 дисциплінарні провадження № 11/2/4-57дс-48дп-17 та № 11/2/4-137дс-50дп-17 об’єднані в одне дисциплінарне провадження № 11/2/4-57дс-48дп-17, проведення подальшої перевірки за яким доручено члену Комісії Костенку С.К.
Рішенням Комісії № 30дп-17 від 16.08.2017 строк проведення перевірки відомостей про наявність підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності продовжений на один місяць до 29.09.2017.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року (далі – Закон України «Про прокуратуру»), дисциплінарне провадження - це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.
Згідно ст. 44 вказаного Закону дисциплінарне провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.
За статтями 46 та 47 Закону України «Про прокуратуру» після відкриття дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. У разі виявлення під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів встановив наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо конкретного виду дисциплінарного стягнення. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься.  Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
При розгляді висновку про наявність дисциплінарного проступку С`єдіна Д.В. Комісія враховує, що відповідно до п. 1 розділу ХІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру», цей Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім: пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2017 року.
Таким чином, стаття 43 Закону України «Про прокуратуру», яка передбачає підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності набрала чинності з 15 липня 2015 року, а з 15 квітня 2017 року єдиним органом, який має право здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурора, є Комісія.
С`єдін Д.В. на засідання Комісії з’явився. Прокурор Херсонської області листом № 11-811вих.17 від 10.10.2017 повідомив, що представник прокуратури Херсонської області не буде приймати участь в засіданні та просить провести засідання без участі такого представника.
Заслухавши доповідача – члена Комісії Костенка С.К., пояснення С`єдіна Д.В., дослідивши дисциплінарну скаргу та доданні до неї матеріали, а також матеріали перевірки, вивчивши висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора, матеріали і відомості, отримані під час розгляду висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора, Комісія встановила наступні обставини.
В заяві за результатами проведеної перевірки доброчесності, внаслідок якої встановлено вчинення прокурором дисциплінарного проступку, заступник прокурора Херсонської області ОСОБА-2 зазначає,  що С`єдін Д.В. всупереч вимог антикорупційного законодавства, достовірно знаючи про зняття 29.01.2015 з обліку з метою реалізації автомобіля ВАЗ 210994-20, 2008 року випуску, що належав С`єдіну  Д.В. на праві власності, та подальший продаж вказаного автомобіля за 74300 грн., у щорічній електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) за 2015 рік, не відобразив інформацію про отримання ним доходу від реалізації рухомого майна – транспортних засобів на суму 74300 грн. Аналогічно С`єдіним Д.В. не було відображено такі відомості у письмовій декларації про своє майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.
Проведеною перевіркою дисциплінарної скарги встановлено, що у вересні 2008 року С`єдін Д.В. придбав автомобіль ВАЗ 210994-20, 2008 року випуску, у автосалоні. Для сплати частини вартості автомобіля ним 15.09.2008 укладено кредитний договір з АТ (Конфіденційна інформація) про отримання кредиту на суму 29 тис. грн. з одночасною передачею у заставу автомобіля.
Відповідно до довідки кредитора від 21.01.2011 С`єдіним Д.В. повністю виконанні умови договору.
24 жовтня 2011 року С`єдін Д.В., як власник транспортного засобу ВАЗ 210994-20, уповноважив за довіреністю ОСОБА-4 та ОСОБА-5. експлуатувати автомобіль та вчиняти щодо нього будь-які дії та правочини, в тому числі зняти автомобіль з обліку, укладати від його імені договори цивільно-правового характеру, передоручення повноважень третім особам. Термін дії довіреності 10 років.
Довіреністю від 02.11.2011 ОСОБА-4, діючи від імені С`єдіна Д.В., уповноважив ОСОБА-6, ОСОБА-7 та ОСОБА-8 експлуатувати зазначений автомобіль та вчиняти щодо нього будь-які дії та правочини, з правом передоручення третім особам. Довіреність видана до 24.10.2021
29 січня 2015 року вказаний автомобіль знято з обліку в органах ДАІ за заявами ОСОБА-8 та продано ОСОБА-9 за 74300 грн.
З вказаного приводу за наказом в.о. прокурора Херсонської області від 28.02.2017 № 41 проведено службове розслідування.
На підставі ч. 6 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» С`єдін Д.В. надав члену Комісії, який проводить перевірку, наступні пояснення. Він придбав автомобіль ВАЗ 210994-20, 2008 року випуску, з державним номерним знаком (Конфіденційна інформація) у вересні 2008 року у автосалоні м. Нова Каховка, приблизно за 44 тис. грн. Частково (приблизно 15 тис. грн.) сплатив готівкою, на іншу суму 29 тис. грн. оформив кредитний договір із АТ «Індекс-банк». Відповідно до вказаного договору виплачував кредит щомісячно. Автомобіль був власністю банку до того моменту, поки він не виплатив кредит. Про це було вказано у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. У зв’язку з цим, у деклараціях про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця у 2008, 2009, 2010 роках не вказував право власності на автомобіль. У 2010 році він взяв у ОСОБА-4 в борг 20 тис. грн. У жовтні 2011 року ОСОБА-4 попрохав повернути борг. У зв’язку з тим, що грошових коштів у С`єдіна Д.В. не було, вони домовились, що у рахунок виконання усіх боргових зобов’язань він передає ОСОБА-4 автомобіль ВАЗ 210994-20. 24 жовтня 2011 року ним видано генеральну довіреність на ім’я ОСОБА-4. У подальшому особисто ОСОБА-4 на підставі генеральної довіреності без участі С`єдіна Д.В. передано даний автомобіль ОСОБА-8, за що ОСОБА-6 сплачено ОСОБА-4 48 тис. грн., а 29.01.2015 ОСОБА-6 відчужено вказаний автомобіль ОСОБА-9 за довідкою-рахунком ААЕ 031520 від 29.01.2015. У письмовій декларації за 2015 рік, а також у електронних щорічних деклараціях за 2015, 2016 роки інформацію щодо автомобіля ВАЗ 210994-20 не вказував, оскільки йому стало відомо зі слів працівників ДАІ, що за наявними базами даних за ним не рахується вказаний автомобіль, його було знято з обліку і реалізовано 29.01.2015. З 24.10.2011 ні він, ні члени сім’ї не користувалися даним автомобілем. Він не був стороною будь-яких правочинів, пов’язаних з реалізацією вказаного вище автомобіля, не знімав його з обліку та не відчужував іншим особам. Від реалізації автомобіля у 2015 році він особисто, ні члени його сім’ї грошових коштів не отримували.
В ході засідання Комісії С`єдін Д.В. підтримав свої попередні пояснення.
Вказані обставини підтверджуються поясненнями ОСОБА-4, ОСОБА-6 та іншими матеріалами службового розслідування, проведеного прокуратурою Херсонської області.
Крім того, про правдивість пояснень С`єдіна Д.В. з цього приводу свідчить той факт, що за інформацією ГУНП в Херсонській області          С`єдін Д.В. до адміністративної відповідальності не притягувався, проте 01.05.2013, 25.05.2013 та 28.01.2015 до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху притягувався водій транспортного засобу  ВАЗ 210994-20, 2008 року випуску, з державним номерним знаком (Конфіденційна інформація), ОСОБА-8.
Статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції» встановлені вимоги до інформації, що зазначається в декларації. Зокрема¸ відповідно до п. 7 ч. 1 вказаної статті Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання С`єдіним  Д.В. відповідної декларації за 2015 рік відбулося 24.10.2017. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» доходу від продажу автомобіля ВАЗ 210994-20, 2008 року випуску, д.н.з. (Конфіденційна інформація), не зазначено.
Однак, в ході перевірки даних, які б свідчили про те, що С`єдін Д.В. отримав вказаний дохід не здобуто. За наявними матеріалами вбачається, що від продажу вказаного автомобіля С`єдіним Д.В. або членами його сім’ї в 2015 році доходів не отримано.
На підставі викладеного, підстав для притягнення С`єдіна Д.В. до дисциплінарної відповідальності за п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» немає.
Відповідно до ч. 5 ст. 48 Закону України «Про прокуратуру», у разі відсутності підстав для накладення на прокурора дисциплінарного стягнення, Комісія своїм рішенням закриває дисциплінарне провадження.
Таким чином, дисциплінарне провадження в частині заяви заступника прокурора Херсонської області ОСОБА-2 за результатами проведеної перевірки доброчесності, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку керівником Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіним Д.В., підлягає закриттю
В дисциплінарній скарзі прокурора Херсонської області ОСОБА-3 про вчинення дисциплінарного проступку керівником Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіним Д.В., зазначено, що С`єдін Д.В., використовуючи своє службове становище керівника прокуратури, всупереч ст. 36 КПК України, незважаючи, що вилучене у ОСОБА-10 (фігурант у кримінальному провадженні) майно (металобрухт та електронні терези) є  доказом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, за відсутності правових підстав для передачі його на зберігання вказаній особі, особисто ініціював питання необхідності повернення вилученого майна на зберігання саме ОСОБА-10 та неодноразово надавав підлеглій особі – заступнику керівника Каховської місцевої прокуратури ОСОБА-11 відповідні незаконні вказівки.
При цьому С`єдін Д.В. незважаючи на те, що вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а саме було предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, надав доручення ОСОБА-11, як процесуальному керівнику у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) за ч. 1 ст. 213 КК України, вплинути на працівників Іванівського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області та не допустити вивезення металобрухту і його арешту у встановлений законом спосіб.
Під час спілкування  С`єдін Д.В. допускав численні некультурні вислови, висказував лайливі слова і образи на адресу працівників поліції і прокуратури.
Також, згідно даних дисциплінарної скарги, встановлено ще один факт вчинення  С`єдіним Д.В. протиправних дій під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження ОСОБА-10 операцій з металобрухтом № (Конфіденційна інформація) від 05.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. С`єдін Д.В., займаючи посаду заступника Нижньосірогозького міжрайонного прокурора, своєю постановою від 16.09.2015 незаконно закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діях ОСОБА-10 складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. Одночасно ним прийнято рішення про повернення ОСОБА-10 речових доказів: брухту чорних металів вагою 1950 кг. та терезів. У зв’язку з втратою на цей час речових доказів, подальше досудове розслідування, на думку особи, яка подала дисциплінарну скаргу, є недоцільним. 
Комісія при наданні оцінки обставинам дисциплінарного провадження повинна діяти виключно в рамках встановленої Законом компетенції, а саме надавати оцінку тільки фактам, які можуть свідчити про наявність або відсутність в діях прокурора складу дисциплінарного проступку та про ступінь його вини. Встановлені в ході дисциплінарного провадження Комісією факти та обставини мають значення тільки для прийняття рішень Комісією в рамках своєї компетенції  та жодним чином не свідчать про доведеність вини особи у вчиненні адміністративних або кримінальних правопорушень. 
Комісія не надає оцінки доказам, отриманим іншими органами та їх посадовими особами, зокрема, в ході кримінального та інших видів проваджень, обґрунтованості підозр у вчиненні кримінальних та інших правопорушень. В той же час, відомості, необхідні Комісії для здійснення своїх повноважень, можуть бути отримані з будь-яких джерел в порядку встановленому законодавством.
Комісією встановлено, що слідчим відділом Іванівсього ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області 19.10.2016 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення  за ч. 1 ст. 213 КК України та розпочато кримінальне провадження № (Конфіденційна інформація) за фактом порушення ОСОБА-10 порядку здійснення операцій з металобрухтом.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювалось заступником керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА-11 (старший групи) та прокурором цієї ж прокуратури ОСОБА-12. Проведення досудового слідства начальником СВ Іванівського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Кононцем О.В. доручено слідчому СВ Іванівського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА-14.
Допитаний в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА-15 показав, що він неодноразово за місцем проживання ОСОБА-10 у с. Шотівка Іванівського району Херсонської області здавав їй металобрухт, за що отримував грошові кошти. На початку жовтня 2016 року ОСОБА-15 здав ОСОБА-10 30 кг. металобрухту, за що отримав він неї грошові кошти в сумі 70 грн.
Для отримання ухвали суду про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА-10 слідчим СВ Іванівського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА-14 15.11.2016 до слідчого судді Іванівського районного суду за погодженням з прокурором – процесуальним керівником ОСОБА-11 направлено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА-10.
В той же день ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку на подвір’ї за адресою (Конфіденційна інформація), за місцем мешкання ОСОБА-10. В резолютивній частині ухвали суду, крім дозволу на проведення обшуку, також наданий дозвіл на вилучення предметів, які мають значення доказів кримінального правопорушення, а саме: терезів та металобрухту.
Вказаний обшук розпочато 23.11.2016 о 10 год. 40 хв. та завершено о 16 год. 00 хв. той же день. З місця проведення слідчої дії вилучено брухт чорного металу вагою 2937 кг., який доставлений на територію Іванівського відділу поліції для подальшого зберігання.
25 листопада 2016 року слідчий поліції за погодженням з прокурором Каховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА-12 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно. Ухвалою слідчого судді від 28.11.2016 клопотання слідчого поліції задоволено.
За зазначеними у дисциплінарній скарзі обставинами та згідно наказу прокурора Херсонської області № 96 від 10.05.2017 проведено службове розслідування на підставі листа Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України від 27.04.2017.
Так, Генеральною інспекцією розслідується кримінальне провадження № (Конфіденційна інформація) від 13.07.2016 за підозрою заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА-11 за ч. 4  ст. 368 КК України.
В ході розслідування були отримані відомості, які можуть бути підставою для притягнення С`єдіна Д.В. до дисциплінарної відповідальності, а саме щодо тиску з боку С`єдіна Д.В. на підлеглих працівників Каховської місцевої прокуратури, які здійснювали процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, а також на працівників поліції.
За дозволом Генеральної інспекції члени комісії прокуратури Херсонської області з службового розслідування відносно С`єдіна Д.В. ознайомились з матеріалами кримінального провадження № (Конфіденційна інформація).
В матеріалах кримінального провадження міститься протокол від 07.12.2016 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж, а саме мобільних телефонних номерів, якими користувався ОСОБА-11 у період з 22.11.2016 по 01.12.2016.
Встановлено телефонні розмови ОСОБА-11 з іншими особами, які відбуваються з 23.11.2016 по 25.11.2016.
Зі змісту вказаних розмов, зокрема, вбачається наступне:
23 листопада 2016 року об 11 год. 20 хв. С`єдін Д.В. зателефонував своєму заступнику ОСОБА-11 та поцікавився обшуком з приводу операцій з металобрухтом. ОСОБА-11 відповів, що для обшуку є санкція суду. С`єдін Д.В. сказав, що металобрухт не слід вилучати та залишити на відповідальне зберігання під розписку. ОСОБА-11 відповів, що зробить як каже С`єдін Д.В.
Одразу після цієї розмови ОСОБА-11 зателефонував начальнику Іванівського відділення поліції Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА-16, який доповів, що обшук триває, а також намагається знайти автомобіль для вивозу металобрухту. ОСОБА-11 сказав, що металобрухт слід залишити на місці під розписку та не шукати машину. ОСОБА-16 відповів, що так зробити не зможе, тому що ОСОБА-10, в якої проводиться обшук, протидіє проведенню слідчої дії та веде себе зухвало.
ОСОБА-11 подзвонив С`єдіну Д.В. та повідомив про поведінку ОСОБА-10 та неможливість виконати вказівку щодо передачі металобрухту на зберігання. С`єдін Д.В. запевнив ОСОБА-11, що ОСОБА-10 «піде на контакт та все буде добре».
Об 11 год. 28 хв. ОСОБА-11 знов зателефонував ОСОБА-16 та повідомив, що людина на місці «образумітся» та піде на контакт, на що ОСОБА-16 відповів, що поліцейські будуть чекати, коли це станеться.
Об 11 год. 36 хв. ОСОБА-16 зателефонував ОСОБА-11 та повідомив, що до ОСОБА-10 «адекватність не приходе» та поліцейські мають поступати по закону – шукати машину та вивозити металобрухт. ОСОБА-11 відповів, що якщо протягом 10 хвилин «адекватність не прийде», то слід вилучати та вивозити металобрухт.
Об 11 год. 49 хв. С`єдін Д.В. зателефонував ОСОБА-11 та запитав чому продовжують шукати машину, адже ОСОБА-10 вже згодна на все. ОСОБА-11 відповів, що ОСОБА-10 продовжує вести себе неадекватно. С`єдін Д.В. став наполягати, щоб підійшли безпосередньо до ОСОБА-10 та поговорили з нею.
ОСОБА-11 зателефонував ОСОБА-16 та повідомив, що ОСОБА-10 підійде до працівників поліції та вибачиться, на що  ОСОБА-16 відповів, що скаже про це слідчому Карпову, та що машину для вивозу металобрухту вже знайшли.
О 12 год. 01 хв. ОСОБА-11 знов зателефонував ОСОБА-16 та  повідомив, що вже втомився приймати дзвінки та дзвонити з цього приводу та вже проклинає той день, коли «підписав цей обшук». ОСОБА-16 відповів, що він теж. ОСОБА-11 сказав, що ОСОБА-10 вже стала «вмєняємая» та що йому вже вкотре дзвонить С`єдін.
О 12 год. 05 хв. ОСОБА-16 зателефонував ОСОБА-11 та повідомив, що ОСОБА-13 та ОСОБА-12 сказали слідчому ОСОБА-14, що посадять його в тюрму, якщо він залишить металобрухт. ОСОБА-11 попросив ОСОБА-16 подзвонити ОСОБА-13, а сам сказав, що поговорить з ОСОБА-12.
О 12 год. 10 хв. ОСОБА-11 зателефонував слідчий СВ Іванівського відділення поліції Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА-14 та повідомив, що дзвонить за вказівкою ОСОБА-16. Заступник керівника місцевої прокуратури ОСОБА-11 став наполягати на тому, щоб слідчий зважив знайдений «метал» та залишив під розписку ОСОБА-10. Слідчий ОСОБА-14 відмовився це робити, мотивуючи тим, що ОСОБА-10 в цьому випадку металобрухт продасть, а в нього будуть проблеми. Також повідомив, що його керівник ОСОБА-13 також проти таких дій. ОСОБА-11 наполягав на виконанні його вимог, проте Карпов не погоджувався та повідомляв, що переживає за результат провадження. 
О 12 год. 13 хв. ОСОБА-11 зателефонував С`єдін Д.В., якому ОСОБА-11 доповів, що його вказівки про невилучення металобрухту працівники поліції відмовляються виконувати через побоювання кримінальної відповідальності. С`єдін Д.В. дає вказівку ОСОБА-11 поставити їм умови «ілі делают так как надо ілі…», на що останній скаржиться, що начальник поліції в Івановці його не слухає. Також вони обговорюють роль в цьому випадку прокурора місцевої прокуратури ОСОБА-12 та образливо про нього відзиваються. За результатами розмови вони вирішують, що ОСОБА-11 слід їхати в смт. Іванівку, щоб розібратись на місці.
О 12 год. 18 хв. ОСОБА-11 повідомив ОСОБА-16, що приїде в смт. Іванівку.
Одразу ж він подзвонив С`єдіну Д.В. та спитав якщо він доб’ється того, щоб металобрухт залишили під розписку, то чи може людина гарантувати, що «метал» нікуди не дінеться, на що С`єдін Д.В. відповів: «Так! Звичайно!».
Далі ОСОБА-11 домовляється з ОСОБА-16 про місце зустрічі та доповідає С`єдіну Д.В., що під’їжджає до села Шотівка Іванівського району, де триває обшук.
О 13 год. 29 хв. ОСОБА-11 зателефонував С`єдіну Д.В. та доповів, що обрадувати його нічим, картина не змінилась – працівники поліції відмовляються робити те, що від них вимагається, посилаючись, що такі накази є злочинними. Також вони обговорюють подання слідчим клопотання про арешт вилученого майна. С`єдін Д.В. наполягає, щоб машину, на які завантажили металобрухт не розвантажували та щоб вона постояла на місці.
О 13 год. 49 хв. С`єдін Д.В. зателефонував ОСОБА-11 та вони обговорили питання зважування вилученого майна. С`єдін Д.В. наполягає на тому, що вилучений металобрухт слід додаткового зважити.
О 14 год. 00 хв. С`єдін Д.В. знов зателефонував ОСОБА-11 та останній доповів, що зважування відбудеться на вугільному складі в смт. Іванівка та він вже там знаходиться та все проконтролює. С`єдін Д.В. наполягає, щоб зважування відбулося в присутності ОСОБА-10, але  ОСОБА-11 запевняє С`єдіна Д.В., що його присутності буде достатньо. Надалі С`єдін Д.В. лайливо висловлюється щодо слідчого Карпова.
24 листопада 2016 року о 14 год. 53 хв. С`єдін Д.В. зателефонував ОСОБА-11 та сказав, що дзвонить по ситуації напередодні в селі Шотівка, а також поцікавився чи підходили працівники поліції з клопотанням про арешт майна. ОСОБА-11 відповів, що ще не підходили, на що С`єдін Д.В. відповів, що після закінчення доби вилучене слід віддати. ОСОБА-11 сказав, що для цього бажано, щоб була подана скарга, з чим С`єдін Д.В. погодився.
25 листопада 2016 року о 12 год. 21 хв. ОСОБА-11 зателефонував С`єдіну Д.В. та домовився з ним про зустріч на робочому місці.
В ході всіх вищевказаних розмов С`єдін Д.В. та ОСОБА-11 вживають численні вислови ненормативною лексикою, в тому числі на адресу підлеглого прокурора місцевої прокуратури ОСОБА-12 та працівників Іванівського відділу поліції.
На підставі ч. 6 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» С`єдін Д.В. надав члену Комісії, який проводить перевірку, наступні пояснення: у 2014 році, коли він перебував на посаді заступника Нижньосірогозького міжрайонного прокурора  до нього на особистий прийом зверталась     ОСОБА-10. Вона повідомила, що після смерті її чоловіка, працівники поліції розпочали «замовне» кримінальне провадження. Дане «замовлення» зробив місцевий фермер на прізвище ОСОБА-17, оскільки він конфліктував з нею та її покійним чоловіком. Так, на території її домоволодіння перебував металобрухт, який її покійний чоловік придбав у місцевих мешканців і з цього приводу працівники поліції внесли відомості до ЄРДР за ст.213 КК України. Вона прохала об’єктивно розібратись у ситуації. У зв’язку з цим,          С`єдіним Д.В. витребувано кримінальне провадження, вивчено і встановлено, що працівники поліції без погодження з процесуальним керівником оголосили ОСОБА-10 про підозру і внесли відомості в ЄРДР. Дані факти підтвердили зацікавленість працівників поліції у незаконному притягненні ОСОБА-10 до кримінальної відповідальності. У листопаді 2016 року ОСОБА-10 також зверталась на особистий прийом на просила захисти її від намагань працівників поліції «завершити розпочату справу», вона повідомляла, що ними здійснюється на неї психологічний тиск з вимогою зізнатись у тому, що вона скуповує металобрухт у місцевих мешканців. З цього приводу він дійсно у листопаді 2016 року спілкувався з ОСОБА-10, який на той час був заступником керівника по території Нижньосірогозького та Іванівського районів, в т.ч. і засобами мобільного зв’язку («Київстар» та «МТС»). Він пояснив йому, що вважає, що з боку працівників Іванівського ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області можливі незаконні дії при здійсненні досудового розслідування у кримінального провадженні №(Конфіденційна інформація) від 19.10.2016 за  ч. 1 ст.213 КК України. При спілкуванні з ОСОБА-11 23.11.2016 йому стало відомо, що працівники поліції проводять обшук та місцем проживання ОСОБА-10. Він дійсно спілкувався з ОСОБА-11 щодо можливості вилучення чи не вилучення металобрухту. Суть спілкування зводилась до того, що пояснював ОСОБА-11, що об’єктом злочину, передбаченого ст.213 КК України,  може бути лише металовиріб, який втратив цінність, а не вироби з металу, які можуть бути використані громадянином для власних потреб. Тобто,  якщо це не металобрухт, то будуть порушені права ОСОБА-10 на недоторканість житла та право на власність. Дане порушення вона оскаржить до суду і в подальшому це призведе до відповідальності процесуального керівника, який не проконтролював законність проведення слідчих дій. При спілкуванні з ОСОБА-11 обговорювалась можливість передачі металобрухту на зберігання під розписку особі, у якої він був вилучений. Він дійсно запропонував ОСОБА-11 виїхати до с. Шотівка Іванівського району на місце проведення обшуку для недопущення можливих порушень закону з боку працівників поліції. Також ним було запропоновано ОСОБА-11 забезпечити зважування металобрухту, у тому числі у присутності особи, у якої він був вилучений, задля недопущення можливих порушень закону з боку працівників поліції. В цей день на його робочий телефон декілька разів телефонувала ОСОБА-10 та просила вжити заходів до працівників поліції, які її ображали та забирали мобільний телефон, щоб вона не змогла нікому зателефонувати. Це підтвердило його думку про те, що працівники поліції за будь-яку ціну, незважаючи на моральні та законодавчі перешкоди, будуть продовжувати вчиняти незаконні дій з «фабрикування» кримінального провадження відносно ОСОБА-10. Це його сильно обурило і тому стиль розмови з ОСОБА-11 носив емоційний характер, як це видно з розсекречених матеріалів. Вважає, що його розмова з ОСОБА-11 не була втручанням у його незалежність як процесуального керівника, ніяких незаконних вказівок він йому не надавав. Він не знав, що ОСОБА-11 був процесуальним керівником у даному провадженні, розмовляв з ним як із заступником керівника, який повинен знати що відбувається на підпорядкованій йому території та повинен в міру своїх можливостей підтримувати стан законності на цій території. Вважає, що мав право розмовляти на такі теми з ОСОБА-11 та висловлювати свою позицію з приводу таких ситуацій. Також, вказані розмови не мали будь-яких наслідків, оскільки працівники поліції зробили все як вони вважали за потрібне.
Вказані пояснення С`єдін Д.В. також надав на засіданні Комісії.
Опитаний в ході службової перевірки прокурор Каховської місцевої прокуратури ОСОБА-12 підтвердив, що входив до групи прокурорів – процесуальних керівників у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) від 19.10.2016 Іванівсього ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області за ч. 1 ст. 213 КК України, яке розпочато за фактом порушення ОСОБА-10 порядку здійснення операцій з металобрухтом.  Під час розслідування він спілкувався лише з заступником керівника Каховської місцевої прокуратури ОСОБА-11 з приводу арешту майна, яке було вилучено у ОСОБА-10. До ОСОБА-12 підходив слідчий ОСОБА-14 з приводу того, що ОСОБА-11 не хоче погоджувати клопотання про арешт майна, вилученого у ОСОБА-10, не пояснюючи причин. ОСОБА-12 сперечався з вказаного приводу з ОСОБА-11, а потім сам погодив вказане клопотання.
Опитаний в ході службової перевірки слідчий Іванівсього ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА-14 підтвердив, що ним здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) від 19.10.2016 Іванівсього ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області за ч. 1 ст. 213 КК України, яке розпочато за фактом порушення ОСОБА-10 порядку здійснення операцій з металобрухтом.  23.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді ним розпочато обшук за місцем мешкання ОСОБА-10 в с. Шотівка Іванівського району. ОСОБА-14 зазначив, що ОСОБА-10 протидіяла проведенню слідчої дії, кричала, що вона буде комусь телефонувати з приводу дій працівників поліції. В ході слідчої дії ОСОБА-14 телефонував ОСОБА-11 і прохав металобрухт не вилучати, а залишити під розписку ОСОБА-10, на що ОСОБА-14 заперечив, оскільки металобрухт є речовим доказом і може бути реалізований ОСОБА-10. Також в середині дня до місця проведення обшуку прибув ОСОБА-11 та намагався переконати ОСОБА-14 не вилучати металобрухт, однак він знов відмовився. Металобрухт було вилучено, а 25.11.2016 прокурором погоджено клопотання про його арешт, яке задоволено судом.
Опитаний в ході службової перевірки начальник слідчого відділу  Іванівсього ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА-13 пояснив, що 23.11.2016 під час проведення обшуку у ОСОБА-10 його викликав до себе начальник Іванівсього ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА-16 та повідомив, що йому ОСОБА-11 з вимогою про передачу в ході обшуку металобрухту на зберігання ОСОБА-10. На це ОСОБА-13 повідомив ОСОБА-16, що така вимога є незаконною, з чим останній погодився. ОСОБА-13 зателефонував ОСОБА-14 та сказав незважаючи ні на що все одно проводити вилучення металобрухту. Слідчий ОСОБА-14 повідомив його про зухвалу поведінку ОСОБА-10.
Опитаний в ході службової перевірки т.в.о. начальника Іванівсього ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА-16 повідомив, що під час обшуку у ОСОБА-10 йому зателефонував ОСОБА-11 та надав усну вказівку передати слідчому, щоб останній металобрухт не вилучав і залишив на зберігання ОСОБА-10. В свою чергу ОСОБА-16 повідомив про таку вказівку слідчого ОСОБА-14, проте слідчий заперечив її виконання з посиланням, що вона суперечить КПК України. ОСОБА-16 разом з ОСОБА-11 23.11.2016 їздили до с. Шотівка, але на час прибуття металобрухт вже було завантажено в автомобіль. ОСОБА-14 та ОСОБА-11 про щось розмовляли, але суті розмови він не чув. ОСОБА-14 підтвердив зміст всіх телефонних розмов, які були між ним та ОСОБА-11 23.11.2016.
Опитаний в ході службової перевірки колишній заступник керівника Каховської місцевої прокуратури ОСОБА-11 пояснив, що спілкувався з С`єдіним Д.В. за кримінальним провадженням про незаконні операції з металобрухтом в с. Шотівка Іванівського району. Обговорювалось питання залишення металобрухту під розписку на території подвір’я, в якому проводився обшук. Вважає, що вказані розмови не були втручанням в його діяльність та не мали характеру незаконних вказівок.
На виклик члена Комісії, який проводить перевірку, ОСОБА-11 не прибув.
ОСОБА-10 на підставі ст. 63 Конституції України відмовилась від надання пояснень.
Оцінюючи всі викладені обставини у сукупності Комісія дійшла висновку, що дисциплінарна скарга прокурора Херсонської області           ОСОБА-3 про вчинення дисциплінарного проступку керівником Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіним Д.В. знайшла своє часткове підтвердження.
В ході дисциплінарного провадження встановлені підстави для притягнення С`єдіна Д.В. до дисциплінарної відповідальності, передбачені п. 8 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»: втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення.
Ця підстава дисциплінарної відповідальності має оціночний характер та охоплює всі прояви порушень правил професійної етики та поведінки прокурора у взаємовідносинах у колективах прокуратур, із посадовими та службовими особами інших органів державної влади і т.ін. В зв’язку з цим, в даному випадку неетична поведінка, допущена С`єдіним Д.В. у спілкуванні з ОСОБА-11, лайливі висловлювання на адресу іншого прокурора та працівників поліції додаткової кваліфікації за п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» не вимагають. З цих же причин, відсутні підстави для кваліфікації дій С`єдіна Д.В. за п. 5 ч. 1 ст. 43 вказаного Закону.
Умовами притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності за п. 8 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» є: 1) активні, цілеспрямовані дії прокурора на іншу службову, посадову особу, які мають характер втручання чи впливу. Влив може вчинюватись і шляхом бездіяльності; 2) втручання або вплив у службову діяльність іншої особи – зазначена діяльність прокурора порушує або створює загрозу порушення належного виконання службових обов’язків іншої особи; 3) здійснення таких  проявів у випадках і порядку не передбачених законом; 4) відсутність при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення.
З наявних в розпорядженні Комісії відомостей вбачається, що С`єдін Д.В. у зв’язку із обставинами, зазначеними у дисциплінарній скарзі, до кримінальної або адміністративної відповідальності не притягується.
С`єдін Д.В. за власною ініціативною подзвонив своєму заступнику ОСОБА-11 з приводу розслідування кримінального провадження та чинив дії, які мають ознаки втручання в діяльність прокурора ОСОБА-11, оскільки останній як процесуальний керівник у кримінальному провадженні відповідно до ст. 36 КПК України здійснюючи свої повноваження є самостійним у своїй  процесуальній діяльності. Також С`єдін Д.В. за посередництва ОСОБА-11 чинив дії, які є втручанням в діяльність слідчого Іванівсього ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБа-14, який відповідно до ст. 40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Посилання С`єдіна Д.В. на те, що він не знав, що ОСОБа-11 є процесуальним керівником не можуть бути прийняті до уваги, адже у нього, по-перше, як у керівника прокуратури є відповідний доступ до ЄРДР для отримання подібної інформації, по-друге, вимоги С`єдіна Д.В. в такому випадку можна розцінювати як спонукання прокурора втрутитись в діяльність іншого прокурора, який є процесуальним керівником. Зі змісту спілкування між С`єдіним Д.В. та ОСОБА-11 вбачається, що останній завдяки втручанню в його діяльність змінив свою позицію, яка відповідала законодавству,  щодо вилучення в ході обшуку майна, почав в свою чергу втручатись в діяльність службових осіб  поліції, відмовився погоджувати клопотання слідчому судді про арешт майна.
В результаті втручання С`єдіна Д.В. була створена загроза порушення належного виконання службових обов’язків з боку прокурорів та працівників поліції.
Так, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Речі, які були знайдені у ОСОБА-10 під час проведення обшуку, містили всі ознаки речових доказів та у слідчого були підстави для їх тимчасового  вилучення, на що йому було надано дозвіл слідчим суддею. Посилання С`єдіна Д.В. на те, що це могли бути вироби з металу для побутових потреб, Комісією не сприймаються, оскільки С`єдін Д.В. навіть не намагався розібратись які металеві предмети знайдено у ОСОБа-10. З доданої до протоколу обшуку фототаблиці вбачається, що це саме металобрухт. Також були знайдені терези, які могли використовуватись ОСОБа-10 для зважування при здійсненні незаконних операцій з металобрухтом, тобто були знаряддям кримінального правопорушення. В подальшому ухвалою суду вилучені речі були арештовані саме як речові докази, а негативні наслідки для розслідуваного кримінального провадження через незаконне втручання в нього С`єдіна Д.В. не настали лише завдяки принциповій позиції слідчого поліції ОСОБА-14, який незважаючи на тиск, який на нього чинився, все ж таки вилучив речові докази, а також прокурора місцевої прокуратури ОСОБА-12, який погодив клопотання слідчого про арешт вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру» під час здійснення повноважень, пов’язаних з реалізацією функцій прокуратури, прокурори є незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких повноважень, керуючись при цьому положеннями закону, а також зобов’язані виконувати лише такі вказівки прокурора вищого рівня, що були надані з дотриманням вимог цієї статті.
Прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом.
С`єдін Д.В. не діяв в межах та у порядку встановленому законом як керівник місцевої прокуратури. Відповідно до КПК України у разі, якщо він вважав, що в кримінальному провадженні мають місце порушення закону або прав осіб, він мав використати свої повноваження за ст. 37 КПК України – усунути прокурорів від процесуального керівництва, призначити інших прокурорів або навіть себе прокурором - процесуальним керівником. Намагання втручатись в дії слідчого на місці проведення обшуку через іншого прокурора в телефонному режимі не можна вважати законною формою здійснення керівником прокуратури своїх повноважень.
В той же час, при наданні оцінки обставинам, зазначеним у дисциплінарній скарзі прокурора Херсонської області ОСОБА-3, Комісія не вбачає підстав для притягнення С`єдіна Д.В. до дисциплінарної відповідальності за  фактом вчинення ним протиправних дій під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № (Конфіденційна інформація) від 05.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, за фактом незаконного поводження ОСОБА-10 операцій з металобрухтом.
Як зазначено прокурором Херсонської області, С`єдін Д.В., займаючи посаду заступника Нижньосірогозького міжрайонного прокурора, своєю постановою від 16.09.2015 незаконно закрив кримінальне провадження № (Конфіденційна інформація) у зв’язку з відсутністю в діях ОСОБА-10 складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. Одночасно ним прийнято рішення про повернення ОСОБА-10 речових доказів: брухту чорних металів вагою 1950 кг. та терезів.
Незважаючи на запит члена Комісії, який проводив перевірку, прокурору Херсонської області про надання відповідної оцінки постанові від 16.09.2015 в порядку, визначеному КПК України, у разі, якщо прокуратура Херсонської області вважає її незаконною, отримано відповідь за підписом в.о. прокурора області ОСОБА-18, що, хоча постанова і є незаконною, підстав для її скасування немає, оскільки подальше досудове розслідування є недоцільним.
Однак, згідно ст. 45 Закону України «Про прокуратуру» рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути оскаржені виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.  КПК України не передбачає такої ознаки для чинності незаконної постанови прокурора як недоцільність її скасування.
Комісія звертає увагу прокурора Херсонської області, що через нескасування постанови прокурора С`єдіна Д.В. від 16.09.2015 прокуратурою Херсонської області Комісія позбавлена можливості надання оцінки діям С`єдіна Д.В. в цих обставинах, тому дисциплінарна скарга прокурора області в цій частині є необґрунтованою та викладені в ній обставини Комісією при прийнятті рішення до уваги не приймаються.
Також, Комісія звертає увагу прокурора Херсонської області на те, що незважаючи на його звернення з дисциплінарною скаргою ефективного розслідування кримінального провадження № (Конфіденційна інформація) від 19.10.2016 досі не забезпечено, розслідування не завершено, хоча з часу вилучення речових доказів минув майже рік.
Викладені обставини вчинення С`єдіним Д.В. дисциплінарного проступку підтверджуються:
- матеріалами службового розслідування, проведеного на підставі наказу прокурора Херсонської області № 96 від 10.05.2017;
- листом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України від 22.09.2017 з доданими до нього матеріалами про результати тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв’язку щодо абонента        С`єдіна Д.В.;
- інформацією прокуратури Херсонської області, наданої на запит члена Комісії, який проводив перевірку, листом від 11.08.2017 та доданими до нього матеріалами;
- копіями матеріалів кримінального провадження № 42016000000001819 у відношенні ОСОБА-11, наданими прокурором, який підтримує державне обвинувачення, за дорученням Генеральної інспекції, листом від 18.08.2017.
 При ухваленні рішення Комісія виходить з наступних мотивів.
 Із дня вчинення С`єдіним Д.В. проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці, річний строк для накладення дисциплінарного стягнення не минув.
При прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні щодо виду дисциплінарного стягнення Комісією враховуються характер проступку, його наслідки, особа прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення.
Комісія вважає, що дисциплінарний проступок за п. 8 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», який вчинений С`єдіним Д.В., носить характер грубого порушення, що являється підставою для застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури. Комісія має право застосувати дисциплінарного стягнення - звільнення з посади в органах прокуратури у разі встановлення факту, що дисциплінарний проступок носить характер грубого порушення. Застосування  до прокурора такого дисциплінарного стягнення, яке є найбільш суворим видом дисциплінарного стягнення можливе лише, якщо Комісія не знайде підстав для застосування більш м’яких видів дисциплінарних стягнень, передбачених ч. 1 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру».
Порушення носить грубий характер, оскільки дотримання С`єдіним Д.В вимог законодавства щодо порядку здійснення керівником прокуратури своїх повноважень є очевидним та обов’язковим. Такі дії  С`єдіна Д.В. свідчать про використання ним свого службового становища в особистих інтересах, необ’єктивність та упередженість його дій, що тим більше є неприпустимим  для прокурора, який займає адміністративну посаду. Негативні наслідки такого порушення не настали лише завдяки принциповій позиції щодо протиправних вимог С`єдіна Д.В. з боку слідчого поліції, в діяльність якого він намагався втрутитись, а також іншого прокурора, який погодив клопотання в суд про арешт майна, яке має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
При виборі виду дисциплінарного стягнення щодо С`єдіна Д.В  Комісія виходить з відсутності підстав для накладення більш м’якого стягнення, ніж звільнення з посади в органах прокуратури, оскільки вважає, що вчинений С`єдіним Д.В дисциплінарний проступок не сумісний з подальшим заняттям ним посади керівника органу прокуратури.
При виборі дисциплінарного стягнення Комісією врахована службова характеристика С`єдіна Д.В., а також те, що він продовжує неналежним чином відноситись до своїх службових обов’язків, за що в лютому 2017 року притягнутий до дисциплінарної відповідальності. 
На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 43, 47–50, 77 Закону України «Про прокуратуру», пунктами 115-127 Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Комісія 

В И Р І Ш И Л А:

Притягнути керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіна Дмитра Володимировича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.
Дисциплінарне провадження у відношенні керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської  області С`єдіна Дмитра Володимировича за заявою заступника прокурора Херсонської області ОСОБА-2 за результатами проведеної перевірки доброчесності, внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку, закрити.
Копію рішення направити Генеральному прокурору України для застосування до прокурора накладеного дисциплінарного стягнення.
Копію рішення направити керівнику Каховської місцевої прокуратури Херсонської області С`єдіну Д.В., прокурору Херсонської області   ОСОБА-3 та заступнику прокурора Херсонської області ОСОБА-2.
Рішення Комісії за результатами дисциплінарного провадження може бути оскаржене прокурором, щодо якого воно прийняте, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.
Заступнику прокурора Херсонської області ОСОБА-2 надати дозвіл оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до Вищої ради правосуддя.

Головуючий                                                                                                             В. Грушковський

Члени комісії:                               
                                          В. Архіпов                                                                      С. Погребняк
                                          А. Коваленко                                                                С. Сергійчук
                                          О. Ковальчук                                                                 В. Шемчук
                                          С. Костенко                                                                    В. Юсип
                                          С. Нечепоренко          
             
кількість переглядів : 3214